Schrijvers, samenstellers, opdrachtgevers en commentatoren

Hieronder geven we, als aparte ingang, een overzicht van de schrijvers of auteurs van de klassiek chinese teksten. Het overzicht is nog beperkt en zal in de loop der tijd worden uitgebreid.

Het hedendaags begrip 'auteur' is niet of slechts moeizaam van toepassing op het klassieke China. Ook de naamgeving van personen is een andere dan die wij gewend zijn. Hieronder ga ik daar verder op in.

Naamgeving personen

Chinese namen bestaan uit een familienaam (姓, xing, Engels: surname), vergelijkbaar met onze achternaam, en een persoonlijke naam (名, ming, Engels: given name), vergelijkbaar met onze voornaam.

De familienaam wordt altijd als eerste vermeld en daarna de persoonlijke naam.

Daarnaast kregen personen in het klassieke China nog een omgangsnaam (字, zi, Engels: courtesy name). Deze wordt meestal gegeven door familieleden bij het bereiken van de volwassenheid.

Verder is er nog de bijnaam (號, hao, Engels: style). Die wordt meestal zelf gekozen of gegeven door vrienden.

Voor koningen en keizers gelden ook nog:

- De tempelnaam (廟號, miao hao, Engels: temple name) was een naam die aan een koning of keizer werd gegeven na zijn dood
- De postume titel of de herinneringsnaam (諡, shi of 諡號, shihao, ook wel 尊号 zunha, 'eerbiedige naam', Engels: posthumous title) is een erenaam die aanvankelijk alleen werd gegeven aan keizers en koningen, maar vanaf de Han-dynastie ook aan geleerden.

Bronnen:
Wikipedia: Chinese namen
Chinaknowledge: names of persons and Titles of Rulers
Names and styles, the definitive guide

Schrijvers en auteurschap (nog niet gereed)

Tekst volgt nog


Ban Gu 班固 [Pan Ku]

ook: zi Mengjian 孟堅
periode: 32–92 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Bai Hu Tong
- bewerker van de Hanshu
- bewerker van de Dongguan Hanji

Cheng Xuanying 成玄英 [Ch'eng Hsüan-ying]

ook: omgangsnaam Zishi 子實
periode: 631-655 - Tang dynastie
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi
- commentaar bij de Daodejing

Cui Zhuan 崔譔 [Ts'ui Chuan]

ook: niet te verwarren met Cui Zhuan 崔篆 (fl. 10–25)
periode: overleden 290 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi

Ge Hong 葛洪

ook: omgangsnaam Yichuan 稚川, hao Baopu 抱朴
periode: 283-343 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Gongsun Long 公孫龍 [Kung-sun Lung]

periode: c. 325–250 v.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Gongsun Longzi

Guan Zhong 管仲 [Kuan Chung]

ook: Guanzi
periode: c. 720 - 645 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Guanzi

Guo Xiang 郭象 [Kuo Hsiang]

ook: zi Zixuan
periode: c. 252 - 312 n.Chr - Yin dynastie
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van en commentaar bij de Zhuangzi

Heshang Gong 河上公 [Ho-shang Kung]

ook: Heshang zhangren
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Daodejing
- commentaar bij de Daodejing

Jia Yi 賈誼

periode: 200-168 v. Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Xinshu

Liezi 列子 [Lieh Tzu]

ook: Lie Yukou
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Liezi

Liu An 劉安

ook: King of Huainan 淮南
periode: ?179–122 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- opdrachtgever van de Huainanzi

Liu Xiang 劉向 [Liu Hsiang]

ook: Gengsheng 更生, omgangsnaam Zizheng 子政
periode: 79 v.Chr. - 8 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van de Xunzi
- bewerker van de Lienu Zhuan
- bewerker van de Shuo Yuan
- bewerker van de Guanzi

Lu Deming 陸德明 [Lu Te-Ming]

ook: familienaam Lu Yuanlang 陸元朗
periode: ca. 550-630 na Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi
- commentaar bij de Daodejing

Lu Jia 陸賈 [Lu Chia]

periode: d. ca 178 v.Chr. ?
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- opdrachtgever van de Xinyu

Shang Yang 商鞅

ook: Lord Shang, Wei Yang 衛鞅, Gongsun Yang 公孫鞅 (Prince Yang).
periode: 359–338 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Shang Jun Shu

Sima Biao 司馬彪 [Ssu-ma Piao]

ook: style name Shaotong 紹統
periode: ca 240-306 n.Chr. - Yin dynastie
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi

Sima Qian 司馬遷 [Ssu-ma Ch’ien]

periode: ca. 145 – 86 v.Chr. (of 135 - 90 v.Chr.)
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van de Shiji

Sima Tan 司馬談 [Ssu-ma T'an]

De vader van Sima Qian. Zie verder Sima Qian
Ga naar auteurpagina

Wang Bi 王弼 [Wang Pi]

ook: zi Fusi 輔嗣
periode: 226-249 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Daodejing

Wang Chong 王充 [Wang Ch'ung]

ook: Zhongren 仲任
periode: 27 - 100 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van de Lunheng

Xiang Xiu 向秀

ook: zi Ziqi 子期
periode: ca. 227-272 - Wei dynastie
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi

Xiang'er 想爾 [Hsiang-erh]

Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Daodejing

Xunzi 荀子 [Hsün-tzu]

ook: Xun Kuang 荀況 [Hsün-Ch'ing]
periode: ?310 - ?238 v.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Xunzi

Yang Xiong 揚雄 [Yang-Xiong]

periode: 53 v.Chr. - 18 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Fayan
- schrijver van de Taixuanjing

Yang Zhu 楊朱 [Yang Chu]

ook: ook Master Yang 楊, Yangshi 楊氏, Yangzi 楊子, Yangzi 陽子, Mr. Yang 陽生
periode: 440-360?
Ga naar auteurpagina

Zhang Zhan 張湛

ook: courtesy name Zhang Chudu 張處度
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Liezi

Zhu Xi 朱熹 [Chu Hsi]

ook: Courtesy title: Yuánhuì 元晦 ook Huì Àn 晦庵
periode: 1130-1200
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Yijing

Zhuang Zhou 莊周 [Chuang Tzu]

ook: Zhuang Zi 莊子 / Meester Zhuang
periode: trad. 369-286 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Zhuangzi