start > Klassieke teksten > Personen/auteurs

Schrijvers, samenstellers, opdrachtgevers en commentatoren

Hieronder geven we, als aparte ingang, een overzicht van de schrijvers of auteurs van de klassiek chinese teksten. Het overzicht is nog beperkt en zal in de loop der tijd worden uitgebreid.

Het hedendaags begrip 'auteur' is niet of slechts moeizaam van toepassing op het klassieke China. Ook de naamgeving van personen is een andere dan die wij gewend zijn. Hieronder ga ik daar verder op in.

Naamgeving personen

Chinese namen bestaan uit een familienaam (姓, xing, Engels: surname), vergelijkbaar met onze achternaam, en een persoonlijke naam (名, ming, Engels: given name), vergelijkbaar met onze voornaam.

De familienaam wordt altijd als eerste vermeld en daarna de persoonlijke naam.

Daarnaast kregen personen in het klassieke China nog een omgangsnaam (字, zi, Engels: courtesy name). Deze wordt meestal gegeven door familieleden bij het bereiken van de volwassenheid.

Verder is er nog de bijnaam (號, hao, Engels: style). Die wordt meestal zelf gekozen of gegeven door vrienden.

Voor koningen en keizers gelden ook nog:

- De tempelnaam (廟號, miao hao, Engels: temple name) was een naam die aan een koning of keizer werd gegeven na zijn dood
- De postume titel of de herinneringsnaam (諡, shi of 諡號, shihao, ook wel 尊号 zunha, 'eerbiedige naam', Engels: posthumous title) is een erenaam die aanvankelijk alleen werd gegeven aan keizers en koningen, maar vanaf de Han-dynastie ook aan geleerden.

Bronnen:
Wikipedia: Chinese namen
Chinaknowledge: names of persons and Titles of Rulers
Names and styles, the definitive guide

Schrijvers en auteurschap

Geleerden zijn gaan begrijpen dat pre-Han-Chinese teksten zelden het product van één enkele hand waren; het waren in wezen gezamenlijk voortgebrachte producties. Meestal ontwikkelden ze zich over tientallen jaren of zelfs eeuwen, met behoud van de geschriften van een oorspronkelijke meester die de vroegste lagen (“innerlijke hoofdstukken” of kerngeschriften) van een tekst vormen, samen met later materiaal dat is samengesteld of geschreven door discipelen en volgelingen die zich lieten inspireren door de genoemde meester, en zijn eerste inzichten op het gebied van verschillende richtingen en op verschillende manieren.

Sommige teksten zoals de Lüshi Chunqiu of de Huainanzi, waren het product van meerdere schrijvers of samenstellers die waren samengebracht door en werkten onder auspiciën en leiding van een officiële beschermheer.
Weer andere teksten weerden later toegeschreven aan een mythische persoon zoals de vier geschriften van de gele keizer of de Laozi (Daodejing)

Kortom het begrip auteur dat wij zo goed kennen, met alle beschermingsconstructies zoals intellectueel eigendom, was in het Oude China totaal onbekend.


Ban Gu 班固 [Pan Ku]

ook: zi Mengjian 孟堅
periode: 32–92 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Bai Hu Tong
- bewerker van de Hanshu
- bewerker van de Dongguan Hanji

Bao Chang 寶唱 [Pao-ch'ang]

periode: 466- ??
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- samensteller van de Biqiuni zhuan

Bao Zhao 鮑照

periode: 414-466
Ga naar auteurpagina

Cheng Xuanying 成玄英 [Ch'eng Hsüan-ying]

ook: omgangsnaam Zishi 子實
periode: 631-655
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi
- commentaar bij de Laozi

Cui Zhuan 崔譔 [Ts'ui Chuan]

ook: niet te verwarren met Cui Zhuan 崔篆 (fl. 10–25)
periode: overleden 290 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi

Dong Zhongshu 董仲舒 [Tung Chung-shu]

periode: 179-104 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- samensteller van de Chunqiu Fanlu

Gan Bao 干寶

periode: 315-336
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- samensteller van de Soushen Ji

Ge Hong 葛洪

ook: omgangsnaam Yichuan 稚川, hao Baopu 抱朴
periode: 283-343 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Baopuzi
- samensteller van de Shenxian zhuan

Gongsun Long 公孫龍 [Kung-sun Lung]

periode: c. 325–250 v.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Gongsun Longzi

Guan Zhong 管仲 [Kuan Chung]

ook: Guanzi
periode: c. 720-645 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Guanzi

Guo Xiang 郭象 [Kuo Hsiang]

ook: zi Zixuan
periode: c. 252-312 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van en commentaar bij de Zhuangzi

Heshang Gong 河上公 [Ho-shang Kung]

ook: Heshang zhangren
periode: 2e eeuw v. Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Laozi
- schrijver van de Heshang Gong Laozi

Huangfu Mi 皇甫謐

periode: 215-282
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Gao Shi Zhuan

Ji Kang / Xi Kang 嵆 康 [Hsi K'ang]

ook: Xi Kang, courtesy name Shuye (叔夜,
periode: 223-263 n.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Yangsheng Lun

Jia Yi 賈誼

periode: 200-168 v. Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Xinshu

Kumārajīva 鳩摩羅什 [Chiu mo lo shih]

periode: 344-414
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- vertaler van de Miaofa lianhua jing (Lotus sutra)
- vertaler van de Ēmítuó Jīng (Amitabha sutra)
- vertaler van de Shou leng yan Sanmei Jīng (Śūraṃgama samādhi sūtra)
- vertaler van de Weimojie suoshuo jing (Vimalakīrti Sūtra)

Lao Zi 老子

Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Laozi

Liezi 列子 [Lieh Tzu]

ook: Lie Yukou
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Liezi

Liu An 劉安

ook: King of Huainan 淮南
periode: ?179–122 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- opdrachtgever van de Huainanzi

Liu Xiang 劉向 [Liu Hsiang]

ook: Gengsheng 更生, omgangsnaam Zizheng 子政
periode: 79 v.Chr. - 8 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van de Xunzi
- bewerker van de Lienu Zhuan
- bewerker van de Shuo Yuan
- bewerker van de Guanzi

Liu Xie 劉勰

periode: ca. 465–522
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Wenxin diaolong

Liu Yiqing 劉義慶

periode: 403-444
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Shishuo Xinyu
- schrijver van de Youming Lu

Lu Deming 陸德明 [Lu Te-Ming]

ook: familienaam Lu Yuanlang 陸元朗
periode: ca. 550-630 na Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi
- commentaar bij de Laozi

Lu Jia 陸賈 [Lu Chia]

periode: d. ca 178 v.Chr. ?
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- opdrachtgever van de Xinyu

Ruan Ji 阮籍

ook: zi: Sizong 嗣宗
periode: 210-263
Ga naar auteurpagina

Sengzhao 僧肇 [Seng-chao]

periode: 374–414
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Baozang lun
- samensteller van de Zhao lun

Shang Yang 商鞅

ook: Lord Shang, Wei Yang 衛鞅, Gongsun Yang 公孫鞅 (Prince Yang).
periode: 359–338 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Shang Jun Shu

Sima Biao 司馬彪 [Ssu-ma Piao]

ook: style name Shaotong 紹統
periode: ca 240-306 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi
- samensteller van de Xu Hanshu

Sima Qian 司馬遷 [Ssu-ma Ch’ien]

periode: ca. 145–86 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- samensteller van de Shiji

Sima Tan 司馬談 [Ssu-ma T'an]

De vader van Sima Qian. Zie verder Sima Qian
Ga naar auteurpagina

Tao Hongjing 陶弘景

periode: 456-536
Ga naar auteurpagina

Tao Yuanming 陶淵明

periode: 365-427
Ga naar auteurpagina

Wang Bi 王弼 [Wang Pi]

ook: zi Fusi 輔嗣
periode: 226-249 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Daode zhenjing zhu
- schrijver van de Laozi weizhi lilüe

Wang Chong 王充 [Wang Ch'ung]

ook: Zhongren 仲任
periode: 27-100 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- bewerker van de Lunheng

Wang Wei 王維

periode: 699-761
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Wangchuan ji

Xiang Xiu 向秀

ook: zi Ziqi 子期
periode: ca. 227-272
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Zhuangzi

Xiao Tong 蕭統 [Hsiao T'ung]

periode: 501-531
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- samensteller van de Wen Xuan

Xie Lingyun 謝靈運 [Hsieh Ling-yün]

periode: 385-433
Ga naar auteurpagina

Xun Yue 荀悅 [Hsün Yüeh]

periode: 148-209
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Shen jian

Xunzi 荀子 [Hsün-tzu]

ook: Xun Kuang 荀況 [Hsün-Ch'ing]
periode: ?310 - ?238 v.Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Xunzi

Yan Zun 嚴遵

ook: Zhuang Zun 莊遵,zi Junping 君平
periode: ca 83 - ca 6 v. Chr
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Daode zhigui

Yang Xiong 揚雄 [Yang Hsiung]

periode: 53 v.Chr. - 18 n.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Fayan
- schrijver van de Taixuanjing

Yang Zhu 楊朱 [Yang Chu]

ook: ook Master Yang 楊, Yangshi 楊氏, Yangzi 楊子, Yangzi 陽子, Mr. Yang 陽生
periode: 440-360?
Ga naar auteurpagina

Yin Xi 尹喜 [Yin-hsi]

Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Guanyinzi

Zhang Lu 張魯

periode: ? - 216
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Laozi
- commentaar bij de Xiang’er

Zhang Zhan 張湛

ook: courtesy name Zhang Chudu 張處度
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Liezi

Zhiyi 智顗 [Chih-i]

periode: 538-579
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- schrijver van de Fahua Wenzhu
- schrijver van de Fahua Xuanyi
- schrijver van de Mohe zhiguan

Zhou Dunyi 周敦頤 [Chou Tun-i]

periode: 1017-1073
Ga naar auteurpagina

Zhu Xi 朱熹 [Chu Hsi]

ook: Courtesy title: Yuánhuì 元晦 ook Huì Àn 晦庵
periode: 1130-1200
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- commentaar bij de Yijing

Zhuang Zhou 莊周 [Chuang Tzu]

ook: Zhuang Zi 莊子 / Meester Zhuang
periode: trad. 369-286 v.Chr.
Ga naar auteurpagina

Klassieke tekst(en):
- autoriteitsfiguur van de Zhuangzi