Xiang Xiu 向秀

Xiang Xiu 向秀

ook: zi Ziqi 子期
periode: ca. 227-272

 

Xiang Liu is bekend als een van de vroege commentatoren op de Zhuangzi. Guo Xiang maakte in zijn redactie van de Zhuangzi gebruik van dit commentaar.

In 244 n.Chr. ging Xiang Xiu naar Luoyang waar hij Xi Kang 嵇 康 ontmoette (223– 262). Het jaar daarvoor had Xi Kang zijn "Yang sheng lun" 養生 論 geschreven (Disquisition on nurturing life) waarin hij beweerde dat het voor sommige mensen mogelijk was om duizend jaar oud te worden als ze een bepaalde leefwijze volgde die voornamelijk bestond uit het niet eten van de vijf granen, kalm blijven en beteugelen van emotie. Xiang Xiu schreef een essay waarin hij Xi Kang's argumenten bestreed.

Kort na deze tijd (ca. 248) nam Xiang Xiu deel aan de bijeenkomsten van de Zhulin zhi (Seven Sages of the Bamboo Grove), die op het landgoed van Xi Kang bijeen kwamen. (zie wikipedia). In 262 werden enkele leden, waaronder Xi Kang geëxecuteerd op de marktplaats van Luoyang. Xiang Xiu ontsnapte hieraan.

In 263 werd Xiang Xiu naar de hoofdstad Luoyang gestuurd waar hij zijn officiële loopbaan begon als "cavalier attendant-in-ordinary en gentleman attendant at the palace gate".

Ca. 272 begon Xiang Xiu een commentaar te schrijven bij de Zhuangzi (Zhuangzi yinjie - Hidden meanings). Het commentaar bestond uit 20 bamboerollen en omvatte het commentaar op 27 hoofdstukken. Het commentaar zelf is verloren gegaan.
Guo Xiang 郭象 (d. 312) heeft het commentaar van Xiang Xiu (Hidden meanings) in zijn commentaar verwerkt. daarnaast zijn fragmenten in enkele andere commentaren bewaard gebleven (o.a. Zhang Zhan's commentaar op de Liezi (350-400), Lu Demings commentaar op de Zhuangzi (ca 550-630, en Zhang Junfang's Daoist encyclopedia, Yunji qiqian - Bamboo Book Box from the Clouds in Seven Sections).

Echter, hij stierf voordat hij het werk kon afmaken. De exacte datum van Xiang Xiu's dood is niet bekend maar ligt vermoedelijk tussen 275 en 285 n.Chr.
Slechts twee van zijn werken zijn bewaard gebleven, de "Si jiu fu" 思 舊 賦 (Fu on recalling old friends) en de "Nan Yang sheng lun" 難 養生 論 (Refuting the Disquisition on nurturing life).

(bronnen: Knechtgens 2014, Yuet Keung Lo in: The Dao Companion to Daoist Philosophy p425-448)

 

Klassieke teksten

- commentaar bij de Zhuangzi

Literatuur

Boeken 1 tot 0 van de 0

Boeken 1 tot 0 van de 0