Klassiek Chinese teksten
met de werkplaatsen Zhuangzi en Huainanzi

start > klassiek Chinese teksten

Welkom bij Klassiek Chinese teksten

Deze website geeft een overzicht van de klassiek Chinese teksten. De op deze site opgenomen teksten bestrijken de periode van pakweg 700 v. Chr tot 600 na Chr. Ik onderscheid grofweg twee tijdperken. Het eerste omvat de periode van Zhou- en de vroege Han dynastie, met het accent op de periode van de Strijdende Staten. De tweede omvat de periode van de late Han (30-220) en de periode van de Verdeelde Staten (220-589 n. Chr) met hier en daar een uitstapje naar de Sui- en Tangdynastie.

Klassieke teksten

Eight Songs of the Xiao and Xiang Rivers, Wen Zhengming (1470–1559)

Klassieke teksten

Een overzicht van de oude teksten. Ik onderscheid twee perioden: -700 - 0 v Chr.: de Zhou-dynastie tot en met de vroege Han-dynastie - 0 -700 n Chr: De late Han en de period van de verdeelde staten

Landscape with Pavilion and Willows, Shen Zhou (1427–1509)
Song of the Lute 1585, Ding Yunpeng (1547–ca. 1628)

Verdieping

In de vorm van notities en essays wordt verder ingegaan op specifieke thema's zoals Daoisme

Verdieping

Landscape with Autumn, Shen Zhou (1427 – 1509)