Klassieke teksten

Het overzicht is gebaseerd op de de bibliografie van Michael Loewe, Early Chinese Texts uit 1993. Ik heb deze verder uitgebreid met o.a. later tijdens opgravingen gevonden teksten

Bij het overzicht van de archeologische sites probeer ik aan te geven welke teksten gevonden zijn.

Beperkingen

Ik ben de (klassiek) Chinese taal niet machtig en ben afhankelijk van bronnen en vertalingen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Ik zal daarom geen pogingen ondernemen om zelf iets te vertalen. Hooguit kan ik eventuele vertalingen parafraseren in het Nederlands.

Het accent ligt op de zogenoemde filosofische teksten in de meest brede zin van het woord. In het basisoverzicht probeer ik overigens zo compleet mogelijk te zijn.

Periode

De site beperkt zich tot teksten vanaf het begin (Zhou-dynastie) tot en met de vroege Han periode. Grofweg de periode van 800-0 voor Christus.

In de secundaire literatuur neem ik ook de Shang dynastie mee.
Van de Shangdynastie zijn geen teksten op bamboe bekend maar wel inscripties op orakelbotjes en op bronzen vazen. Die laat ik verder buiten beschouwing.

Persoonsnamen

Chinese namen (en die van o.a. Japan en Korea) hebben als volgorde familienaam- voornaam. De Westerse volgorde is voornaam-achternaam. Bij bibliografien geeft dit geen probleem omdat daar de Westerse namen ook met de achternaam beginnen. Bij het zoeken van literatuur is niet altijd duidelijk te onderscheiden wat nu de familie- en voornaam is. de tijdschriften zijn daar niet eenduidig in. Mogelijkerwijs zijn daardoor fouten in de bibligrafie geslopen en is een familienaam met een voornaam verwissled. Excuses daarvoor.

In de literatuuroverzichten presenteer ik de Achternaam in hoofdletters.

Site in opbouw

De website is nog in opbouw en kent nog de nodige lacunes.

Complementaire sites

De website is voor mij vooral een referentiesite. Het accent ligt dan ook op de literatuur.
Ik concentreer me in mijn studie straks vooral op de Huainanzi en de Zhuangzi.
Hiervoor worden twee aparte websites ingericht.

 

Online bronnen

Informatie:
- wikipedia
- chinaknowledge van Ulrich Theobald
- Stanford Encyclopedia of Philosophy
- Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

Chinese teksten (en vertalingen):
- TLS Thesaurus Linguae Sericae van Christoph Harbsmeier
- Chinese Text Project van Donald Sturgeon


colofon | cookies | afkortingen en iconen