Klassieke teksten

Het overzicht is gebaseerd op de de bibliografie van Michael Loewe, Early Chinese Texts uit 1993. Ik heb deze uitgebreid met later tijdens opgravingen gevonden teksten

Bij het overzicht van de archeologische sites probeer ik aan te geven welke teksten gevonden zijn.

Beperkingen

Ik ben de (klassiek) Chinese taal niet machtig en ben afhankelijk van bronnen en vertalingen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Ik zal daarom geen pogingen ondernemen om zelf iets te vertalen. Hooguit kan ik eventuele vertalingen parafraseren in het Nederlands.

Het accent ligt op de zogenoemde filosofische teksten in de meest brede zin van het woord. In het basisoverzicht probeer ik overigens zo compleet mogelijk te zijn.

Periode

De site beperkt zich tot teksten vanaf het begin (Zhou-dynastie) tot en met de vroege Han periode. Grofweg de periode van 800-0 voor Christus.

In de secundaire literatuur neem ik ook de Shang dynastie mee.
Van de Shangdynastie zijn geen teksten op bamboe bekend maar wel inscripties op orakelbotjes en op bronzen vazen. Die laat ik verder buiten beschouwing.

Site in opbouw

De website is nog in opbouw en kent nog de nodige lacunes.

Complementaire sites

De website is voor mij vooral een referentiesite. Het accent ligt dan ook op de literatuur.
Ik concentreer me in mijn studie straks vooral op de Huainanzi en de Zhuangzi.
Hiervoor worden twee aparte websites ingericht.