Hieronder treft u een (kleine) selectie van teksten van de late Han (25-220) en de periode van de Verdeelde staten (220-589), met een enkele tekst uit de Sui- of Tang-dynastie.

Hieronder kunt u kiezen uit een aantal categorieën. Deze zijn gebaseerd op de indelingen die in de bibliografische verhandelingen van de officiele geschiedschrijving worden gehanteerd. Zie verder de notitie Bibliografieën (in voorbereiding).

Totaal 73 titels

白虎通 Bai Hu Tong (Ban Gu, 32–92 n.Chr)
[Pai hu t'ung]
Virtuous discussions of the White Tiger Halll
..meer informatie

抱朴子 Baopuzi (Ge Hong, 283-343 n.Chr)
Master embracing simplicity
..meer informatie

寶藏論 Baozang lun (Sengzhao, 374–414)
[Pao-tsang lun]
Treasure Store Treatise
..meer informatie

比丘尼傳 Biqiuni zhuan (T2063) (Bao Chang, 466- ??)
[Pi-ch'iu-ni chuan]
Biographies of Eminent Nuns
..meer informatie

般若波羅蜜多心經 Bore boleomi duo xinjing (heart sutra T251)
Heart Sutra
..meer informatie

博物志 Bowuzhi
Records of Diverse Matters
..meer informatie

出三藏記集 Chu sanzang jiji
Compilation of Notices on the Translation of the Tripitaka
..meer informatie

導引經 Daoyin jing
Scripture on Healing Exercises
..meer informatie

道藏 Daozang
[ Tao Tsang]
Taoist Canon
..meer informatie

大正藏 Dazhengzang (Taishō Tripiṭaka)
[Ta-ts'ang-ching]
The Chinese Buddhist canon
..meer informatie

典論 Dian Lun
Authoritive Discourses
..meer informatie

東觀漢記 Dongguan Hanji (Ban Gu, 32–92 n.Chr)
[Tung kuan Han chi]
Optekeningen van de Han uit de Oostelijke Toren
..meer informatie

獨斷 Duduan
[Tu tuan]
Al about Rulership
..meer informatie

敦煌 Dunhuang
Manuscripten van Dunhuang
..meer informatie

阿彌陀經 Ēmítuó Jīng (Amitabha sutra T366) (Kumārajīva, 344-414)
sutra of Amitabh
..meer informatie

風俗通義 Fengsu Tongyi
[Feng su t'ung i]
Comprehensive Meaning of Customs and Habits
..meer informatie

服氣精義論 Fuqi Jingyi Lun (Sima Chengzhen, 646-735)
[ Fu-ch'i ching-i lun]
Treatise on the Essential Meaning of the Absorption of Qi
..meer informatie

高麗大藏經 Gaoli dazang jing - Korean Tripitaka
Korean Tripitaka
..meer informatie

高僧傳 Gaoseng zhuan (T2059)
Biographies of eminent monks
..meer informatie

觀無量壽經 Guan wuliangshou jing (Amitayurdhyana Sutra T365)
Sutra on the Visualization of the Buddha of Infinite Life
..meer informatie

闕尹子 Guanyinzi
Master Yin of the Pass
..meer informatie

老子河上公章句 Heshanggong Laozi (Heshang Gong, )
..meer informatie

後漢書 Houhanshu
Boek van de Late Han
..meer informatie

經籍志 Jingji zhi
..meer informatie

淨土三部經 Jingtu sanbu jing
the three scriptures on the pure land
..meer informatie

金匱要略 Jingui Yaollue
Essential Prescriptions of the Golden Cabinet
..meer informatie

老子變化經 Laozi bianhua jing
[Lao-tzu pien-hua ching]
Book of the Transformations of Laozi
..meer informatie

Laozi weizhi lilüe (Wang Bi, 226-249 n.Chr.)
..meer informatie

歷代三寶紀 Lidai sanbao ji
Records of the Three Treasures Throughout the Successive Dynasties
..meer informatie

列仙傳 Liexian Zhuan
[Lieh-hsien chuan]
Biographies of immortals
..meer informatie

列異傳 Lieyi Zhuan
Arrayed Marvels
..meer informatie

論衡 Lunheng (Wang Chong, 27-100 n.Chr.)
[Lun-heng]
Balanced Discourses / Discussions Weighed
..meer informatie

妙法蓮華經 Miaofa lianhua jing (Lotus sutra T262) (Kumārajīva, 344-414)
Scripture of the Lotus Blossum of the Fine Dharma (The Lotus Sütra)
..meer informatie

摩訶止観 Mohe zhiguan (Zhiyi, 538-579)
[Mo-ho Chih-kuan]
Great Calming and Contemplation / Clear Serenity, Quiet Insight
..meer informatie

女誡 Nü jie
[Nü Chieh]
Lessons for women ook Instructions for daughters
..meer informatie

前漢紀 Qian Han Ji
[Ch'ien Han chi]
Annals of the former Han dynasty
..meer informatie

潛夫論 Qianfu Lun
[Ch'ien fu lun]
Discourses of a hidden Man / Comments of a Recluse
..meer informatie

七錄 Qilu
Seven records
..meer informatie

三國志 Sanguo zhi
[San-kuo chih]
Kroniek van de Drie Rijken
..meer informatie

申鑒 Shen jian
[Shen chien]
Extended reflections
..meer informatie

神仙傳 Shenxian zhuan (Ge Hong, 283-343 n.Chr)
Biographies of immortals
..meer informatie

世說新語 Shishuo Xinyu (Liu Yiqing, 403-444)
[ Shih-shuo Hsin-yu]
Waar de wereld over praat, nieuwe collectie
..meer informatie

首楞嚴三昧經 Shou leng yan Sanmei Jīng (Śūraṃgama samādhi sūtra) (Kumārajīva, 344-414)
[Shou-leng-yen San-mei Ching]
The Concentration of Heroic Progress
..meer informatie

說文解字 Shuowen Jiezi
[Shuo wen chieh tzu]
Discussing Pictographs and Explaining Characters / Explaining Graphs and Analyzing Characters
..meer informatie

四十二章經 Si shi er zhang jing (T784)
Sutra in Forty-two Sections
..meer informatie

宋高僧傳 Song gaoseng zhuan
Song Biographies of Eminent Monks
..meer informatie

搜神記 Soushen Ji
Investigations into deities
..meer informatie

隋書 Sui Shu
[Sui-shu]
Book of Sui
..meer informatie

太平經 Taiping jing
The Scripture on great peace
..meer informatie

陶潛集 Tao Qian ji (Tao Yuanming, 365-427)
Verzameld werk
..meer informatie

輞川集 Wangchuan ji (Wang Wei, 699-761)
[Wang-ch'uan]
Bij de rivier de Wang
..meer informatie

維摩詰所說經 Weimojie suoshuo jing (Vimalakīrti Sūtra T475) (Kumārajīva, 344-414)
The Teaching of Vimalakīrti
..meer informatie

文賦 Wen fu
The Poetic Exposition on Literature /Rhapsody on Literature
..meer informatie

文選 Wen Xuan (Xiao Tong , 501-531)
Literary Selections
..meer informatie

文心雕龍 Wenxin diaolong (Liu Xie, ca. 465–522)
[Wén Xīn Diāo Lóng]
The Literary Mind: Dragon-Carvings
..meer informatie

無量壽經 Wuliang Shou jing (Longer Sukhāvatīvyūha Sūtra T360)
Infinite Life Sutra / [Larger] Sūtra on the Buddha of Immeasurable Life
..meer informatie

嵇康集 Xi Kang ji
Xi Kang’s collected works
..meer informatie

想爾 Xiang’er (Zhang Lu, ? - 216)
[Hsiang Erh]
..meer informatie

笑道論 Xiaodao lun
Laughing at the Dao
..meer informatie

新論 Xinlun
[Hsin lun]
New Discussions
..meer informatie

西昇經 Xisheng Jing
Scripture of Western Ascension
..meer informatie

續高僧傳 Xu gaosengzhuan (Daoxuan, 596-667)
Continued biographies of eminent monks
..meer informatie

續漢書 Xu Hanshu (Sima Biao, ca 240-306 n.Chr.)
History of Han Continued
..meer informatie

養生訣 Yangsheng Jue
Intstructions on Nourishing Life
..meer informatie

養生論 Yangsheng Lun (Ji Kang / Xi Kang, 223-263 n.Chr)
..meer informatie

養性延命錄 Yangxing yanming lu
records of cultivating nature and extending life
..meer informatie

藝文志 Yiwenzhi
..meer informatie

幽明錄 Youming Lu (Liu Yiqing, 403-444)
Records of the Hidden and Visible Realms / Stories of darkness and brightnes
..meer informatie

玉臺新詠 Yutai-xinyong
New Songs from the Jade Terrace
..meer informatie

Zhao lun (Sengzhao, 374–414)
[Chao Lun]
..meer informatie

真誥 Zhengao
[Zhen’gao]
Declarations of the Perfected
..meer informatie

中論 Zhong lun
[Chung lun]
Balanced Discourses
..meer informatie

坐忘論 Zuowang Lun
Sitting in Oblivion
..meer informatiecolofon | cookies | afkortingen en iconen