老子节解 Laozi jiejie

老子节解 Laozi jiejie

[Lao Tzu chieh chieh]
Engelse titel: A Sectional Explanation of the Laozi

Het commentaar 老子节解 Laozi jiejie - A Sectional Explanation of the Laozi, wordt toegeschreven aan Ge Xuan 葛玄 (d. 244) en aan Jie Xie (zie hieronder). Het commentaar is verloren gegaan maar er zijn fragmenten overgeleverd.

Ge Xuan, ook wel bekend als Ge Xiangong 葛仙公 ('Onsterfelijke Heer'), was een populaire figuur in de daoïstische alchemie. Hij bestudeerde geesten en berggeesten, het leiden van energie, vitale adem, voeden van het leven en aanverwante vaardigheden. Het hele commentaar gaat over het koesteren van het leven en de ademhaling aldus Chen Guying die het commentaar ziet als een perversie van de Laozi.

Hij geeft enkele voorbeelden waaronder een zin uit vers 8 van de Laozi: “het hoogste goed is om als water te zijn”. Het commentaar: 'het hoogste goed' verwijst hier naar de lichaamsvloeistof in de mond [d.w.z. speeksel]. Gorgel ermee in de mond, dan stroomt de zoete bron. Slik het door en het gaat naar beneden om de tienduizend geesten te ordenen en/of te ordenen. Als je deze [taoïstische zelfontplooiing] wilt beoefenen, gorgel dan elke ochtend [met speeksel in] de bloemrijke poel. Als dit lichaamsvocht je gevuld heeft, hef je hoofd en slik het door. Dit komt de tienduizend geesten ten goede en vergroot de essentiële qi 气 [energie, vitale energie, materiaal] 1 (bron Chen Guying 2020 p 411-412)

Jie Xie

Thomas Michael citeert Robinet die een paragraaf wijdt aan een vroeg commentaar: Le tsie kiai (Frans) of Jie Xie (Engels). Dit commentaar is gelijk aan de Laozi jiejie 老子节解. Ik geef hieronder de beschrijving van Robinet weer, die duidelijk meer sympathie kan opbrengen voor dit commentaar.

De Jie Xie is een van de vroegste commentaren dat helaas verloren is gegaan. Het commentaar
is achtereenvolgens toegeschreven aan Laozi en aan Heshang Gong, of aan Yin Xi, de bewaker van de pas. Het commentaar werd vaak aangehaald in de werken die toegeschreven zijn aan Ge Huan. We kunnen hieruit afleiden dat de naam van de auteur, Jie Xie, lang geleden verloren is gegaan.

De Baopuzi van ge Hong spreekt over dit commentaar. Het was dus bekend aan het begin van de vierde eeuw na Christus. Yan Lingfeng publiceerde het in zijn verzameling onder de naam Ge Xuan, alchemist, oudoom en meester van Ge Hong, die in de derde eeuw na Christus zou hebben geleefd.

De Jie Xie kan worden beschouwd als de erfgenaam van de neiging tot yangxing, ‘het voeden van het vitale principe’, van Heshang Gong.

Elk in de Laozi verwoorde politieke principe wordt door Jie Xie vertaald in termen van de regering van het lichaam en oefeningen om een 'lang leven’ te verkrijgen.

Als Laozi het koninkrijk zegt, bedoelt hij het lichaam; als hij de mensen zegt, bedoelt hij de bloedvaten; als hij zegt dat de mensen honger hebben, bedoelt hij dat het nodig is om te horen dat de adem tekortschiet.
Dit is niet langer een parallel tussen het lichaam en het land, zoals Heshang Gong het bedoelde maar een systematische en eenzijdige interpretatie.

De ‘vier groten’ van DDJ 25 [de Dao, de hemel, de aarde en de koning] zijn de longen, het hart, de lever en de nieren; de “tien en de honderd” van DDJ 80 zijn de vijf ingewanden.
De “altaren van aarde en graan” van DDJ 78 worden respectievelijk de hun (de mannelijke ziel) en de po (de vrouwelijke ziel). Hemel en aarde vertegenwoordigen de nihuan, of de bovenste en onderste cinnabervelden.

[Robinet geeft verder nog een aantal pagina's van dit commentaar p 51 laatste alinea - p 54]

Van alle commentaren is de Jie Xie misschien wel de minst filosofische en het meest gehecht aan ‘religieus taoïsme’, in de zin dat het de Laozi systematisch interpreteert in termen van de praktijk gericht op lang leven. Dit maakt het commentaar een uitzondering onder de commentaren (bron: Isabelle Robinet 1977 p49-55 en Thomas Michael 2015 p65-66 waarin Robinet wordt geciteerd).

Van de Laozi Jie jie is het commentaar op de volgende verzen overgeleverd: 1-4 , 7-14, 17, 20, 22, 25-26, 28, 30-31, 33, 39, 41, 45, 49-50, 53, 54, 56-61, 63, 67-76, 78-81

(Bronnen: Chen Guying 2020 p411-412, Jane Huang 1987 p123, Thomas Michael 2015 p65-66, Robinet 1977 p49-55)

Noten

1. Huang Jane 1987 geeft de volgende vertaling van vers 8:

(The attributes of) the superior instinct resemble those of water.
"Instinct" indicates the saliva in the mouth. Rinse with it, then the sweet spring appears. Hold it and swallow it. It will go down to benefit thousands of spirits. If you want to practice this, you should often rinse the flowery pond (Hua Chi) in the morning. When your mouth is full of saliva,
lift up your head and swallow the saliva so as to benefit thousands of spirits and increase your vitality.

De door mij vrij vertaalde tekst van Chen Guying:
To “the highest good is to be like water” from Chapter 8 Ge comments: “The good here refers to the body fluid inside the mouth [i.e. saliva]. Gargle with it inside the mouth, then the sweet spring streams, swallow it and it goes down to order and/or arrange the ten thousand spirits. If you want to practice this [Daoist self-cultivation], gargle [with saliva in] the flowery pool* every morning, when this body fluid is mouth- full, raise your head and swallow it, so as to benefit the ten thousand spirits and increase the essential qi 气 [energy, vital energy, material].”

* Tr. note: Hua-chi 华池 or “flowery pool” is a Daoist alchemical term. It refers to the mouth.

Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 2 van de 2

Huang, Jane (1987). Primordial Breath Vol. 1: An Ancient Chinese Way of Prolonging Life Through Breath Control, Vol. 1: Seven Treaties from the Taoist Canon, the Tao Tsang. *
derde herziene editie 2021 ISBN 979-8748913089 in samenwerking met Michael Wurmbrand
ISBN13: 978-0944558003

Meer informatie...

Robinet, Isabelle (1977). Les commentaires du Tao To King jusqu'au VIIe siècle.

Meer informatie...

Boeken 1 tot 2 van de 2