老子變化經 Laozi bianhua jing - Schrift van de transformaties van Lao Zi

老子變化經 Laozi bianhua jing - Schrift van de transformaties van Lao Zi

Lǎozi biànhuà jīng [Lao-tzu pien-hua ching]
Engelse titel: Book of the Transformations of Laozi

Van de Laozi bianhua jing (Schrift van de Transformaties van Laozi) is slechts één versie bewaard gebleven, gevonden in Dunhuang, met veel lacunes en fouten. Het lijkt te dateren uit de late tweede eeuw n.Chr.

Zoals de titel aangeeft, gaat het over de transformaties van Laozi, een vergoddelijkte Laozi die soms wordt beschreven met dezelfde woorden die worden gebruikt om de Dao te beschrijven: hij ‘vormt’ de wereld, zijn bestaan ​​dateert van vóór dat van het universum en gaat terug tot tot het begin van alle wezens, en hij heeft een kosmische gestalte. Deze god Laozi is onsterfelijk en transformeert zichzelf voortdurend, hetzij op kosmisch niveau terwijl hij de omwentelingen van de sterren volgt, hetzij op menselijk niveau door onder ons verschillende identiteiten aan te nemen.

In zijn opeenvolgende menselijke gedaanten sinds het begin der tijden heeft hij de rol gespeeld van wijze raadgever en instructeur van keizers. Als reddergod verkondigt hij dat hij zal ingrijpen om de orde aan het einde van Han-dynastie te herstellen: hij heeft dus tot op zekere hoogte een revolutionair karakter. Bovendien krijgt hij vorm in het lichaam van de mediterende adept. Hij pleit voor een zuiverheid die vrij is van elk verlangen en elke opzettelijke actie. Hij predikt de recitatie van de ‘vijf duizend woorden" (een andere naam voor de Daodejing) en de belijdenis van zonden.

We kunnen in deze tekst enkele fundamentele eigenschappen zien die in de geschiedenis van het daoïsme zullen blijven bestaan. De afbakening van de wijze wordt nauwkeuriger. Net als de Dao, waarvan hij slechts de antropomorfe vorm is, heeft hij een dubbele aard. De ene is donker en verborgen, primordiaal. De andere is stralend, open en actief. Zijn acties vinden plaats op drie niveaus.
Op kosmisch niveau geeft hij vorm aan de aarde en de lucht en laat hij de sterren draaien.
Op persoonlijk niveau is hij het object van meditatie door de adept en identificeert zich met de adept.
Het derde niveau is sociaal-politiek: hij incarneert zichzelf om keizers te adviseren en leiding te geven en om de mensen te redden in tijden van grote wanorde, en hij predikt goed gedrag.
Dit laatste aspect zal door de hele geschiedenis heen worden aangetroffen.

Het thema van de opeenvolgende reïncarnaties van Laozi, dat opnieuw werd opgepakt tijdens de Zes Dynastieën (222-589), zou zich sterk ontwikkelen onder de Tang en opnieuw onder de Song.

Het geeft een schets van de gehele geschiedenis van het taoïsme: al zijn elementen werden verzameld onder auspiciën van Laozi, en hij werd, in zijn verschillende wedergeboorten en onder verschillende vormen, voorgesteld als de enige onthuller van alle leringen en de grondlegger van alle scholen van de religie.

(Bron: Robinet 1997 Taoism growth of a religion, p51-52)

Pregadio geeft de volgende typering:

De Laozi bianhua jing (Boek van de transformaties van Laozi), daterend uit het einde van de 2e eeuw en mogelijk afkomstig uit een populaire cultus in Sichuan, schrijft het reciteren van de Daode jing en het belijden van zonden voor. Het is het eerste van verschillende werken waarin een van de belangrijkste kenmerken van Laozi als godheid wordt benoemd: naast het personifiëren van de Dao en het feit dat hij een model is voor de daoïstische wijze, daalt Heer Lao periodiek af naar de aarde om leringen te schenken aan de mensheid en vooral aan heersers.

Dit heeft twee belangrijke gevolgen: ten eerste speelt de Dao vanaf dat moment een actieve rol in de menselijke wereld, hetzij via zijn goddelijke afgezanten, hetzij door openbaringen te verlenen aan bepaalde adepten. Ten tweede is de ‘historische’ Laozi – de auteur van de Daode jing – slechts een van de verschillende vormen die Lord Lao heeft aangenomen om de mensheid te leiden. (bron: Pregadio "Religious Daoism" (Stanford Encyclopedia of Philosophy) online

Zie ook het lemma Bianhua in Wikipedia, over de term Bianhua.

Online informatie:

Baidu: 老子變化經 (Chinese tekst (onderaan pagina))


Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 2 van de 2

Seidel, Anna (1969). La divinisation de Lao tseu dans le Taoisme des Han. *
Herdruk 1992, ISBN 2-85539-553-4
ISBN10: 2855395534

Meer informatie...

--- (1969). The Image of the Perfect Ruler in Early Taoist Messianism: Lao-tzu and Li Hung. History of Religions, 9-2/3, 216-247. *

Meer informatie...

Boeken 1 tot 2 van de 2