Laozi weizhi lilüe

Een tekst van Wang Bi over de Laozi.
In tegenstelling tot Wang's Daodejing-commentaar gaat het hier om een doorlopende, coherente tekst, waarvan de lengte ongeveer de helft van die van de Daodejing bedraagt. Tijdens de vroege Chinese Middeleeuwen werd de tekst geroemd als een van de meest briljante verhandelingen van zijn tijd, en de lectuur ervan werd aanbevolen aan ieder die een goed begrip van de Daodejing wilde verwerven. (bron Jan de Meyer in Jan Bor's 25 eeuwen Oosterse filosofie (p444))

Ga naar de auteurspagina Wang Bi

Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 1 van de 1

Wagner, Rudolf G. (1986). Wang Bi: 'The Structure of the Laozi's Pointers' ('Laozi weizhi lilüe'): A Philological Study and Translation. T'Oung Pao, 72-1/3, 92-129.

Boeken 1 tot 1 van de 1