老子銘 Laozi Ming - Laozi inscriptie

老子銘 Laozi Ming - Laozi inscriptie


Engelse titel: Laozi Inscription

In de tweede eeuw raakte Lao Zi stevig verankerd als de personificatie van de Dao. In 165 n.Chr. bracht keizer Huan hem een ​​keizerlijk offer en reisde voor dit doel naar de geboorteplaats van de historische Lao-Zi, waar een tempel werd opgericht. Een voor de gelegenheid in steen gehouwen inscriptie beschrijft niet alleen de offerprocedures, maar documenteert ook het begrip dat mensen destijds van Lao-Zi hadden.

Deze stèle, stenen zuil met inscriptie, kreeg de naam 老子銘 Laozi Ming - Laozi inscriptie. De zuil is verloren gegaan maar de tekst is bewaard gebelven.

De tekst van de inscriptie heeft als datum 165 n.Chr. Als deze datum klopt dan is de tekst het eerste bewijs van de vergoddelijking van Lao-Zi tijdens de Oostelijke (late) Han.

De Laozi-inscriptie wordt toegeschreven aan Bian Shao die verschillende officiële posities bekleedde tijdens het bewind van keizer Huan 桓 (reg. 147–167 G.T. ), met als hoogtepunt de functie van kanselier van het vorstendom Chen 陈 (in de oostelijke provincie Henan). Bian stierf in dat ambt. Hij stond bekend om zijn snelle geest, zijn kennis van de vijf klassiekers en zijn auteurschap van vijftien hoofdstukken poëzie, lofredes, inscripties, brieven en politieke stukken.

Hij zei ooit tegen zijn studenten: ‘In slaap communiceer ik met de hertog van Zhou in mijn dromen, als ik stil ben, deel ik de bedoelingen van Kongzi.’
Zijn heerser had echter een droom waarin Laozi aan hem verscheen met als resultaat dat hij een offer bracht aan deze onsterfelijke. Een gebeurtenis die door Bian in deze inscriptie wordt herdacht.

De tekst begint met een proza-inleiding over Laozi en zijn geschriften. Vervolgens worden de datum en omstandigheden van de inscriptie vermeld.

Ten slotte beschrijft een rijmgedeelte Laozi in verheven bewoordingen. Terwijl delen van de inscriptie lijken te zijn gebaseerd op de biografie in de Shiji - Historische verslagen, putten andere delen weer uit de traditie van Laozi als onsterfelijke. Lao Zi wordt geprezen als de centrale godheid van de kosmos, die werd geboren uit oorspronkelijke energie. Hij kwam naar de aarde en keerde uiteindelijk als een onsterfelijke terug naar het hemelse rijk. De tekst zegt:

Lao-tzu werd geschapen uit de oorspronkelijke chaos en leefde zo lang als de Drie Lichtbronnen [zon, maan, sterren]. Hij observeerde de hemel en deed profetieën, kwam en ging vrijelijk naar de sterren. Hij volgde de loop van de zon en transformeerde negen keer; hij nam toe en nam af met de seizoenen. Hij regelde de Drie Lichten en had de vier numineuze dieren aan zijn zijde. Hij concentreerde zijn denken op het Cinnaberveld, zag de Grote Ene in zijn Paarse Kamer, werd één met de Tao en veranderde in een onsterfelijke. (Seidel 1969a, 123)

Lao-Zi is hier een hemelse godheid die zich vrijelijk tussen de sterren en planeten beweegt. Zelfs wanneer hij in een menselijk lichaam is geïncarneerd, is zijn fysieke vorm hemels, die prachtige paleizen (Cinnabar Field, Purple Chamber) en goden (de Grote Eenheid) bevat.

Vervolgens vertelt de "Inscriptie" de concrete omstandigheden die hebben geleid tot het offer van keizer Huan en worden de geloofsbrieven van de auteur Bian Shao vermeld voor de samenstelling ervan. Dit alles is nog steeds een inleiding tot de daadwerkelijke lof die aan de godheid wordt aangeboden. Hierin wordt de Lao Zi visie van de zoekers naar onsterfelijkheid verbonden met het begrip van Lao Zi als een personificatie van de Dao en kosmische harmonie.
De tekst zegt:

Lao Zi sluit zich aan bij de bewegingen van de zon en de maan, is één met de vijf planeten. Hij komt en gaat vrijelijk van het Cinnaberveld; reist gemakkelijk op en neer door het Gele Hof. Hij verwerpt gewone gebruiken, schaduwt zijn licht en verbergt zichzelf. Hij omarmt de primordialiteit, transformeert als een geest en ademt de essentie van perfectie.

Niemand ter wereld kan zijn diepte benaderen; we kunnen alleen maar opkijken naar zijn eeuwige leven. Daarom brengt onze goddelijke keizer een offer aan Lao Zi om zijn heilige spiritualiteit te documenteren. Als nederige dienaar streef ik er op mijn beurt naar om zijn voortdurende roem veilig te stellen en graveer zo deze steen tot zijn grotere glorie. (Seidel 1969a, 128)

Lao Zi was als kosmische harmonie dus een godheid die werd vereerd door de elite van de Han-dynastie. Deze verering werd ingegeven door verschillende tendensen uit die tijd zoals
- het geloof van de Huang-Lao-school in de Dao als de centrale bron van harmonie die doorwerkt in de politiek van de staat;
- de gewoonte om bekende mythologische figuren aan te wijzen als voorouders van opkomende clans;
- het idee van Lao Zi als een terugkerende wijze die als historiograaf of astroloog de opkomst en ondergang van dynastieke deugd voorspelde;
- de ​​visie van onsterfelijkheidszoekers die Lao-Zi zien als een beoefenaar en meester van een lang leven;
- het begrip van de Dao als de creatieve kracht van het universum die ten grondslag ligt aan de hele schepping en die zowel de planeten als de wereld van de mensheid bestuurt.

Al deze verschillende factoren zorgden er niet alleen voor dat Lao Zi werd geïdentificeerd met de Dao en werd gezien als de vertegenwoordiger van de kosmische harmonie op aarde, ze ontwikkelden ook de abstracte notie van de Dao tot een godheid met een quasi-menselijke vorm die voor de mensheid toegankelijk was als voorouder, adviseur, en een toonbeeld van wijsheid.

Bronnen: Seidel 1969 p37, Kohn en LaFarque 1998 p45-46, Csikzentmihalyi 2006 p 105

Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 4 van de 4

Csikszentmihalyi, Mark (2006). Readings in Han Chinese Thought. Hackett Publishing Company. *
ISBN13: 978-0872207097

Meer informatie...

Kohn, Livia & Lafargue, Michael (1998). Lao-tzu and the Tao-te-ching. SUNY Press. *
ISBN13: 978-0791436004

Seidel, Anna (2008). The Emperor and His Councillor: Laozi and Han Dynasty Taoism. Cahiers d'Extrême-Asie, 17, 125-165. *

Meer informatie...

--- (1969). La divinisation de Lao tseu dans le Taoisme des Han. *
Herdruk 1992, ISBN 2-85539-553-4
ISBN10: 2855395534

Meer informatie...

Boeken 1 tot 4 van de 4