想爾 Xiang’er

想爾 Xiang’er

Xiǎng ěr [Hsiang Erh]

Ook: Laozi Xiang’er zhu 老子想爾注 (Laozi-Xiang’er)

De Xiang’er is een commentaar bij de Daodejing Alleen de het commentaar bij de hoofdstukken 3-37 is overgeleverd (van een minscript gevonden in Dunhang)

Stephen Bokenkamp, die de Xiang’er heeft vertaald, schrijft:
Het Xiang'er-commentaar is de vroegste taoïstische interpretatie van de Laozi. Deze tekst werd door de vroege organisatie van de Hemelse Meesters gebruikt als een catechismus die door alle gelovigen moest worden gereciteerd en geleerd. De Xiang'er vertegenwoordigt dus niet alleen een interpretatie van de Hemelse Meesters van de Laozi, maar ook een inleiding tot de overtuigingen en praktijken van de Hemelse Meesters. De polemische toon van een groot deel van het commentaar demonstreert de missionaire vurigheid waarmee de Hemelse Meesters ernaar streefden hun religie te vestigen. De Xiang'er verdedigt zijn eigen leerstellingen tegen die van het confucianisme, maar ook tegen andere vormen van daoïstische praktijken en rivaliserende interpretaties van de Laozi-tekst. Ze onthult daarbij hoe vroege Hemelse Meesters zichzelf als uniek zagen als het gaat om het in de praktijk brengen van de leringen van een vergoddelijkte Laozi. Ze beschouwden de Laozi als de eerste openbaring van Lao Zi die speciaal voor hen bedoeld was.
(..)
De gemeenschap voor wie het Xiang'er-commentaar werd geschreven, was een gemengde groep, die zowel Han-Chinezen als gesiniseerde leden van andere etnische groepen omvatte. De Xiang'er was het eerste commentaar op de Laozi dat voor het gewone volk werd geschreven, in plaats van voor een elitair lezerspubliek. De doelstellingen van de tekst zijn ook duidelijk religieus. Eén directe conclusie die uit deze feiten kan worden getrokken, is dat het Xiang'er-commentaar niet zozeer een ‘commentaar’ is als wel een verhandeling die de Laozi als uitgangspunt gebruikt. (Bokenkamp 1997 pag 29, 38).

Kristofer Schipper geeft aan dat we niet weten wie de auteur van de Xiang'er was. Als mogelijke kandidaten zijn genoemd: Zhang Daoling 張道陵, de stichter van de Weg van de Hemelse Meester, of zijn kleinzoon Zhang Lu 張魯(d. 216). Lu Deming: “it is not clear who he is; some say Zhang Lu [Chang Lu], some say Liu Biao 劉表了". Liu Biao (d. 218) is de beroemde militaire leider aan het eind van de Han dynastie, maar Schipper acht het onwaarschijnlijk dat Liu Dao de auteur is. (bron Verellen & Schipper 2004, p74-77).

Stephen Bokenkamp geeft ook aan dat we niet kunnen weten wie de Xiang'er schreef maar de historische verslagen spreken niet tegen dat het Zhang Lu zou kunnen zijn. (Bokenkamp 1997, p 31-32).

Derk Boltz: In 1957 concludeerde wijlen professor Chen Shih-hsiang, na een langdurig onderzoek van het bewijsmateriaal, dat hoewel we het misschien nooit definitief zullen kunnen bewijzen, het commentaar erg veel lijkt op het werk van Zhang Lu. Hieruit leidt hij af dat de tekst afkomstig is van de vroege daoïstische kerk in het Hanzhong-vallei in de tweede helft van de tweede eeuw. Of het commentaar nu wel of niet door Zhang Lu is geschreven, het latere belang en de hooggewaardeerde status ervan zijn zeker te danken aan de associatie met de naam Zhang Lu. (Boltz 1982 p96-97).

Bronnen: Bokenkamp 1997 p29-38, Schipper 2004 p74-77, Derk Boltz 1982 p96-97.

Literatuur en vertalingen

Toelichting bij de literatuur

Zie ook:
Eskildsen, Stephen (2015). Daoism, Meditation, and the Wonders of Serenity: From the Latter Han Dynasty (25-220) to the Tang Dynasty (618-907). SUNY Press. Hoofdstuk 2 p62-74

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 8 van de 8

Bokenkamp, Stephen R. (1997). Early Daoist Scriptures. University of California Press. *
ISBN10: 0520219317

Meer informatie...

--- (1993). Traces of Early Celestial Master Physiological Practice in the Xiang'er Commentary. Taoist resources, 4/2, 37-57. *

Boltz, William G. (1982). The religious and philosophical significance of the Hsiang erh Lao tzu in the light of the light of the Ma-wang-tui silk manuscripts. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 45 (1), 95-117. *

Eskildsen, Stephen (2015). Daoism, Meditation, and the Wonders of Serenity: From the Latter Han Dynasty (25-220) to the Tang Dynasty (618-907). SUNY Press. *

Meer informatie...

Kleeman, Terry F. (2016). Celestial Masters: History and Ritual in Early Daoist Communities. Harvard University Asia Center. *
ISBN13: 978-0674737167

Meer informatie...

Littlejohn, Ronnie (2020). The Walking Dead: Morality, Health, and Longevity in the Xuanxue Method of the Xiang’er Commentary on the Laozi . In David Chai, Dao Companion to Xuanxue 玄學 (Neo-Daoism) hst 7, 129-148 *.

Otčenášek, Jakub (2019). Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century). *
Ook online.

Meer informatie...

Puett, Michael J. (2004). Forming Spirits for the Way : The Cosmology of the Xiang'er commentary to the Laozi. Journal of Chinese Religions, Vol 32 p1-27 *
Ook online.

Boeken 1 tot 8 van de 8