Legendarische periode

- De drie soevereinen (三皇 San Huang):
伏羲 Fu Xi, 
女媧 Nüwa en 
神農 Shennong,
respectievelijk de uitvinders van de jacht, het vuur en de landbouw / geneeskunde.
- De vijf oerkeizers (五帝 Wu Di):
黃帝 Huang Di (de Gele Keizer),
顓頊 Zhuan Xu,
堯 Yao,
舜 Shun en
禹 Yu.
Zij worden vaak geciteerd als de voorbeeldige en wijze keizers.

夏朝 Xia Dynastie:

Circa 2100–1600 v Chr.
Het bestaan van deze dynastie staat niet vast.
De eerste koning was de hierboven genoemde Yu (禹).
De laatste koning was Jie, vaak voorgesteld als een notair slechte heerser.

Mogelijk valt de Xia dynastie samen met de Erlitou cultuur. De cultuur is genoemd naar het dorp Erlitou, nabij Luoyang aan de Gele Rivier in de huidige provincie Henan. Hier heeft men de resten van een oude stad opgegraven. (zie ook Li Feng, Early China 2013)

商朝 Shang (Yin) Dynastie

Circa 1554–1123 BCE;
De eerste koning was Cheng Tang en de laatste was Zhou, die net als Jie als een slechte heerser wordt voorgesteld.

周朝 Zhou Dynastie [Chou Ch'ao]

Circa 1122–255 v Chr.
De eerste koning was Wu, die de door Zhou veroorzaakte schade herstelde. De dynastie is als volgt in te delen:

- 西周 Westelijke Zhou-dynastie of vroege Zhou 1046-771 v Ch.
- 東周 Oostelijke Zhou-dynastie 770-256 v Chr.

De Oostelijke Dynastie kent twee tijdperken:

- 春秋時代 Periode van Lente en Herfst of Midden Zhou 770-453 v Chr
Dit tijdperk is genoemd naar de Lente- en herfstannalen, Chunqiu, een hofkroniek van de staat Lu, die gebeurtenissen beschrijft die tussen 722 en 481 v. Chr. hebben plaatsgevonden

- 戰國時代 Periode van de Strijdende Staten of late Zhou 479-221 v Chr. Dit is 'de bloeiperiode' van het Chinese denken met denkers als:

Confucius (Kong Zi) 551–479 v Chr.
Deng Xi overleden 501 v Chr.
Zisi (Confucius’ grandson) 483–402 v Chr.
Mo Zi (Mo Di) 479–381 v Chr.
Yang Zhu 440–360 v Chr.
Mencius 372–289 v Chr.
Zhuang Zi (Zhuang Zhou) 369–286 v Chr.
Hui Shi c. 370–300 v Chr.
Yin Wen c. 360–280v Chr.
Gongsun Long 325–250 v Chr.
Xun Zi (Xun Qing) 298–238 v Chr.
Han Fei overleden 233 v Chr.

秦朝 Qin Dynastie [Ch'in Ch'ao]

221-207 v.Chr.

漢朝 Han Dynastie

Verdeeld in twee perioden:

 


colofon | cookies | afkortingen en iconen