start > Klassieke teksten > Tijdlijn

1. Legendarische periode

- De drie soevereinen (三皇 San Huang):

伏羲 Fu Xi,
女媧 Nüwa en 
神農 Shennong,

respectievelijk de uitvinders van de jacht, het vuur en de landbouw / geneeskunde.

- De vijf oerkeizers (五帝 Wu Di):

黃帝 Huang Di (de Gele Keizer),
顓頊 Zhuan Xu,
堯 Yao,
舜 Shun en
禹 Yu.

Zij worden vaak geciteerd als de voorbeeldige en wijze keizers.

De daarop volgende Xia- Shang- en Zhou dynastie worden ook wel de drie dynastieën genoemd.

2. 夏朝 Xia Dynastie:

Circa 2100–1600 v Chr.
Het bestaan van deze dynastie staat niet vast.

De eerste koning was de hierboven genoemde Yu (禹).
De laatste koning was Jie, vaak voorgesteld als een notair slechte heerser.

Mogelijk valt de Xia dynastie samen met de Erlitou cultuur. De cultuur is genoemd naar het dorp Erlitou, nabij Luoyang aan de Gele Rivier in de huidige provincie Henan. Hier heeft men de resten van een oude stad opgegraven. (zie ook Li Feng, Early China 2013)

3. 商朝 Shang (Yin) Dynastie

Circa 1554–1123 BCE;
De eerste koning was Cheng Tang en de laatste was Zhou, die net als Jie als een slechte heerser wordt voorgesteld.

4. 周朝 Zhou Dynastie [Chou Ch'ao]

Circa 1046–255 v Chr.
De eerste koning was Wu, die de door Zhou veroorzaakte schade herstelde. De dynastie is als volgt in te delen:

4.1. 西周 Westelijke Zhou-dynastie of vroege Zhou 1046-771 v Ch.

4.2. 東周 Oostelijke Zhou-dynastie 770-256 v Chr.

De Oostelijke Dynastie kent twee tijdperken:

4.2.1. 春秋時代 Periode van Lente en Herfst of Midden Zhou 770-453 v Chr

Dit tijdperk is genoemd naar de Lente- en herfstannalen, Chunqiu, een hofkroniek van de staat Lu, die gebeurtenissen beschrijft die tussen 722 en 481 v. Chr. hebben plaatsgevonden

4.2.2. 戰國時代 Periode van de Strijdende Staten of late Zhou 479-221 v Chr.

Deze periode wordt ook wel aangeduid als 'de bloeiperiode' van het Chinese denken met geleerden als:

- Confucius (Kong Zi) 551–479 v Chr. (Lunyu)
- Deng Xi overleden 501 v Chr.
- Zisi (Confucius’ kleinzoon) 483–402 v Chr.
- Mo Zi (Mo Di) 479–381 v Chr. (Mozi)
- Yang Zhu 440–360 v Chr.
- Mencius 372–289 v Chr. (Mengzi)
- (Zhuang Zhou) 369–286 v Chr. (Zhuangzi)
- Hui Shi c. 370–300 v Chr.
- Yin Wen c. 360–280v Chr.
- Gongsun Long 325–250 v Chr.
- Xun Zi (Xun Qing) 298–238 v Chr. (Xunzi)
- Han Fei overleden 233 v Chr. (Hanfeizi)

Zie voor een overzicht van teksten de pagina pre-Qin tot en met de vroege Han-dynastie

5. 秦朝 Qin Dynastie [Ch'in Ch'ao]

221-207 v.Chr.

6. 漢朝 Han Dynastie

Verdeeld in twee perioden:
Met een tussenregering van Wang Mang in 9 v Chr - 25 na Chr.

6.1. Westelijke of vroege Han periode 206 v Chr - 9 na Chr.

- Liu An 劉安 ?179–122 v.Chr.(Huainanzi )
- Dong Zhongshu 179-104 v.Chr.(Chunqiu Fanlu)
- Sima Qian 司馬遷 circa 145–86 v.Chr. (Shiji)
- Liu Xiang 劉向 79–8 v.Chr. (Yiwenzhi)
- Liu Xin 劉歆 circa 50 v.Chr. - 23 na Chr.

Zie voor een overzicht van de teksten de pagina pre-Qin tot en met de vroege Han-dynastie

6.2. Oostelijke of latere Han periode 25- 220 n Chr.

- Ban Gu 32–92 n.Chr (Hanshu)

Zie voor een overzicht van een selectie teksten de pagina latere Han-dynastie tot aan de Tang-dynastie

7. De periode van verdeelde staten: De Wei-Jin-Noordelijke en Zuidelijke dynastieën (220 - 589)

Zie voor een overzicht van een selectie teksten de pagina latere Han-dynastie tot aan de Tang-dynastie

7.1. Drie koninkrijken (220-280)

Met de staten Wei, Shu en Wu

7.2. 晉朝 Jin Cháo - Jin-dynastie (265-420)

Verdeeld in twee perioden: de Westelijke Jin (265-316) en de Oostelijke Jin (317-420)

7.3. 南北朝 Nánběicháo - Noordelijke en Zuidelijke dynastieën (420-589)

8. Sui- (581-618) en Tangdynastie (618-907)

(voorlopers) neoconfucianisme:

- Han Yu 韓愈 768 – 824
- Li Ao 李翱 772–841
- Liu Zongyuan 柳宗元 773-819

9. Songdynastie ( 960-1279)

Neoconfucianisme:

- Zhou Dunyi 周敦頤 1017-1073
- Zhang Zai 張載 (1020-1077)
- Cheng Hao 程顥 1032-1085
- Cheng Yi 程頤 1033-1108
- Zhu Xi 朱熹 1130-1200