Cheng Xuanying 成玄英 [Ch'eng Hsüan-ying]

Cheng Xuanying 成玄英 [Ch'eng Hsüan-ying]

ook: omgangsnaam Zishi 子實
periode: 631-655

 

zi: Zishi 子實; hao: Xihua fashi 西華法師 (Master of the Law of the Western Florescence)

Cheng schreef een verloren gegaan commentaar op de Yijing en drie bestaande commentaren op taoïstische teksten:
- Een exegese van de Duren jing (Schrift over verlossing),
- Daode jing kaiti xujue yishu Topical Introduction, Inleidende instructies en subcommentaar op de Schrift van de Dao en zijn deugd,
- een subcommentaar op Guo Xiangs exegese op de Zhuangzi, gevonden in de Nanhua zhenjing zhushu 南华真经经解书 (Commentaar en subcommentaar op de Nanhua zhenjing; CT 745).

In de twee laatste werken blijkt Cheng een leidende exponent te zijn van de Chongxuan (Tweevoudige Mysterie) denkrichting.

De drie commentaren laten zien dat hij een representant is van de eenheid van de filosofische en religieuze aspecten van het daoïsme.

Naast zijn uitleg van de Daode jing en de Zhuangzi volgens de Chongxuan-principes, interpreteerde Cheng de transformaties van Laozi ook vanuit het gezichtspunt van de boeddhistische theorie van de 'Body of the Law', de 'Body of Response', en the 'Body of Manifestation' (fashen 法身, yingshen 應身, and huashen 化身)
Deze theorie legt uit dat zowel het lichaam als de leer van Laozi veranderen om zich aan te passen aan verschillende tijden en niveaus van begrip.

De theorie werd ook gecombineerd met drie attributen die aan de Dao worden toegeschreven in Daode jing, namelijk onzichtbaar (yi 伊), onhoorbaar (xi 西) en onmerkbaar (wei 微). Deze attributen worden op hun beurt geassocieerd met de Drie Priemgetallen (sanyuan) – drie goden die in de drie Cinnabar-velden (dantian) leven en de lichamelijke vormen zijn van de Drie Pneuma’s (sanqi 三气) – en met Essentie, Pneuma en Geest (jing, qi, shen). Elke component van de verschillende triaden is verbonden met de andere twee, en die zijn allemaal fundamenteel en oorspronkelijk één (Robinet in Pregadio 2008 p 264-265).

 

Klassieke teksten

- commentaar bij de Zhuangzi
- commentaar bij de Laozi

Literatuur

Boeken 1 tot 6 van de 6

Assandri, Friederike (2021). The Daodejing Commentary of Cheng Xuanying: Daoism, Buddhism and the Laozi on the Tang Dynasty. Oxford University Press. *

Meer informatie...

--- (2021). Explanation of the Title of Laozi’s Daode jing: A Preface to the Expository Commentary to the Daode jing by Cheng Xuanying.
Ook online.

Meer informatie...

--- (2019). Conceptualizing the Interaction of Buddhism and Daoism in the Tang Dynasty: Inner Cultivation and Outer Authority in the Daode Jing Commentaries of Cheng Xuanying and Li Rong. Religions, 10 *

Lynn, Richard John (2019). Birds and Beasts in the Zhuangzi, Fables Interpreted by Guo Xiang and Cheng Xuanying. *

Yu, Shiyi (2000). Reading the 'Chuang-tzu' in the T'ang Dynasty:: The Commentary of Ch'eng Hsüan-ying (fl. 631-652). Peter Lang.
ISBN10: 0820445541

Meer informatie...

--- (1998). Reading the Chuang-tzu in the T'ang Dynasty: The Commentary of Ch'eng Hsuan-ying (fl. 631-652). *

Meer informatie...

Boeken 1 tot 6 van de 6