Yan Zun 嚴遵

Yan Zun 嚴遵

ook: Zhuang Zun 莊遵,zi Junping 君平
periode: ca 83 - ca 6 v. Chr

 

Er is weinig bekend over het leven van Yan Zun, wiens oorspronkelijke achternaam, Zhuang 莊, later werd veranderd in Yan vanwege een taboe op de persoonlijke naam van Han Mingdi (reg. 57-75). Hij was een gepensioneerde literator die goed thuis was in de Yijing. Hij woonde in Chengdu en verdiende de kost door het onderwijzen van de Daode jing en het opstellen van horoscopen. Hij wordt genoemd in een groep van tien onsterfelijken, en de filosoof Yang Xiong 揚雄 (53 v.Chr. – 18 n.Chr.) was naar verluidt zijn discipel. Stelae werden ter nagedachtenis aan hem opgedragen en hij werd aan het begin van de derde eeuw het onderwerp van een cultus.
Aan Yan Zun wordt de Daode zhigui 道德指歸 toegeschreven.
(bron: Isabelle Robinet in Pregadio 2008 p 1146)

Alan Chan licht de cultstatus van Yan Zun toe:
Yan Zun, genaamd Junping 君平, wordt in traditionele Chinese bronnen beschreven als een kluizenaar met grote geleerdheid en integriteit, als een waarzegger met legendarisch vermogen en als een auteur met uitzonderlijk talent. Net als andere beroemde kluizenaars vóór hem weigerde Yan zijn ambt; in plaats daarvan koos hij ervoor om als waarzegger te werken in de stad Chengdu, dat toe deel uitmaakte van de Shu 蜀 commanderij. Hoewel waarzeggerij volgens Yan als een ‘nederig beroep’ werd beschouwd, kon het de mensen ten goede komen.
In het bijzonder wordt ons verteld dat hij advies gaf over kinderlijke vroomheid (filial piety), gehoorzaamheid aan de oudere broer en consciëntieusheid. Hij leidde 'de mensen naar het goede, uitgaande van hun eigen omstandigheden'.
Elke dag na het werk trok Yan zich terug om te studeren en lessen te geven over de Laozi. De Hanshu rapporteert verder dat hij uitgebreid schreef volgens de leringen van Laozi en Zhuangzi. Yan werd zeer gerespecteerd en geliefd bij de mensen van Shu en werd ruim negentig jaar oud.
(bron: Alan K.L. Chan 1998 p107)

Yan wordt beschouwd als een 'onsterfelijke'. Tijdens de Song dynastie kreeg hij de officiële titel 妙通真人 Miaotong zhenren - Perfected of Wonder and Penetration

 

Klassieke teksten

- schrijver van de Daode zhigui

Literatuur

Boeken 1 tot 4 van de 4

Berkowitz, Alan J. (2000). Patterns of Disengagement: The practice and portrayal of reclusion in early medieval China. Stanford University Press. *
ISBN10: 0804736030

Chan, Alan K.L. (1998). The Essential Meaning of the Way and Virtue: Yan Zun and 'Laozi Learning' in Early Han China. Monumenta Serica, 46-1, 105-127. *

Liu, Jennifer (2019). Painting the Formless and Strumming the Soundless: Yang Xiong’s Taixuan jing as Expression of the Absolute. *
Ook online.

Meer informatie...

Vervoorn, Aat (1989). Zhuang Zun: A Daoist Philosopher of the late first century b.c.. Monumenta Serica, 38, 69-94. *

Boeken 1 tot 4 van de 4