start > Zhuangzi > hoofdstukken

Indeling Zhuangzi

Het boek bestaat uit drie delen:

  • 內篇 Neipian - de innerlijke geschriften (hst 1-7)
  • 外篇 Weipian - de uiterlijke geschriften (hst 8-22)
  • 雜篇 Zapian - de gemengde geschriften (hst 23-33)

Onderstaande titels zijn van Burton Watson (Engels), Jean-Francois Billeter (Frans) en Kristofer Schipper (Nederlands)

內篇 - De innerlijke geschriften

01. 逍遙遊 Xiaoyaoyou - Free and Easy Wandering - Aller selon - Zwerven, vrij en blij
02. 齊物論 Qiwulun - Discussion on making All Things Equal - Toutes choses égales - Verhandeling over de gelijkheid der dingen
03. 養生主 Yangshengzhu - The Secret of Caring for Life - Nourrir en soi la vie - Richtlijnen om het leven te voeden
04. 人間世 Renjianshi - In the World of Men - Le monde des hommes - De wereld van de mensen
05. 德充符 Dechongfu - The Sign of Virtue Complete - Puissance - Het teken van de volkomen deugd
06. 大宗師 Da Zongshi - The Great and Venerable Teacher - Maîtres et ancêtres - De meester van de grote leer
07. 應帝王 Yingdiwang - Fit for Emperors and Kings - Rois et empereurs - Koning zijn in overeenkomst met het opperwezen

外篇 - De uiterlijke geschriften

08. 駢拇 Pianmu - Webbed Toes - Un orteil collé - Tenen met vliezen
09. 馬蹄 Madi - Horses's Hoofs - Le sabot d’un cheval - Paardenhoeven
10. 胠篋 Quqie - Riffling Trunks - Les voleurs de coffres - Koffers openbreken
11. 在宥 Zaiyou - Let it Be, Leave It Alone - Laisser vivre - De vrije loop
12. 天地 Tiandi - Heaven and Earth - Ciel et Terre - Hemel en aarde
13. 天道 Tiandao - The Way of Heaven - La voie du Ciel - De Tao van de hemel
14. 天運 Tianyun - The Turning of Heaven - Le Ciel tourne - De kringloop van de hemel
15. 刻意 Keyi - Constrained in Will - Etre exigeant - Vooroordelen
16. 繕性 Shanxing - Mending the Inborn Nature - Se perfectionner - De natuur verbeteren
17. 秋水 Qiushui - Autumn Floods - Les crues d’automne - Herfstvloed
18. 至樂 Zhile - Supreme Happiness - La joie suprême - Het volmaakte geluk
19. 達生 Dasheng - Mastering Life - Comprendre la vie - Het leven doorgronden
20. 山木 Shanmu - The Mountain Three - L’arbre de montagne - De boom in de bergen
21. 田子方 Tian Zifang - Tian Zifang - T’ien Tseu-fang - Tian Zifang
22. 知北遊 Zhi Bei You - Knowledge Wandered North - Sagesse s’en va-t-au nord - Kennis reisde naar het noorden

雜篇 De gemengde geschriften

23. 庚桑楚 Geng Sangchu - Gengsang Chu - Keng-sang Tch’ou - Gengsang Chu
24. 徐無鬼 Xu Wugui - Xu Wugui - Su Wou-kouei - Xu Wugui
25. 則陽 Zeyang - Zeyang - Tse-yang - Ziyang 
26. 外物 Wai Wu - External Things - Les choses extérieures - Uiterlijke dingen
27. 寓言 Yuan - Inputed Words -Dialogues - Schuilwoorden
28. 讓王 Rang Wang - Giving Away a Throne - Abdications - Afstand doen van het koningschap
29. 盜跖 Dao Zhi - Robber Zhi - Le brigand Tcheu - Rover Voetpad
30. 說劍 Shuo Jian - Discoursing on Swords - La passion des épées - Over zwaarden
31. 漁父 Yu Fu - The Old Fisherman - Le vieux pêcheur - De oude visser 
32. 列御寇 Lie Yukou - Lie Yukou - Lié-tseu - Lie Yukou
33. 天下 Tianxia - The World - Dans ce monde - Alles onder de hemel

Bronnen:

WATSON, Burton (2013). The Complete Works of Zhuangzi
BILLETER, Jean-Francois (2004) Études sur Tchouang-tseu
SCHIPPER, Kristofer (2007) Zhuang Zi. De volledige geschriften: Het grote klassieke boek van het taoïsme.

De hoofdstukken van innerlijke geschriften hebben afzonderlijke titels meegekregen, die bestaan uit drie karakters.
Voor de andere hoofdstukken bestaat de titel uit de eerste twee of drie karakters van de tekst. Dit was gebruikelijk.

Graham vermoedt dat de titels in de 2e eeuw voor Chr. door een 'syncretist editor' zijn toegevoegd.1. Billeter houdt het op veel latere toevoegingen uit de Tang-periode. 2

Noten

1. In the Chinese text these are the only chapters which have titles of not two but three words, resembling those of the Confucian apocrypha (wei-shu) of the Former Han dynasty (from 206 BC to AD 24).

The terms ‘even things out’, the ‘ultimate ancestor’ and ‘emperors and kings’ do not occur in the Inner chapters themselves, only in the latest, the Syncretist stratum of the book.

Probably Chuang-tzŭ left behind only disjointed pieces, mixed up perhaps with his disciples’ records of his oral teaching, and it was a Syncretist editor of the second century BC who devised the headings, grouped the relics under them, and relegated the unusable bits to the Mixed chapters.

In the last of the Inner chapters, centred on a theme in which Chuang-tzŭ was hardly interested, the government of the empire, one has an especially strong impression, not of an author approaching his topic from different directions, but of an editor going to great pains to find even remotely relevant passages.

(Graham Chuang-Tzu: The Inner Chapters, 2001 Part One hst 8 p27 (originele uitgave 1981)

2. Billeter vermeldt in een voetnoot in bovengenoemde studie dat de titels met drie karakters uit de Tang-periode komen en dat ze oorsponkelijk twee karakters kenden:

"Dans un ouvrage récent, Wang Pao-suen démontre que les titres en trois syllabes que portent traditionnellement les sept premiers chapitres datent des T’ang et que ces titres étaient anciennement de deux syllabes. Ci-dessus, j’ai mis la syllabe ajoutée entre parenthèses et traduit ces titres d’après la version ancienne en deux syllabes. Voir Wang Baoxuan, Lao Zhuangxue xintan (2002), p. 220-223. Wang Pao-suen est chercheur à l’Académie des sciences sociales de Pékin." (Études sur Tchouang-tseu, voetnoot 374).

Voor de hoofdstukken 1 - 5 gaat het om het laatste karakter, voor de hoofdstukken 6 - 7 om het eerste.