start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 1. 逍遙遊 Xiaoyaoyou - Zwerven, vrij en blij

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham, Angus (2001): 'De vreugde van het zweven en zwerven boven en buiten het rijk van conventies en praktische zorgen'.
De stukken in dit hoofdstuk gaan allemaal over het thema van het overstijgen van de beperkte gezichtspunten van het wereldse. Ontsnap aan de vaste routes naar werelds succes en roem. Trotseer alle verwijten dat je nutteloos bent, egoïstisch, onverschillig voor het welzijn van het Rijk. Dan opent zich een perspectief waarin alle gewone ambities als verwaarloosbaar kunnen worden gezien. De levensweg wordt een moeiteloze zwervende tocht.

Wohlfart, Günther (2003): Het hoofdstuk gaat over een onderzoek naar de relativiteit van groot en klein. De voordelen van creatieve spontaniteit worden geïllustreerd door enkele van de opmerkelijkste verhalen in het hele boek.

Chen, Guying (2016): 'Het openen van het hart en de herwaardering van waarden'.
Dit hoofdstuk beschrijft een ongewone staat van het hart - een zorgeloze, onbelemmerde en blijvende staat, waar de brede en ongehinderde geest één is met de wereld.

Vertalingen van de titel

NL - Zwerven, vrij en blij (S)
EN - Free and easy wandering (W/C) - Going rambling without a destination (G) - Wandering Far and Unfettered (Z) - Carefree Wandering (M) - Soaring and Roaming (Wu)
DE - Unbekümmertes Spazieren (K)
FR - Randonnées extatiques ou L'envol du cachalot (L) - Aller selon (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 1.456 Chinese karakters en telt 7 paragrafen

paragraaf I 45-48

Afhankelijkheid (you dai) van de dingen.
Relativiteit van grootte, afstand, zwaarte, kracht, kennis en levensduur.

A. De vis Kun die transformeert (hua 化) in de Vogel Peng die vliegt naar het Zuiden.
B. Het krekeltje en de duif lachen om Peng (met 3e versie van het verhaal van Peng).
C. Kleine kennis en grote kennis (da zhi 大知 en xiao zhi 小知 ).
D. De ambtenaar, Song Rongzi en Liezi rijdt op de wolken.
Subsectie D kent een opbouw van steeds grotere 'onafhankelijkheid', culminerend in E.
E. De allerhoogste mens heeft geen 'ik' .
[Schipper: En daarom heet het: de allerhoogste mens heeft geen 'ik' [no fixed self, Z], de goddelijke mens heeft geen verdienste; de heilige mens heeft geen naam.]
[Wu: And­ so they say: "In the ultimately-arrived (ren) man there-is no need for self-asserting. In the spirit-filled man (shen) there-is-no need for merit-striving; In the holy-hearkening man (sheng ren) there-is-no need for name-labeling."].

Wu deelt deze sectie in 4 delen:
1. The Big (A),
2. The Small (B),
3. The Big and the small (B en C),
4. The Commen Men and the true Men (D en E).

paragraaf II 48-49

Yao wil het rijk afstaan aan Xu You.

paragraaf III 49-51

Jianwu sprak met Lianshu over onsterfelijkheid van de goddelijke mensen van de Gushe-bergen

paragraaf IV 51

Man uit Song handelde in staatsiehoeden.

paragraaf V 51

Yao bezoekt de bergen van Gushe en vergeet zijn koninkrijk.

paragraaf VI 51-52

Over nut en nutteloos:
Huizi zei tegen Zhuangzi: verhaal van de kalebassen en van de zijdeblekers.

paragraaf VII 52-53

Over nut en nutteloos:
Huizi zei tegen Zhuangzi: verhaal van de grote boom Chu.

Zie ook de notitie nutteloos.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 4 dialogen.

1. Yao en Xu You (hst. 1-II pag. 48-49)
2. Jianwu en Lianshu (hst. 1-III pag. 49-51)
3. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VI pag. 51-52)
4. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VII pag. 52-53)

Literatuur bij dit hoofdstuk

WU Kuang-Ming geeft in zijn 'The Butterfly as Companion' een vertaling van de eerste drie hoofdstukken van de Zhuangzi met uitgebreide analyse en overwegingen (meditaties).

Woei-Lien CHONG (2016) gaat in haar 'Filosofie met de vlinderslag' uitgebreid in op hoofdstuk 1 (met name het Pengverhaal). Zie p 89-130.

Xinda LIAN (2009) en David MACHEK herlezen het Pengverhaal op basis van verschillende interpretaties van commentatoren.

Bryan van NORDEN (1996) geeft eveneens een analyse van het Peng-verhaal.

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 12 van de 12

Chong, Woei-Lien (2016). Filosofie met de vlinderslag. Damon. *
ISBN13: 978-9460362262

Meer informatie...

Espinoza, Manuel Rivera (2023). Untamable Dragons and Dubious Calculations: A Reading of Xiaoyaoyou 1–3. Religions, 14(9) *
Ook online.

Meer informatie...

Hao, Changchi (2005). Relativity of the human world and Dao in Lao-Zhuang: An Interpretation of chapter 1 of the Zhuang-zi and of the Lao-zi. Asian Philosophy, 15 (3) *

Harbsmeier, Christoph (1992). An Annotated Anthology of Comments on Zhuangzi 1: Xiaoyaoyou. Universitetet i Oslo. *
serie Osloensia vol.1

Meer informatie...

Jiang, Limei (2019). The Big and the Great: A Reconstruction of Zhuangzi’s Philosophy on Transcendence . Religions, 10 (1) *
Ook online.

Larre, Claude & Rochat de la Vallée, Élisabeth (1994). Le vol inutile: Zhuangzi, la conduite de la vie. Desclée De Brouwer.
herdruk 2010

Meer informatie...

Lian, Xinda (2009). Zhuangzi the Poet: Re-Reading the Peng Bird Image. Dao, Vol 8 pp 233-254 *

Machek, David (2010). Is Freedom in Necessity or in Happiness? Guo Xiang’s and Lin Xiyi’s Controversial Readings of Zhuangzi’s »Free Rambling«. *
Ook online.

Meer informatie...

Norden, Bryan W., van (1996). Competing Interpretations of the Inner Chapters of the 'Zhuangzi'. Philosophy East and West, 46 (2) *

Roth, Harold D. (2007). Nature and Self-Cultivation in Huainanzi's Original Way. Polishing the Chinese Mirror, *

Sturgeon, Donald (2015). Zhuangzi, Perspectives, and Greater Knowledge. Philosophy East and West, 65(3) *

Wu, Kuang-Ming (1990). The Butterfly as Companion: Meditations on the First Three Chapters of the Chuang Tzu. SUNY Press. *
ISBN13: 978-0887066863

Meer informatie...

Boeken 1 tot 12 van de 12


colofon | cookies | afkortingen en iconen