Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 1. 逍遙遊 Xiaoyaoyou - Zwerven, vrij en blij

Thema van dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Chen: Opening the Heart and the Reconsideration of Values.

The chapter describes an uncommon state of the heart—a carefree, unrestrained and lingering state, where the broad and unhindered spirit is of one mind with the world.

Graham: The joy of soaring above the realm of conventional judgements and practical concerns.

The pieces which the compilers of Chuang-tzŭ assembled in ‘Going rambling without a destination’ are all on the theme of soaring above the restricted viewpoints of the worldly. Escape the fixed routes to worldly success and fame, defy all reproaches that you are useless, selfish, indifferent to the good of the Empire, and a perspective opens from which all ordinary ambitions are seen as negligible, the journey of life becomes an effortless ramble.

Wohlfart:
Das Zhuangzi beginnt mit einer Untersuchung der relativität van Gross und Klein. Die vorteile von kreativer Spontaneität werden durch einige der bemerkenswertesten Geschichten in ganzen Buch illustriert.

Vertalingen van de titel

foto Lapland of Zweden

NL - Zwerven, vrij en blij (S)
EN - Free and easy wandering (W/C) - Going rambling without a destination (G) - Wandering Far and Unfettered (Z) - Carefree Wandering (M) - Soaring and Roaming (Wu)
DE - Unbekümmertes Spazieren (K)
FR - Randonnées extatiques ou L'envol du cachalot (L) - Aller selon (B)

Korte typering paragrafen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk heeft 1.456 Chinese karakters en telt 7 paragrafen

paragraaf I 45-48

Afhankelijkheid (you dai) van de dingen.
Relativiteit van grootte, afstand, zwaarte, kracht, kennis en levensduur.

A. De vis Kun die transformeert (hua 化) in de Vogel Peng die vliegt naar het Zuiden.
B. Het krekeltje en de duif lachen om Peng (met 3e versie van het verhaal van Peng).
C. Kleine kennis en grote kennis (da zhi 大知 en xiao zhi 小知 ).
D. De ambtenaar, Song Rongzi en Liezi rijdt op de wolken.
Subsectie D kent een opbouw van steeds grotere 'onafhankelijkheid', culminerend in E.
E. De allerhoogste mens heeft geen 'ik' .
[Schipper: En daarom heet het: de allerhoogste mens heeft geen 'ik' [no fixed self, Z], de goddelijke mens heeft geen verdienste; de heilige mens heeft geen naam.]
[Wu: And­ so they say: "In the ultimately-arrived (ren) man there-is no need for self-asserting. In the spirit-filled man (shen) there-is-no need for merit-striving; In the holy-hearkening man (sheng ren) there-is-no need for name-labeling."].

Wu deelt deze sectie in 4 delen:
1. The Big (A),
2. The Small (B),
3. The Big and the small (B en C),
4. The Commen Men and the true Men (D en E).

paragraaf II 48-49

Yao wil het rijk afstaan aan Xu You.

paragraaf III 49-51

Jianwu sprak met Lianshu over onsterfelijkheid van de goddelijke mensen van de Gushe-bergen

paragraaf IV 51

Man uit Song handelde in staatsiehoeden.

paragraaf V 51

Yao bezoekt de bergen van Gushe en vergeet zijn koninkrijk.

paragraaf VI 51-52

Over nut en nutteloos:
Huizi zei tegen Zhuangzi: verhaal van de kalebassen en van de zijdeblekers.

paragraaf VII 52-53

Over nut en nutteloos:
Huizi zei tegen Zhuangzi: verhaal van de grote boom Chu.

Zie ook de notitie nutteloos.

Overzicht dialogen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk kent 4 dialogen.

1. Yao en Xu You (hst. 1-II pag. 48-49)
2. Jianwu en Lianshu (hst. 1-III pag. 49-51)
3. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VI pag. 51-52)
4. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VII pag. 52-53)

Literatuur bij dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

WU Kuang-Ming geeft in zijn 'The Butterfly as Companion' een vertaling van de eerste drie hoofdstukken van de Zhuangzi met uitgebreide analyse en overwegingen (meditaties).

Woei-Lien CHONG (2016) gaat in haar 'Filosofie met de vlinderslag' uitgebreid in op hoofdstuk 1 (met name het Pengverhaal). Zie p 89-130.

Xinda LIAN (2009) en David MACHEK herlezen het Pengverhaal op basis van verschillende interpretaties van commentatoren.

Bryan van NORDEN (1996) geeft eveneens een analyse van het Peng-verhaal.

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 10 van de 10

Chong, Woei-Lien (2016). Filosofie met de vlinderslag. Damon.*
ISBN13: 978-94-6036-226-2ISBN: 9789460362262

Ess, Hans, van (2005). Argument and Persuasion in the First Chapter of Huainanzi and its Use of Particles. Oriens Extremus (OE), Vol 45
Ook online.

Hao, Changchi (2005). Relativity of the human world and Dao in Lao-Zhuang: An Interpretation of chapter 1 of the Zhuang-zi and of the Lao-zi. Asian Philosophy, 15 (3)

Jiang, Limei (2019). The Big and the Great: A Reconstruction of Zhuangzi’s Philosophy on Transcendence . Religions, 10 (1)
Ook online.

Lian, Xinda (2009). Zhuangzi the Poet: Re-Reading the Peng Bird Image. Dao, Vol 8 pp 233-254

Machek, David (2010). Is Freedom in Necessity or in Happiness? Guo Xiang’s and Lin Xiyi’s Controversial Readings of Zhuangzi’s »Free Rambling«.
Ook online.

Meer informatie...

Norden, Bryan W., van (1996). Competing Interpretations of the Inner Chapters of the 'Zhuangzi'. Philosophy East and West, 46 (2)

Roth, Harold D. (2007). Nature and Self-Cultivation in Huainanzi’s ??? “Original Way”. Polishing the Chinese Mirror,

Sturgeon, Donald (2015). Zhuangzi, Perspectives, and Greater Knowledge. Philosophy East and West, 65(3)

Wu, Kuang-Ming (1990). The Butterfly as Companion: Meditations on the First Three Chapters of the Chuang Tzu. SUNY Press.*
ISBN13: 978-0-88706-686-3ISBN: 9780887066863

Meer informatie...

Boeken 1 tot 10 van de 10


colofon | cookies | afkortingen en iconen