start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 21. 田子方 Tian Zifang - Tian Zifang

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: (latere) leerlingen van Zhuang Zhou (Graham en Liu)

Chen:
The first three characters of the chapter are used as its title. The present chapter addresses the truth; it illustrates that rank and stipends as well as life and death should not find entry into the heart. It is about wandering into the beginning of things and the ten thousand changes and it describes how to experience
the completeness of heaven and earth. The whole chapter is composed of eleven unconnected sections.

Vertalingen van de titel

NL - Tian Zifang (S)
EN - Tian Zifang (W,R) - Sir Squarescope of the Fields (Z)
DE - Meister Quadratfeld (K)
FR - T’ien Tseu-fang ou La vacuité du Ciel faite homme (L) - T’ien Tseu-fang (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 2.190 Chinese karakters en telt 11 paragrafen

paragraaf I Schipper pag. 268-269

Tain Zifang die bij de hertog zat beriep zich op een zeker Qi Gong, een dorpsbewoner. Over zijn oude leermeester spreekt hij niet 'Hij is een waarachtige onder de mensen (...) Wie ben ik dat ik me op hem zou mogen beroepen'. De hertog: 'Alle dingen die ik bestudeerd heb [de woorden van Confucius] zijn niet anders dan kleipoppen'.

paragraaf II Schipper pag. 269-270

Meester Wenbo Xue, vermoedelijk uit de zuidelijke staat Chu, wil geen mensen uit de Landen van Midden ontvangen: 'zij zijn zeer briljant wat betreft het ritueel en de moraal, maar erg dom waneer het gaat om de kennis van het menselijk hart.'
Confucius komt langs en zwijgt: 'Iemand zoals hij hoef je alleen maar te zien om te beseffen dat hier de Tao aanwezig is. En dat is echt niet in woorden uit te drukken'.

paragraaf III Schipper pag. 270-271

Dialoog Yan Yan met Confucius. Hij zegt dat Confucius het vertrouwen van de mensen weet te wekken'. Over vergankelijkheid: '... het is wachten om te sterven, en dan weer wachten om geboren te worden'.

paragraaf IV Schipper pag. 272-274

Confucius op bezoek bij Lao Dan.
[meditatie] ...daarnet, meester, hield u uw lichaam zo stram dat het wel leek alsof het dor hout was...
Lao Dan: 'Ik liet mijn geest wandelen in begin der dingen.' De allerhoogste mens blijft één met de dingen.

paragraaf V Schipper pag. 274-275

Zhuang Zi bracht een bezoek aan hertog Ai van Lu. Er zijn weinig Confucianisten in Lu (alleen maar in uiterlijk vertoon).

paragraaf VI Schipper pag. 275

Boli Xi liet nooit enige overwegingen van hoge positie of van geldelijke beloning binnendringen in zijn hart.

paragraaf VII Schipper pag. 275

Yuan de heer van Song herkent een echte meester-schilder.

paragraaf VIII Schipper pag. 276-277

Koning Wen laat de regering over aan de oude man van Zang.
Dialoog Yan Yuan en Confucius.

paragraaf IX Schipper pag. 277-278

Lie Yukou liet aan Duisterman Afwezig zien hoe goed hij kon boogschieten. Maar aan de rand van de afgrond raakt hij in paniek. 'De allerhoogste mens zal waar hij ook rondzwerft geen zier veranderen.

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf V (Meyer 2008 p76-77 / Graham 1960 p38-39)

paragraaf X Schipper pag. 278-279

Dialoog Jianwu en Sunshu Ao: 'Drie keer was je eerste minister zonder op je glorie prat te gaan, en drie keer werd je ontslagen, zonder maar een spoor van verdriet te tonen.
Volgt commentaar van Confucius.

paragraaf XI Schipper pag. 279

De heer van Fan zat bij de koning van Chu die zijn land wilde annexeren.
over behoud van de Tao.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 9 dialogen.

1. Tian Zifang op bezoek bij de hertog van Wei spreken over Qi Gong en Meester Xun van de Oosterwal. (hst. 21-I pag. 268-269)
2. Meester Wenbo Xue krijgt een persoon uit Lu op bezoek en ontvangt daarna Confucius die dit tegen Zilu vertelt. (hst. 21-II pag. 269-270)
3. Confucius en Yan Hui (hst. 21-III pag. 270-271)
4. Confucius op bezoek bij Laozi (hst. 21-IV pag. 272-274)
5. Zhuangzi bezoekt de hertog Ai van Lu (hst. 21-V pag. 274-275)
6. Koning Wen ontwaarde een oude man die aan het vissen was. Yan Hui stelt een vraag aan Confucius (hst. 21-VIII pag. 276-277)
7. Lie Zi en Duisterman Afwezig over boogschieten (hst. 21-IX pag. 277-278)
8. Jianwu spreekt Sunshu Ao en Confucius hoort hiervan. (hst. 21-X pag. 278-279)
9. Heer van Fan zat bij de koning van Chu (hst. 21-XI pag. 279)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 2 van de 2

Graziani, Romain (2012). Rhetoric that Kills, Rhetoric that Heals. Extrême-Orient Extrême-Occident , Vol 34 pp 41-78 *

Murray, Judson B. (2004). A study of Yao Lue: A summary of the essentials: the Huainanzi from the point of view of the postface. Early China, 29, 45-109. *

Boeken 1 tot 2 van de 2


colofon | cookies | afkortingen en iconen