Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 26. 外物 Wai Wu - Uiterlijke dingen

Thema van dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

Tekstlaag: Heterogeen (Graham), volgelingen Zhuangzi (Liu)

Chen: Get the Idea and Forget the Words
Wim de Reu: The sections of this chapter may be read as making a coherent exposition. The chapter as a whole can plausibly be read as a critique both of patterned linguistic interactions and of the process of model emulation on which such interactions are based.

De Reu onderscheidt 12 i.p.v. 10 paragrafen. Paragraaf 10 wordt in drie paragrafen verdeeld.
The content of the sections can be briefly outlined as follows. Section 1 states that one should not interact with the world in a patterned or invariable manner. Sections 2 and 3 jointly enact the concern of section 1 by presenting antithetical evaluations of a single policy in the domain of politics. Sections 4 and 5 further this concern by problematizing the cultivation of set dispositions within master-disciple communities. Sections 6 and 7 turn to the subject of language and target strict categorization in favour of a more open, untutored and inclusive use of language. Section 8 contrasts the wandering of the ideal persona to the commitment of those who identify themselves with a particular political or intellectual position; section 9 associates wandering with a cleared internal state in contrast to perceptive and cognitive obstruction. Sections 10 and 11 discuss the subject of patterned behaviour in concrete terms. They contrast those who are obsessively concerned with tools and standard remedies to the person uninterested in such methods. Section 12, finally, closes the chapter with a call to disregard patterns of linguistic interaction.

Vertalingen van de titel

foto Lapland of Zweden

NL - Uiterlijke dingen
EN - External Things (W, Z)
DE - Äußere Dinge (K)
FR -: Les circonstances extérieures et l'action humaine (L) - Les choses extérieures (B)

Korte typering paragrafen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk heeft 1.524 Chinese karakters en telt 10 paragrafen

paragraaf I 346-347

Als Yin en Yang verkeerd lopen, dan komen hemel en aarde in opschudding, vuur in het water dat de grootste bomen kan verbinden. En zo is het ook met de twee valkuilen van geluk en verdriet.

paragraaf II 347

Zhuang Zhou's familie lijdt armoede.
Hij wil een beetje graan lenen bij de Watergraaf en krijgt een belofte dat hij later geldstukken kan lenen.
De snoek in de greppel vraagt om een emmertje water en krijgt de belofte dat in de toekomst de waterstroom verlegd zal worden.

paragraaf III 347-348

Prins Ren wierp zijn hengel uit in de Oosterzee en vangt na een jaar een grote vis.

paragraaf IV 348-349

Met hun 'Oden' en 'Riten' beroven Confucianisten een graf.

paragraaf V 349-350

Laolai Zi zegt tegen Confucius: 'De heilige mens is behoedzaam wanneer hij iets begint, en daarom slaag hij uiteindelijk in alles wat hij onderneemt. Maar wat heb jij bereikt met al je streven? Uiteindelijk alleen die aanmatigende houding van je!'

paragraaf VI 350-351

De heilige schildpad verschijnt in een droom aan de vorst Yuan maar ontsnapt niet aan de netten van de visser Yu Ju.
Als je je van het kleine verstand ontdoet, zal het grotere begrip zich ontplooien.
Vissen zijn niet bang voor netten, ze zijn alleen bang voor aalscholvers.

paragraaf VII 351-352

Hui Zi zei tegen Zhuang Zi: ‘Wat jij vertelt is nutteloos!’
Over het nut van het nutteloze (commentaar bij hst 1 paragraaf VII)

Zie ook de notitie nutteloos.

paragraaf VIII 352

Geleerden die de huidige tijd verguizen.
Het is de allerhoogste mens die in staat is in deze wereld rond te zwerven zonder partij te kiezen, en die de anderen kan volgen zonder daarbij zichzelf te verliezen.

paragraaf IX 353

Over het blokkeren van de Tao.

paragraaf X 353-355

De visnet allegorie.
Woorden bestaan vanwege hun betekenis, en als je de betekenis begrepen hebt, dan kun je de woorden vergeten. Waar zal ik iemand vinden die de woorden is vergeten, zodat ik een woordje met hem kan spreken.

Zie ook de notitie visnet-allegorie.

Overzicht dialogen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk kent 4 dialogen.

1. Zhuangzi ging naar de Watergraaf en daarna naar de golvengraaf van de Oostzee (snoek) (hst. 26-II pag. 347)
2. discipel van Laolai Zi kwam Confucius tegen die vervolgens bij Laolai Zi op bezoek ging. (hst. 26-V pag. 349-350)
3. Yan, de vorst van Song en de visser Yu Ju --> Confucius geeft commentaar (hst. 26-VI pag. 350-351)
4. Zhuangzi en Huizi over nutteloos (hst. 26-VII pag. 351-352)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 2 van de 2

Moeller, Hans-Georg (2000). Zhuangzi's Fishnet allegory: A Text-critical Analysis. Journal of Chinese Philosophy, 27:4 pp 489-502

Reu, Wim, de (2015). A Ragbag of Odds and Ends? Argument Structure and Philosophical Coherence in Zhuangzi 26. In Joachim Gentz, Literary Forms of Argument in Early China p 243-296. Brill

Boeken 1 tot 2 van de 2


colofon | cookies | afkortingen en iconen