start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 6. 大宗師 Da Zongshi - De meester van de grote leer

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham: Reconciliation with the loss of individual identity in death.
The Taoist does not take the heart, the organ of thought, as his teacher or authority; the only instructor he recognises is the ultimate Ancestor who generates all things, whose guidance is discovered in reverting to pure spontaneity. Its profoundest lesson is reconciliation with death, by a surrender without protest to the process of living and dying as mere episodes in the endless transformations of heaven and earth.

Chen: The State of “Heaven and Man Form a Unity” and the Concept of “Life and Death are the Same”.
This chapter describes how the ancestor—the great dao—is the teacher of the true person (zhenren 真人). The true person embodies the boundlessness, wholeness, and freedom of the “dao,” since the “dao” is everywhere (In the chapter Zhi Bei You Zhuangzi says to Donguo Zi’s 东郭子 question about the “dao”: “There is no place where it is not”). The life of the ten thousand things is emitted from the great life of the cosmos. Every single being in the world is closely interconnected with the great life, which continually reproduces itself. Zhuangzi expresses this with the symbol of the true man, who has reached the “dao,” in order to express the feeling of intimacy and harmony between cosmos and man. From the idea that “heaven
and man do not restrict one another,” the concept of “heaven and man form an integrated whole” is derived. The true man looks for a peaceful place to live within the circle of the great transformation. He believes that the arrival of life and the return of death are necessary phenomena, because they are natural transformations; the mental attitude of “resting in transformation” originates from this idea. The ideas of “heaven and man form a unity” and “life and death are the same” are the main topic of this chapter. The state of “sitting and forgetting” is also mentioned.

Wohlfahrt:
Auf eine Beschreibung des Wahren Menschen (das ideal der Daoisten) folgt eine Meditation über Leben und Tod als natürliche Transformationen. Nach einem kurzen Diskurs über den Weg kommt eine Reihe von Geschichten über das Annehmen des Schicksals, wie immer es auch aussehen mag. Menschlichkeit und Rechtschaffenheit, zwei von Konfuse hervorgehobene Tugenden, werden dagegen, wie an vielen anderen Stellen des Buches, mit Geringschätzung bedacht.

Vertalingen van de titel

NL - De meester van de grote leer (S)
EN - The teacher who is the ultimate ancestor (G/C) - The Great and Venerable Teacher (W) - The Great Ancestral Teacher (M, R) - The Great Source as Teacher (Z)
DE - Der große Lehrmeister (K)
FR - A l'école du premier ancêtre ou Le tao pour seul maïtre (L) - Maîtres et ancêtres (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 2.993 Chinese karakters en telt 12 paragrafen

paragraaf I 106-108

De ware mens en zijn ware kennis.
'Weten wat door de hemel gedaan wordt en weten wat door de mens gedaan wordt, dat is het allerhoogste weten.'

paragraaf II 109

Leven en dood: dat is het lot. Hun regelmaat, gelijk die van de dag en nacht: dat is de hemel.

paragraaf III 109

Elkaar vergeten in de Tao.

paragraaf IV 109-110

De hele wereld in de hele wereld verstoppen, zodat er niets is wat kan verdwijnen, dat is het grote principe om de dingen duurzaam te bewaren.

paragraaf V 110-112

Het gedicht (lofzang) over de tao en zijn werking.

paragraaf VI 113-114

Ziqi van de Zuiderwal en vrouw Yu die de Tao bezit.
Tao, de negen stadia van de openbaring.

paragraaf VII 115-116

Vier vrienden, de Meesters Si, Yu, Li en Lai zaten te praten.
Meester Yu wordt ziek en groeit schots en scheef. 'Zij die vrede hebben met het verloop van de tijd en berusten in de natuurlijke gang van zaken, op hen kan verdriet noch vreugde vat krijgen. Dat is wat de ouden noemden: "van boeien bevrijd zijn".'
Meester Lai wordt ziek. 'Als we nu de hemel en de aarde als een grote smeltpot beschouwen en de schepper als de grote smid, waar zou ik dan weigeren heen te gaan'.

paragraaf VIII 116-119

De dood van meester Sanghu en zijn beide vrienden hielden zich niet aan de voorgeschreven rouwrituelen. Zigong vertelt dat aan Confucius. "Die twee zwerven buiten de grenzen van de wereld, terwijl ik me nog steeds binnen de grenzen van de wereld bevind'.

paragraaf IX 119-120

Yan Hui vroeg aan Confucius over de rouwrituelen. 'Meneer Mengsun weet niet waarom men leeft, hij weet niet waarom men sterft, hij weet niet van vragen naar wat voorafgaat, noch naar wat beter komt. Aannemend dat hij door een veranderingsproces tot een schepsel geworden is, dan wacht hij in die hoedanigheid op een onkenbaar volgend transformatieproces, en dat is alles!'
Dromen dat je een vis of een vogel bent.

paragraaf X 120-121

Meester leergraag wil langs het kronkelpad van verandering kunnen zwerven.

paragraaf XI 121-122

Dialoog Yan Hui en Confucius over zitten en vergeten.

Zie ook de notitie meditatie.
paragraaf XII 122-123

Zisang en het noodlot.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 7 dialogen.

1. vrouw Yu en Ziqi van de Zuiderwal (hst. 6-VI pag. 113-114)
2. Meester Si, Meester Yu, Meester Li en Meester Lai zaten met z’n vieren te praten (hst. 6-VII pag. 115-116)
3. Meester Sanghu, Meester Fan van Meng en Zhang de luitspeler. En dialoog Confucius en Zigong (hst. 6-VIII pag. 116-119)
4. Confucius en Yan Hui over Mengsun Cai (hst. 6-IX pag. 119-120)
5. Xu You en Meester Leergraag (hst. 6-X pag. 120-121)
6. Confucius en Yan Hui (hst. 6-XI pag. 121-122)
7. Ziyu en Zisang (hst. 6-XII pag. 122-123)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 5 van de 5

Hong, C. Lynne (2013). Clearing Up Obstructions: An Image Schema Approach to the Concept of Datong in chapter 6 of the Zhuangzi. Asian Philosophy, 23 (3), 275-290. *

Huang, Kuan-Yun (2023). A Walk in the Night with Zhuangzi: Musings on an Ancient Chinese Manuscript. SUNY Press. *

Meer informatie...

Kinney, Anne (2014). Breaking through Heaven's Glass Ceiling: The Significance of the Commoner Woman of Qi in the Lan Ming chapter of the Huainanzi. In Sarah A. Queen, The Huainanzi and Textual Production in Early China Hst 11 *. Brill

Leder, Alfred (2007). Frau Vorsichtig belehrt Junker Grossblumig: Entschlüsselung eines Dialogs aus dem Zhuangzi. Asiatische Studien - Études Asiatiques, vol 61 *

Ziporyn, Brook (2020). Otherwise than God and Man: Subverting Purpose and Knowledge in Zhuangzi's perspectival Mirror. Critique, Subversion, and Chinese Philosophy, hst 4, 35-55. *

Boeken 1 tot 5 van de 5


colofon | cookies | afkortingen en iconen