start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 4. 人間世 Renjianshi - De wereld van de mensen

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham: Living in the world without compromising with it.

This chapter has two sets of episodes. The first considers the devious and intractable problems of the Taoist in office: to what extent can he live the enlightened life and hope to bring his ruler nearer to the Way? The second proclaims the advantages of being useless, unemployable, so that the government leaves you alone.

Chen: The Tragic Mentality of the Intellectuals and Their Isolated Knowledge

This chapter describes the entanglements and struggles of human relationships, which seem to be a gigantic trap. As regards the regulation of social hierarchies, we can find jealousy, struggle, and pitfalls everywhere. In an imperious and despotic human society, the single human life is worthless; the class of functionaries and officials had to benefit everybody under extremely hard circumstances. They had the social mentality of “Never mind the well ruled states, go to the misruled ones,” because they considered it their duty to be loyal, helpful, and frank with the sovereign. The king, however, exhibited his power toward them arbitrarily, even using violence. There was no consensus between the sovereign and his officials. They were not able to develop feelings and kindness. For some of them, it was bitter reality that being close to the emperor is like being close to a tiger. Zhuangzi depicts here an extremely delicate human relationship in a remarkably lifelike way: the relation between sovereign and official. These (characterized) intellectuals experienced troubled times and they were unwilling to pop the head and bite dust; they protected the tyrant and were unwilling to be reduced to being his tools. They looked for a way to answer and still have regard for both sides—on the one hand, not endangering the nation and, on the other hand, not harming themselves or behaving poorly in society. (...). Zhuangzi exposes in great detail in this chapter the dangers of power structures in the human world as well as the tragic fate of the intellectuals.

Wohlfart:
Ein an Weisheit gewachsener Konfuse diskutiert die Feinheiten der zwischemenschlichen Beziehungen mit seinem Lieblingsschüler und einem weiteren Diplomaten und Wirt dann vom Verrückten van Chu Wege seines Übereifers getadelt. Die Nützlichkeit des Nützlosen wird gepriesen

Vertalingen van de titel

NL - De wereld van de mensen (S)
EN - Worldly business among men (G/C) - In the World of Men (B) - The Human World (M) - In the Human World (Z)
DE - In der Menschenwelt (K)
FR - Affaires humaines - Missions impossibles (L) - Le monde des hommes (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 2.799 Chinese karakters en telt 8 paragrafen

paragraaf I 77-84

Over het mediteren en het 'vasten van het hart'.
Yan Hui bezoekt Confucius. Hui wil naar de 'tirannieke' heer van Wei om zijn wijze van regeren te verbeteren. Confucius wijst op het gevaar om met goed bedoelde adviezen tegen de heerser in te gaan en is bang dat Hui dat niet overleeft. Confucius adviseert het vasten van het hart. 'Luister niet met je oren maar luister met je hart. Luister niet meer met je hart maar luister met je qi' (..) Leeg zijn, dat is het vasten van het hart.

Zie ook de notitie meditatie.

paragraaf II 84-87

Zigong die als gezant naar Qi wordt gestuurd vraagt raad aan Confucius. Over de zelfbeheersing en de aanpassing

paragraaf III 87-88

Over het zich aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden. Yan He gaat te rade bij moordenaar Qu Boyu. De tijgertemmer doorgrondt de natuurlijke driften van de tijger. De bidsprinkhaan. De paardenliefhebber. Motto: wees voorzichtig.

Het verhaal van de tijgertemmer (3e alinea) is ook opgenomen in Liezi hoofdstuk 2 paragraaf VII (Meyer 2008 p80-81 / Graham 1960 p42-43). De paragraaf in de Liezi is veel uitgebreider (de zhuangzi geeft a.h.w. een korte samenvatting vanher verhaal van de tijgertemmer.

paragraaf IV 88-90

De timmerman en de heilige eik. Timmerman Shi keurt de heilige eik geen blik waardig vanwege het slechte overtollige hout. De eik verschijnt in de droom: nutteloosheid is voor mij van het grootste nut. De eik kan zo de door de hemel bestemde levensloop volbrengen.

paragraaf V 90-91

Ziqi van de Zuiderwal zag een grote boom:' Dit is werkelijk een boom die nergens toe dient (vanwege de kromme takken e.d.). 'geen wonder dat zij groot heeft kunnen worden. Ach de goddelijke mens! Door een dergelijk gebrek aan nuttige eigenschappen is hij geworden wat hij is'. Over nuttige bomen die vroegtijdig in het midden van hun levensloop door de bijl aan hun einde komen.

paragraaf VI 91-92

Gedrochtelijke Shu en zijn voorspoed. Hij wordt ontzien (geen krijgsdienst en krijgt als zieke wel te eten). 'Je mag dan wanstaltig van leden zijn, dat belemmert je niet om je lichaam te voeden en de je door de hemel beschoren levensjaren uit te leven.'

paragraaf VII 92-93

Toen Confucius in Chu verbleef zong de Gek van Chu een lied.

paragraaf VIII 93

Gedicht. Alle mensen kennen het nut van het nuttige: Niemand begrijpt het nut van het nutteloze.

Zie ook de notitie nutteloos.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 6 dialogen.

1. Confucius en Yan Hui (hst. 4-I pag. 77-84)
2. Confucius en Zigong (hst. 4-II pag. 84-87)
3. Qu Boyu en Yan He (hst. 4-III pag. 87-88)
4. Timmerman Shi en leerling (hst. 4-IV pag. 88-90)
5. Ziqi van de Zuiderwal (monoloog) (hst. 4-V pag. 90-91)
6. De gek van Chu (Jieyu) zong een lied tegen Confucius (hst. 4-VII pag. 92-93)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 1 van de 1

D'Ambrosio, Paul J. (2017). Imagination in the Zhuangzi: the madman of Chu’s alternative to Confucian cultivation. Asian Philosophy, 27:1 pp 30-42 *

Boeken 1 tot 1 van de 1


colofon | cookies | afkortingen en iconen