start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 28. 讓王 Rang Wang - Afstand doen van het koningschap

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Yangisten (Graham), Anarchisten (Liu)

Chen Guying: The Truth of the Dao Lies in the Regulation of the Person

De uitdrukking "rang wang" (让 王) betekent op een elegante manier afstand doen van de troon. De verhalen in dit hoofdstuk leggen het belang van het leven uit - door middel van een bespreking van het afstand doen van de troon - met de bedoeling om roem, positie en rijkdom te verminderen en de waarde van het leven te onthullen.
Het hele hoofdstuk is samengesteld uit negentien* verhalen en bevat veel citaten uit de Lüshi Chunqiu. Inhoudelijk grenst de tekst aan de gedachte van Yang Zhu 杨朱 en Zi Huaizi 子华子, die belang hechten aan het leven, maar niet aan de dingen.

John Makeham 1998: "Rang wang" werd ergens tussen 239 v. Chr. en het einde van de tweede eeuw samengesteld. Graham stelt dat het een naslagwerk was voor debaters van de "Yang-school". Hij stelt dat het "nuttig zou zijn voor een debater van de Yang-school om een verzameling van dergelijke voorbeelden bij de hand te hebben, gekopieerd van een standaardbron zoals Lüshi chunqiu.(Makeham 1998 between Chen and Chai: Zhuangzi and the Analects. IN: Ames 1998 Wandering at ease in the Zhuangzi, hst 3)

Het hoofdstuk kent 15 paragrafen. Acht hiervan hebben betrekking op het weigeren troon, ambt of geschenken. Vier gaan over Confucius en/of zijn leerlingen.

Volgens Graham is de Lüshi Chunqiu een mogelijke bron van dit hoofdstuk (Graham 1986 p 308).
Ik heb de volgende parallelle passages/paragrafen gevonden:
28-I 1e alinea -> 2/2.2 LC en 19/1.2LC;
28-II -> 21/4.2 LC;
28-III -> 2/2.3 LC;
28-IV -> 21/4.3 LC;
28-V 1e alinea -> 2/2.4 LC;
28-XIII -> 19/1.2LC

* Chen onderscheidt 19 verhalen. Schipper onderscheidt 15 paragrafen, ctext 16.

Vertalingen van de titel

NL - Afstand doen van het koningschap (S)
EN - Giving Away a Throne (W) - Yielding Sovereignty (Z) - Abdicating Kingship (R) - Yielding the throne (G)
DE - Thronübergabe (K)
FR - Abdications royales: un royaume ou la vie (L)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 2.710 Chinese karakters en telt 15 paragrafen

paragraaf I Schipper pag. 363-364

Yao wilde het rijk afstaan aan Xu You, maar die weigerde. Hetzelfde met Zhji van Zizhou die een verdrietige ziekte heeft opgelopen en met zijn genezing aan de gang gaat.
Shun wilde ook het rijk afstaan aan achtereenvolgens Zhi van Zizhou, Shanjuan en Shihu. Allen weigerden.
Shanjuan leefde vrij en blij tussen hemel en aarde en zou niet weten wat hij met het rijk zou moeten. Hij weigerde en vertrok diep in de bergen.
Shihu vertrok na het verzoek naar de eilanden van de onsterfelijken.

De 1e en laatste alinea ook in de Lüshi Chunqiu hst 2/2.2 en hst 19/1.2

paragraaf II Schipper pag. 364-365

Koning Dan werd door het Di-volk aangevallen. Hij gaf hun geschenken maar ze wilden het land.
De koning vertrok met zijn volk in een lange stoet en stichtte een nieuw koninkrijk. "Van deze grote koning en voorvader Dan mag werkelijk gezegd worden dat hij het verstond het leven te eerbiedigen".

Ook in Lüshi Chunqiu hst 21/4.2.
Zie ook notitie Yangisten

paragraaf III Schipper pag. 365-366

Prins Sou wilde het koningschap niet maar het volk van Yue wilde hem daarom als koning hebben.

Ook in Lüshi Chunqiu hst 2/2.3

paragraaf IV Schipper pag. 366

Meester Zihua geeft raad aan markies Zhaoxi van Wei.
De markies is in oorlog met Han. De meester toont dat de markies afbreuk doet aan zijn gezondheid en zijn leven bederft vanwege de bezorgdheid Han niet in bezit te krijgen.

Ook in Lüshi Chunqiu hst 21/4.3

paragraaf V Schipper pag. 366-367

De heer van Lu wil geschenken sturen naar Yan He, een leerling van Confucius. Toen Yan He dat hoorde was hij nergens meer te vinden. "Zo zie je dat mensen zoals Yan He echt een hekel hebben aan positie en aan geld."

...de ware Tao is op je gezondheid passen; wat er dan nog aan energie overschiet mag wel gebruikt worden voor je eigen land, en je uitwerpselen zijn er om het rijk mee te regeren.
(...)
Als de heilige mens iets onderneemt, dan kun je er zeker van zijn dat hij eerst goed onderzoekt waar het toe leidt en waar het om is. Als er vandaag lieden zouden zijn die parels van de markies van Sui als kogels voor hun kruisboog gebruiken om er mussen mee te gaan schieten, dan zouden ze beslist worden uitgelachen. De reden daarvoor is dat wat ze gebruiken veel waard is en wat ze ermee hopen te verkrijgen heel weinig. En het leven, is dat niet nog veel meer waard dan de parels van de markies van Sui?

Chen Guying: Regulating the person and regulating the state are two major constituent parts of Daoist thought, but regulating the person is of prime importance to the Zhuangzi school. The use of the literary quotation about the Marquis Sui 随 using a pearl to shoot a bird emphasizes the fact that life is more important than things.

Zie ook notitie yangisten

paragraaf VI Schipper pag. 367-368

Lie Zi, die leeft in armoede, krijgt graan aangeboden van de minister van de koning van Zheng. Liezi weigert tot verdriet van zijn vrouw het aanbod: ‘Die vorst kent me niet!’ zei Lie Zi lachend. ‘Hij stuurde me graan vanwege wat de mensen hem over mij vertelden. Zodoende zou hij ook, opnieuw afgaande op wat de mensen hem vertellen, mij ook eens kunnen veroordelen. Dat is de reden waarom ik het graan geweigerd heb.’ Ten slotte kwam het volk inderdaad tegen Ziyang in opstand en bracht hem ter dood.

paragraaf VII Schipper pag. 368-369

De schapenslager Yue weigert een aanbod van koning Zhao van Chu omdat hij vindt dat hij dat niet verdient.
‘Ik weet dat de positie van staatsminister verhevener is dan mijn positie hier in de schapenstal. Ik geef me ook rekenschap van het feit dat een traktement van tienduizend mud graan overvloediger is dan wat het schapen slachten me oplevert. Maar hoe zou ik ooit, omdat ik zin heb in een hoge positie en een rijk traktement, mijn vorst de reputatie van iemand die in het wilde weg dingen weggeeft willen bezorgen? Ik mag dit niet aannemen en verkies terug te keren naar mijn schapenstal.’ "

paragraaf VIII Schipper pag. 369-370

Zigong brengt in zijn luxe rijtuig een bezoek aan Yuan Xian die eenvoudig leeft. Beiden zijn leerlingen van Confucius. ‘Ik heb geleerd dat wanneer je geen geld hebt, dan ben je arm,’ antwoordde Yuan Xian. ‘En dat wanneer je over de Tao hebt geleerd, maar je kunt die niet in praktijk brengen, dat je er dan naar aan toe bent. Ik ben arm, maar ik ben er niet naar aan toe.’

paragraaf IX Schipper pag. 370-371

Zengzi leeft in armoede.
De koning kon hem niet als minister krijgen, de edellieden konden hem niet als vriend krijgen. Want degene die zijn wilskracht cultiveert, die vergeet zijn lichaam; wie zijn lichaam cultiveert vergeet zijn eigenbelang, en wie de Tao bereikt vergeet zijn verlangens.

paragraaf X Schipper pag. 371

Yan Hui sprak met Confucius en legt uit waarom hij geen ambtenaar wil worden. Confucius zet dat als zijn prestatie. Confucius: “Degene die het verstaat tevreden te zijn gaat zich niet uitsloven om ergens van te profiteren; degene die het verstaat zelf gelukkig te zijn is nooit bang iets te verliezen; degene die zijn innerlijk cultiveert wordt niet verdrietig als hij geen positie krijgt.”

paragraaf XI Schipper pag. 372

Mou van Wei wendde zich tot Meester Shan die hem adviseert: ‘Hecht waarde aan het leven,’ zei Meester Zhan. ‘Als je waarde aan het leven hecht, dan denk je minder aan profijt.’

paragraaf XII Schipper pag. 372-374

Het verhaal over Confucius die tussen Chen en Cai in baarde omstandigheden verkeert.

Zie notitie Confucius tussen Chen en Cai (in voorbereiding)

paragraaf XIII Schipper pag. 374

Shun wilde afstand doen van de troon ten gunste van Wuzi. Deze sprak: Ik zou me schamen hem te ontmoeten.’ Daarop wierp hij zich in de diepten van Qingling.

paragraaf XIV Schipper pag. 374-375

Tang wil de troon afstaan aan Bian Sui. Die weigert waarop hij zich in de wateren van Chou wierp en verdronk. Vervolgens wil hij de troon overdragen aan Wu Guang. Die weigert ook, nam een steen in zijn armen en verdronk in de wateren van de Lushui.

paragraaf XV Schipper pag. 376

Toen lang geleden de Zhou-dynastie gesticht werd, woonden er twee heren in Guchu die Bo Yi en Shu Qi heetten.'Wij hebben geleerd dat als in de oudheid een heer een tijd van orde ontmoette, hij niet weigerde om te dienen, maar als hij een periode van wanorde aantrof, dan ging hij zich niet aan zijn ambt vastklampen. Nu is Alles onder de Hemel donker, en de deugd van de Zhou is in verval geraakt. Om hier zij aan zij met de Zhou-dynastie te verkeren bezoedelt onze personen. We doen er beter aan dit te vermijden omwille van de reinheid van ons handelen.’ Toen gingen de twee meesters naar de Shouyang-berg in het noorden, en daar kwamen ze om van de honger.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 14 dialogen.

1. Yao en vadertje Zhi van Zizhou --> Shun en Zhi van Zizhou --> Shun en Shanjuan --> Shun en een boer uit Shihu (hst. 28-I pag. 363-364)
2. koning Dan en Di-volk (hst. 28-II pag. 364-365)
3. Prins Sou en mensen van Yue (hst. 28-III pag. 365-366)
4. Meester Zihua op bezoeke bij markies Zhaoxi van Han (hst. 28-IV pag. 366)
5. heer van Lu stuurt afgezant naar Yan He (hst. 28-V pag. 366-367)
6. Ziyang van Zheng over Liezi --> Liezi en zijn vrouw (hst. 28-VI pag. 367-368)
7. koning Zhao van Chu en de schapenslager Yue (hst. 28-VII pag. 368-369)
8. Zigong bezoekt Yuan Xian (hst. 28-VIII pag. 369-370)
9. Confucius sprak met Yan Hui over het ambtenaarschap (hst. 28-X pag. 371)
10. Mou, prins van Zhongshan wendt zich tot Meester Zhan over het leven (hst. 28-XI pag. 372)
11. Confucius zit vast tussen Chen en Cai. Yan Hui spreekt met Zilu en Zigong en daarna met Confucius. (hst. 28-XII pag. 372-374)
12. Shun en Wuzi (hst. 28-XIII pag. 374)
13. Tang gaat ten rade bij Bian Sui (hst. 28-XIV pag. 374-375)
14. Shu Dan, de jongere broer van Koning Wu wil een verdrag sluiten met de heren Bo Yi en Shu Qi (hst. 28-XV pag. 376)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 0 van de 0

Boeken 1 tot 0 van de 0


colofon | cookies | afkortingen en iconen