Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 20. 山木 Shanmu - De boom in de bergen

Thema van dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

Tekstlaag: (latere) leerlingen van Zhuang Zhou (Graham en Liu)

Dit hoofdstuk gaat over het nut van het nutteloze en het vermijden van beslommeringen.

Chen: Observing Time and Pursuing Harmony.

“Zhuangzi was walking on a mountain, when he saw a great tree.” The present chapter proposes a way to avoid the worries of the human world and, as such, reconsiders questions posed in the chapter Renjianshi. The chapter is a comprised collection of nine stories in total: The dialogue between Zhuangzi and his followers; the dialogue between Yi Liao 宜僚, the officer of Shinan 市南, and the Marquis of Lu; the story of Beigong she 北宫奢 collecting taxes; the dialogue between Dagong Ren 大公任 and Confucius; the dialogue between Zisang Hu 子桑雽 and Confucius; the meeting between Zhuangzi and King of Wei 魏; the dialogue between Confucius and Yan Hui; the story of Zhuangzi wandering through the park of Diaoling 雕陵; and, finally, the dialogue between Yangzi 阳子 and the master of an inn.

Vertalingen van de titel

foto Lapland of Zweden

NL - De boom in de bergen (S)
EN - The Mountain Three (W, Z) - The Tree on the Mountain (C)
DE - Der Bergbaum (K)
FR - L’arbre de la montagne ou Les apories de l'utilité de l'inutile (L) - L’arbre de montagne (B)

Korte typering paragrafen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk heeft 2.191 Chinese karakters en telt 9 paragrafen

paragraaf I 255-256

Zhuang Zi liep in de bergen en zag een grote boom. De boom kon dankzij het onbruikbare hout zijn natuurlijke levensduur behouden.

paragraaf II 257-259

De wijsgeer van Nanshi adviseert de hertog van Lu over de kunst het leed te vermijden.
'Want mensen om je heen hebben brengt beslommeringen, en mensen die op je toezien geven narigheid'.
'Iemand die zichzelf kan leegmaken en zo in de wereld rondzwerven, wie zou die ooit kunnen deren'.

paragraaf III 259-260

She van het Noordpaleis verzamelt bijdragen voor het maken van een klokkenspel.
'... alles gaat terug tot het onbewerkte blok'.

paragraaf IV 260-261

Confucius werd omsingeld tussen Chen en Cai. De oude heer Ren vertelt over de Tao om niet te sterven (laat alle roem en succes varen). De allerhoogste mens is niet uit op faam.

paragraaf V 262-263

Confucius wendt zich tot Meester Sanghu.
Anecdote over Lin Hui die vluchtte met zijn kindje op de rug terwijl hij een jade schijf van onschatbare waarde achterlaat.

paragraaf VI 263-264

Zhuang Zi gaat naar de koning van Wei en spreekt over zijn rampspoed. 'Wanneer een man de deugd van de Tao bezit maar die niet kan betrachten, dat is rampspoed'. In deze tijd van gedegenereerde vorsten en corrupte ministers, ook al zou men dat niet willen, hoe kan men anders in rampspoed leven?

paragraaf VII 264-265

Confucius zit in de penarie tussen Chen en Cai (zie sectie IV).
Dialoog tussen Yan Hui en Confucius. 'Not to receive (as evils) the inflictions of Heaven is easy; not to receive (as benefits) the favors of men is difficult. There is no beginning which was not an end. The Human and the Heavenly may be one and the same.' (Chen 2016 p 164)

paragraaf VIII 266-267

Zhuang Zi wandelt in het park van de Haviksheuvel (Tiao ling).
De 'achtervolgingsreeks' : parkopzichter - Zhuang Zi met kruisboog - vogel - Mantis - krekel.
'Niets dan narigheid bezorgen wezens elkaar. Zie wat hier de ene soort de andere aandoet.

paragraaf IX 267

De twee bijzitten van de herbergier.
Yang Zi zegt tegen zijn discipelen: 'Zolang jullie deugdzaam handelen maar je ontdoet van de gedachte dat jullie deugdzaam zijn, zullen jullie waar dan ook steeds geliefd zijn!'

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XVI (Meyer 2008 p92 / Graham 1960 p52). Vergelijkbare paragraaf.
Zie ook Han Feizi Boek 7, hst XXII Collected persuasions, the upper series. Nagenoeg identieke paragraaf

Overzicht dialogen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk kent 9 dialogen.

1. Zhuangzi en zijn discipelen overnac hten bij een oude vriend (hst. 20-I pag. 255-256)
2. Yiliao van Nanshi kwam op audiëntie bij de hertog van Lu (hst. 20-II pag. 257-259)
3. She van het Noordpaleis en Prins Qingji (hst. 20-III pag. 259-260)
4. Confucius en de oude heer van Ren (hst. 20-IV pag. 260-261)
5. Confucius wendt zich tot Meester Sanghu die een anekdote vertelt over Lin Hui (hst. 20-V pag. 262-263)
6. Zhuangzi ging de koning van Wei (hst. 20-VI pag. 263-264)
7. Confucius, die gevangen zit tussen Chen en Wai, en Yan Hui (hst. 20-VII pag. 264-265)
8. Zhuang Zhou in het park Haviksheuvel (Diaoling Park) en zijn volgeling Lin Ju (hst. 20-VIII pag. 266-267)
9. Yang Zhu overnacht in een herberg en het zoontje van de waard (hst. 20-IX pag. 267)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 0 van de 0

Boeken 1 tot 0 van de 0


colofon | cookies | afkortingen en iconen