Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 22. 知北遊 Zhi Bei You - Kennis reisde naar het noorden

Vertalingen van de titel

foto Lapland of Zweden

NL - Kennis reisde naar het noorden (S)
EN - Knowledge Wandered North (W) - Knowinghood Journeyed North (Z)
DE - Wissen streift durch den Norden (K)
FR - Intelligence voyage au Nord ou La quête philosophique (L) - Sagesse s’en va-t-au nord (B)

Korte typering paragrafen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk heeft 2.614 Chinese karakters en telt 11 paragrafen

paragraaf I 280-282

De Gele Keizer en kennis. Wie weet spreekt niet; wie spreekt weet niet. Daarom betracht de heilige mens een leer zonder woorden.

paragraaf II 282-283

Hemel en aarde bezitten hun grote schoonheid, maar ze praten daar niet over.

paragraaf III 283-284

Tandeloos ondervraagt Kazuifel over de Tao. ook over meditatie: als uitgedroogd hout, zijn lichaam! Als uitgedoofde as zijn hart.

paragraaf IV 284-285

Shun en zijn minister met de vraag of het mogelijk is de Tao te verkijgen en te behouden.

Zie ook Liezi hoofdstuk 1 paragraaf XIV (Meyer 2008 p67 / Graham 1960 p29-30)

paragraaf V 285-288

Confucius ondervraagt Oude Langoor over de Tao. 'Ga dan vasten om je hart te zuiveren, je geestelijke essentie te louteren en je kennis te verwijderen.
Het leven van de mens tussen hemel en aarde is als een lichtstraal die door een opening in de muur valt: een ogenblik en het is voorbij.

paragraaf VI 288-289

Ziqi van de Zuiderwal odervraagt Zhuangzi over de Tao. Tao is overal, zelfs in uitwerpselen.

paragraaf VII 289-290

Ahegan en Shennong in de leer bij de oude draak. Over meditatie.

paragraaf VIII 290-291

Hoogste Zuiverheid en Eindeloos praten over de Tao.

paragraaf IX 292

Helder Licht vraagt aan Niemendal of hij wel bestaat.

paragraaf X 292

De smid die voor de grootmaarschalk agrafen maakte, had op eenentachtigjarige leeftijd nog niets van zijn vaardigheid verloren.

paragraaf XI 293-294

Confucius over heden en verleden

Overzicht dialogen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk kent 10 dialogen.

1. Kennis ontmoet Doeniet de Zwijger en bespeurt daarna Dolle Warhoofd en spreekt vervolgens de Gele Keizer (hst. 22-I pag. 280-282)
2. Tandeloos ging naar Meester Kazuifel (hst. 22-III pag. 283-284)
3. Shun stelt vragen aan zijn minister (hst. 22-IV pag. 284-285)
4. Confucius gaat op bezoek bij Laozi (hst. 22-V pag. 285-288)
5. Ziqi van de Zuiderwal stelt vraag aan Zhuangzi (hst. 22-VI pag. 288-289)
6. Ahegan en Shennong in de leer bij de oude draak Ji. Yangang die komt condoleren. (hst. 22-VII pag. 289-290)
7. Hoogste Zuiverheid stelt vraag aan Eindeloos en daarna aan Doeniet. Vervolgens vertelt hij dit aan Geen Begin. (hst. 22-VIII pag. 290-291)
8. Helder Licht stelt vraag aan Niemendal (hst. 22-IX pag. 292)
9. De smid en de grootmaarschalk (hst. 22-X pag. 292)
10. Confucius en Ran Qiu (hst. 22-XI pag. 293-294)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 0 van de 0

Boeken 1 tot 0 van de 0


colofon | cookies | afkortingen en iconen