start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 17. 秋水 Qiushui - Herfstvloed

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: (latere) leerlingen van Zhuang Zhou (Graham en Liu)

Het hoofdstuk is een latere en verdere 'uitwerking' van de thematiek van het eerste hoofdstuk: de relatieve waarde van grote en kleine perspectieven.

Chen, Guying (2016): Het hoofdstuk bestaat uit zeven paragrafen (zie hieronder). De eersgte paragraaf met de dialoog tussen de Heer van de Rivier en Ruo van de Noordzee beslaat meer dan de helft van het huidige hoofdstuk. Het is het langste gedeelte en de ideeën ervan zijn het meest verfijnd. Het moet worden beschouwd als een uitzonderlijk literair werk, niet alleen binnen de uiterlijke geschriften, maar binnen de hele Zhuangzi. Het is verdeeld in zeven vragen en antwoorden.

Vertalingen van de titel

NL - Herfstvloed (S)
EN - Autumn Floods (W,B,M,G,R) - Autumn Waters (Z)
DE - Herbstflut (K)
FR - La crue d’automne - Petit leçon de métaphysique (L ) - Les crues d’automne (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 2.820 Chinese karakters en telt 7 paragrafen

paragraaf I Schipper pag. 220-228

Een dialoog tussen de Heer van de Rivier, He Bo 河伯, en Ruo van de Noordzee, Hai Ruo 海若 over het relatieve van groot en klein.
Gedicht over het beschouwen vanuit de Tao.

paragraaf II Schipper pag. 229-230

Een gesprek tussen de Kui 虁, de duizendpoot, de slang en de wind.

paragraaf III Schipper pag. 230-31

Confucius die naar Kuang 匡 reist en die omsingeld wordt door de mannen van Wei.
Over moed.

paragraaf IV Schipper pag. 231-233

Een dialoog tussen Gong Sunlong 公孙龙 en Mou 牟, de prins van Wei 魏.
De kikker in de put..
Over de ontoereikendheid van de eigen wijsheid.

paragraaf V Schipper pag. 234

Het verhaal van twee ambtenaren van de staat Chu die een bezoek brengen aan Zhuangzi, die zit te vissen, en die hem een functie aanbieden. Zhuangzi weigert: "Ik verkies om mijn staart [net als het heilige schildpad] door de modder te laten slepen".

paragraaf VI Schipper pag. 234-235

Zhuang Zi bezoekt eerste minister Hui Zi.

paragraaf VII Schipper pag. 235

Zhuang Zi met Hui Zi op de brug van de Hao Rivier (Happy Fish dialog).

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 6 dialogen.

1. Hebo, de riviergraaf ontmoet Ruo, de god van de Noordelijke wereldzee (hst. 17-I pag. 220-228)
2. Confucius en Zilu (hst. 17-III pag. 230-31)
3. Gongsun Long legt probleem voor aan prins Mou van Wei over Zhuangzi (hst. 17-IV pag. 231-233)
4. Zhuangzi en de raadslieden uit Chu (hst. 17-V pag. 234)
5. Zhuangzi bezoekt Huizi (hst. 17-VI pag. 234-235)
6. Zhuangzi en Huizi wandelen over de brug van de Hauo-rivier (hst. 17-VII pag. 235)

Literatuur bij dit hoofdstuk

Ames, Roger T. (2015) redactie. Zhuangzi and the Happy Fish (Engels)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 4 van de 4

Ames, Roger T. & Nakajima, Takahiro, redactie (2015). Zhuangzi and the Happy Fish. University of Hawaii Press. *

ISBN13: 978-0824846848

Meer informatie...

Billeter, Jean-Francois (1996). Non-pouvoir et non-vouloir dans le Zhuangzi: un paradigme. Asiatische Studien - Études Asiatiques, 50 *

Meyer, Dirk (2015). Truth Claim with no Claim to Truth: Text and Performance of the Qiushui Chapter of the Zhuangzi. In Joachim Gentz, Literary Forms of Argument in Early China p 297-340 *. Brill

Walker, Stephen C. (2019). Boundless ways: Undoing Dào in the Zhu?ngzi. *

Meer informatie...

Boeken 1 tot 4 van de 4


colofon | cookies | afkortingen en iconen