start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 17. 秋水 Qiushui - Herfstvloed

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: (latere) leerlingen van Zhuang Zhou (Graham en Liu)

Het hoofdstuk is een latere en verdere 'uitwerking' van de thematiek van hoofdstuk 1: de relatieve waarde van grote en kleine perspectieven.

Chen:
The present chapter has seven paragraphs. The first paragraph is a dialogue between the Lord of the River, He Bo 河伯, and Ruo of the North Sea, Hai Ruo 海若. The second paragraph contains a conversation between the Kui 虁, the millipede, the snake, and the wind. The third paragraph is about Confucius travelling to Kuang 匡. The fourth is a dialogue between Gong Sunlong 公孙龙 and Mou 牟, the prince of Wei 魏. The fifth paragraph tells the story of two officials of the state Chu who pay a visit to Zhuangzi and, in the sixth and seventh paragraphs, Huizi and Zhuangzi enter into a dialogue.
The first paragraph with the dialogue between the Lord of the River and Ruo of the North Sea makes up more than half of the present chapter. It is the longest section and its ideas are most refined. It should be regarded as a most outstanding literary work, not only within the Outer Chapters, but within the whole Zhuangzi. It is divided in to seven questions and answers.

Vertalingen van de titel

NL - Herfstvloed (S)
EN - Autumn Floods (W,B,M,G,R) - Autumn Waters (Z)
DE - Herbstflut (K)
FR - La crue d’automne - Petit leçon de métaphysique (L ) - Les crues d’automne (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 2.818 Chinese karakters en telt 7 paragrafen

paragraaf I 220-228

De Riviergraaf (Hebo) en de God van de Noordelijk Wereldzee (Ruo)
over het relatieve van groot en klein.
Gedicht over het beschouwen vanuit de Tao.

paragraaf II 229-230

De Kui en de duizendpoot, de slang en de wind.

paragraaf III 230-31

Confucius wordt omsingeld door de mannen van Wei.
Over moed.

paragraaf IV 231-233

Gungsun Long en Prins Mou.
De kikker in de put..
Over de ontoereikendheid van de eigen wijsheid

paragraaf V 234

Zhuang Zi zit te vissen en twee raadsleden bieden hem een functie aan.

paragraaf VI 234-235

Zhuang Zi bezoekt eerste minister Hui Zi.

paragraaf VII 235

Zhuang Zi met Hui Zi op de brug van de Hao Rivier (Happy Fish dialog).

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 6 dialogen.

1. Hebo, de riviergraaf ontmoet Ruo, de god van de Noordelijke wereldzee (hst. 17-I pag. 220-228)
2. Confucius en Zilu (hst. 17-III pag. 230-31)
3. Gongsun Long legt probleem voor aan prins Mou van Wei over Zhuangzi (hst. 17-IV pag. 231-233)
4. Zhuangzi en de raadslieden uit Chu (hst. 17-V pag. 234)
5. Zhuangzi bezoekt Huizi (hst. 17-VI pag. 234-235)
6. Zhuangzi en Huizi wandelen over de brug van de Hauo-rivier (hst. 17-VII pag. 235)

Literatuur bij dit hoofdstuk

AMES, Roger T. (2015) redactie. Zhuangzi and the Happy Fish (Engels)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 4 van de 4

Ames, Roger T. & Nakajima, Takahiro, redactie (2015). Zhuangzi and the Happy Fish. University of Hawaii Press. *

ISBN13: 978-0824846848

Meer informatie...

Billeter, Jean-Francois (1996). Non-pouvoir et non-vouloir dans le Zhuangzi: un paradigme. Asiatische Studien - Études Asiatiques, 50 *

Meyer, Dirk (2015). Truth Claim with no Claim to Truth: Text and Performance of the Qiushui Chapter of the Zhuangzi. In Joachim Gentz, Literary Forms of Argument in Early China p 297-340 *. Brill

Walker, Stephen C. (2019). Boundless ways: Undoing Dào in the Zhu?ngzi. *

Meer informatie...

Boeken 1 tot 4 van de 4


colofon | cookies | afkortingen en iconen