Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 3. 養生主 Yangshengzhu - Richtlijnen om het leven te voeden

Thema van dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham: The knack of living spontaneously.

The theme of this chapter is the recovery of the spontaneity of vital process when we abandon analytic knowledge and trust to the daemonic insight and aptitude which enters us from beyond, from Heaven. The chapter is short and scrappy, surely because of textual mutilation; it is unlikely that the compilers were short of material on so basic a theme. The opening section is badly damaged, but three more fragments of it can be identified by affinities of theme and phrasing; they are tacked on at the very ends of two of the ragbag chapters, chapters 24 and 32.

Chen: Expounding the Life of the Spirit

Cultivating the mastery of life emphasizes the importance of the spirit’s life.
Life (sheng 生) is a composition of spirit and body. In nourishing the body it is necessary to have the things beforehand and, in order to have life, it is necessary that it has not left the body.
As we can see, the Zhuangzi school of thought attached importance to “matter” and the “body” and they stressed that a human being develops his inner life on a “material” and “physical” basis.
The story of “Cook Ding is cutting up oxen” enjoys great popularity and the famous saying, “the fire is passed on when the firewood comes to an end,” also comes from this chapter.

Wohlfart:
Mit einder Reihe wunderbare fabeln wird und hier das Geheimnis der Bewahrung des Lebens nahegebracht: Folge der Natur!

Vertalingen van de titel

foto Lapland of Zweden

NL - Richtlijnen om het leven te voeden (S)
EN - The Secret of Caring for Life (W) - What matters in the nurture of life (G) - What Matters in Nurturing Life (C) - Essentials for Nurturing Life (M) - Nourishing Life, It's Inner principle (Wu) - The Primacy of Nourishing Life (Z)
DE - Grundsätze der Sorge fürs Leben (K)
FR - Principes pour nourrir sa vie ou L'hygiène du boucher (L) - Nourrir en soi la vie (B)

"Burton Watson translates this as The Secret of Caring for Life. According to Chow Tse-tsung, however, the title has a double meaning: The Principle of Caring for Life (Yang-sheng Zhu) and Nourishing the Master of Life (Yang Sheng-zhu). Chow argues that in the latter sense, the Master of Life is the mind or the spirit and both the title and main theme of the chapter are derived from the ancient medical canon Huangdi Neijing (黃帝內經 “The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine”). Thus, the key principle in this chapter is yuan du yi wei jing (緣督以為經): “Follow (yuan) the central controlling meridian (du) as a constant rule” (jing). According to Chow, this principle originates from the medical terminology in the Huangdi Neijing. (Citaat in Chong, Kim-chong 2017 Zhuangzi's Critique of the Confucians p7)

Korte typering paragrafen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk heeft 573 Chinese karakters en telt 6 paragrafen

paragraaf I 72

De grenzen van het leven. De jaren die je gegeven zijn ten einde leven.

paragraaf II 27-74

De meesterschap van kok Ding. Voeden van het leven.

paragraaf III 74

Gongwen Xian en de Aanvoerder van Rechts, met één voet, over het menselijk lot.

paragraaf IV 75

Vrijheid. De fazant die er niet om vraagt in een kooi te worden gestopt.

paragraaf V 75

Toen Lao Dan gestorven was kwam de Heremiet uit Qin rouw betuigen.

paragraaf VI 76

Kort fragment: "De hars brandt op in de toorts, maar het vuur wordt overgebracht, en niemand gaat waar het ooit zal eindigen".

Overzicht dialogen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk kent 3 dialogen.

1. Vorst Wenhui en Kok Ding (hst. 3-II pag. 27-74)
2. Gongwen Xian en de Aanvoerder van Rechts (hst. 3-III pag. 74)
3. Discipel van Laozi en heremiet uit Qin (hst. 3-IV pag. 75)

Literatuur bij dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

WU, Kuang-Ming geeft in zijn 'The Butterfly as Companion' een vertaling van de eerste drie hoofdstukken van de Zhuangzi met uitgebreide analyse en overwegingen (meditaties).

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 2 van de 2

Cook, Scott (1997). Zhuang Zi and His Carving of the Confucian Ox. Philosophy East and West, 47 (4), 521-553.

Wu, Kuang-Ming (1990). The Butterfly as Companion: Meditations on the First Three Chapters of the Chuang Tzu. SUNY Press.*
ISBN13: 978-0-88706-686-3ISBN: 9780887066863

Meer informatie...

Boeken 1 tot 2 van de 2


colofon | cookies | afkortingen en iconen