Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 2. 齊物論 Qiwulun - Verhandeling over de gelijkheid der dingen

Thema van dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham: Criticism of analytic thinking in terms of right and wrong alternatives.

The theme of the chapter is the defence of a synthesising vision against Confucians, Mohists and Sophists, who analyse, distinguish alternatives and debate which is right or wrong. It contains the most philosophically acute passages in the Inner chapters, obscure, fragmented, but pervaded by the sensation, rare in ancient literatures, of a man jotting the living thought at the moment of its inception. It is a pity that the Syncretist who assembled the chapter seems to have been out of sympathy with these intellectual subtleties designed to discredit the intellect, for he has relegated a number of closely related passages to the Mixed chapters.

Chen: Making the Spirit Equal and Getting Rid of Self-Centered Patterns.

The equality of things stresses the equality of the ten thousand things. Starting from the position that things are equal by nature, Zhuangzi raises humanity out of their egocentric limitations. He examines all living things with an open spirit and understands that every single thing has its own unique meaning
and substance. The present chapter discusses the theory of things and human beings in many paragraphs. Zhuangzi criticizes the epistemology of the various schools and proposes the idea that “right” and “wrong” are equal.

Wohlfart:
Der Große Klumpen, eine Metapher für die Erde und den Weg, wird hier eingeführt. Darauf folgt eine lange Diskussion über Selbst und Andere, Richtig und Falsch, Bejahung und Verneinung. Transzendentes Wissen geht über all solche Dichotomien hinaus.

Vertalingen van de titel

foto Lapland of Zweden

NL - Verhandeling over de gelijkheid der dingen (S)
EN - Discussion on making All Things Equal (W) - The sorting which evens things out (G) - Equalizing Assessments of Things (Z) - On the Equality of Things (M) - The Equality of Things (C)
Things, Theories - Sorting Themselves Out (Wu)
DE - Gespräch über das Angleichen der Dinge (K)
FR - Discours sur l'identité des choses ou La musique qui sort du vide (L) - Toutes choses égales (B)

Korte typering paragrafen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk heeft 3.000 Chinese karakters en telt 8 paragrafen

paragraaf I 54-55

Ziqi van de Zuiderwal: zojuist had mijn 'zelf' mijn 'ik' ten grave gedragen.
Blaasmuziek van de aarde.

Zie ook de notitie meditatie.

paragraaf II 55-56

Gedicht over grote en kleine kennis.

paragraaf III 57-60

Zonder de 'ander' is er geen 'ik'
Bepalen wat waar is en wat vals.

paragraaf IV 60-66

Het gebruik van tekens.
Het verhaal van de apenfokker die drie/vier noten uitdeelt .
De drie luitspelers.
Het beginnen en het nog niet begonnen begin.
De grote tao (nog uitwerken)

Het verhaal van de apenfokker staat ook in de Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XIX (Meyer 2008 p97 / Graham 1960 p55). Het verhaal in de Liezi is uitgebreider en geeft een andere conclusie.

Zie ook de notitie apenfokker.

paragraaf V 66-67

Tandeloos vroeg aan Prinsenkind: Hoe zou ik dat weten?
Over Mensen, modderkruiper en apen en hun slaapplaats.

paragraaf VI 67-70

Meester Schuwe Ekster vroeg eens aan Meester Lange Plataan...
- o.a. over Confucius

paragraaf VII 70-71

Afhankelijkheid (you dai) van de dingen.
Watergeest vroeg aan de Schaduw: over afhankelijkheid.

paragraaf VIII 71

De droom van de vlinder en van Zhuangzi (butterfly dream).

---
Graham, en in navolging Billeter, geeft aan dat het eerste gedeelte van paragraaf 14-I (Schipper 2007 p 194, de op rijm gestelde vragen) oorspronkelijk bij hoofdstuk 2 hoort en wel direct na paragraaf 1.

Overzicht dialogen

foto Lapland of Zweden

Het hoofdstuk kent 5 dialogen.

1. Ziqi van de Zuiderwal en Yancheng Ziyou (hst. 2-I pag. 54-55)
2. Prinsenkind en Tandeloos (hst. 2-V pag. 66-67)
3. Meester Lange Plataan en Meester Schuwe Ekster (hst. 2-VI pag. 67-70)
4. De Watergeest en de Schaduw (hst. 2-VII pag. 70-71)
5. Zhuang Zhou droomt dat hij een vlinder is. (hst. 2-VIII pag. 71)

Literatuur bij dit hoofdstuk

foto Lapland of Zweden

René RANSDORP heeft een proefschrift gewijd aan de Qiwulun (Nederlandstalig en moeilijk verkrijgbaar). Zeer de moeite waard.

WU, Kuang-Ming geeft in zijn 'The Butterfly as Companion' een vertaling van de eerste drie hoofdstukken van de Zhuangzi met uitgebreide analyse en overwegingen (meditaties).

Er zijn een groot aantal artikelen verschenen over paragraaf VII, de vlinderdroom. Ik voeg een aantal van deze nog toe aan onderstaande literatuurlijst.

Yu, Pauline, redactie (2000) Ways with words besteed een heel hoofdstuk aan hst2 van de Zhuangzi, p58-112. met bijdragen van
Graham (Translation: “The Sorting Which Evens Things Out”
Stephen H. West: Look at the Finger, Not Where It Is Pointing
Martin Powers: Vision and Identity in Qi wu lun
Wai-yee Li: On Making Noise in Qi wu lun
Willard Peterson: Perspective on Readings of Qi wu lun: I Am Not Dreaming This

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig.

U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren.


Boeken 1 tot 20 van de 20

Billeter, Jean-Francois (1998). Stopping, Seeing and Language: an interpretation of Zhuangzi's Qi wulun. East Asian History, 15/16, 1-32.
Ook online.

Blanc, Charles, Le (1987). From Ontology to Cosmogony: Notes on Chuang Tzu and Huai-nan Tzu. In Charles Le Blanc, Chinese ideas about Nature and Society. Hong Kong University Press

Chai, David (2006). Authorship, Editorship, And Commentatorship of the Zhuangzi: With an illustration of the Qiwulun chapter. *
Master scriptie

Cheng, Kai-Yuan (2014). Self and the Dream of the Butterfly in the Zhuangzi. Philosophy East and West, 64 (3)

Graham, Angus Charles (1983). Daoist Spontaneity and the Dichotomy of Is and Ought. In Victor H. Mair, Experimental Essays on Zhuangzi P 3-23. Three Pine Press

--- (1970). Chuang-tzu's Essay on Seeing Things as Equal. History of Religions, 9 (2/3), 137-159.

Hansen, Chad (1983). A Dao of Dao in Zhuangzi. In Victor H. Mair, Experimental Essays on Zhuangzi P 23 -53. Three Pine Press

Huang, Yong (2008). What Does 'Qi wu lun' mean?.

Johnston, Ian (2020). The Mingjia and Related Texts: Essentials in the Understanding of the Development of Pre-Qin Philosophy. *
Translated by Ian Johnston and Wang Ping
ISBN13: 978-962-996-777-2ISBN: 9789629967772

Meer informatie...

Lacertosa, Massimiliano (2019). The Ethical Stance of the “Qiwulun (Discourse on Corresponding Things). Dao,

Lin, Ma (2019). Beyond the Troubled Water of Shifei: From Disputation to Walking-Two-Roads in the Zhuangzi. SUNY Press.*
samen met Jaap van Brakel
ISBN13: 978-1-4384-7483-0ISBN: 9781438474830

Meer informatie...

Moeller, Hans-Georg (2008). Idiotic Irony in the Zhuangzi. Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), Vol. 30, pp. 117-123

--- (1999). Zhuangzi's 'Dream of the Butterfly': A Daoist interpretation. Philosophy East and West, 49(4)

Ransdorp, René (2004). De spil van Dao: vertaling en wijsgerige, op Chinese commentaren geënte, analyse van Zhuang Zi's Qiwulun. *
bevat vertaling hoofdstuk 2

Roth, Harold D. (2000). Bimodal Mystical Experience in the 'Qiwulun' Chapter of Zhuangzi. Journal of Chinese Religions, 28(1), 31-50.

Tan, Christine Abigail L. (2016). The Butterfly Dream and Zhuangzi’s Perspectivism: An Exploration of the Differing Interpretations of the Butterfly Dream against the Backdrop of Dao as Pluralistic Monism.
Ook online.

Walker, Stephen C. (2019). Boundless ways: Undoing Dào in the Zhu?ngzi. *

Meer informatie...

Wu, Kuang-Ming (1990). The Butterfly as Companion: Meditations on the First Three Chapters of the Chuang Tzu. SUNY Press.*
ISBN13: 978-0-88706-686-3ISBN: 9780887066863

Meer informatie...

Yang, Xiaomei (2005). Great Dream and Great Awakening: Interpreting the Butterfly Dream Story. Dao, Vol IV No 2 p 253-26

Zabel, Gary (0). The Piping of Heaven: Music, Mind, and Metaphysics in Zhuangzi. *

Boeken 1 tot 20 van de 20


colofon | cookies | afkortingen en iconen