start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 27. 寓言 Yuan - Schuilwoorden

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Heterogeen (Graham), volgelingen Zhuangzi (Liu)

Chen: The Implications of the Three Words
The chapter Yuyan takes its first two characters as its title. It is a compilation of seven paragraphs, which are not related to one another in content.
The first paragraph explains that the text of the Zhuangzi makes use mainly of repeated (zhongyan 重言) and metaphorical words ( yuyuan 寓言): “Metaphor makes up nine tenths of it; repeated words make up seven tenths of it; goblet words (zhiyan 卮言) appear one after the other, harmonizing things with heavenly equality.”
In the second paragraph, Huizi and Zhuangzi make use of Confucius, who abandoned the use of knowledge and who mocked Mohist sophism in only a few words. Zhuangzi said that “Being sixty years old, Confucius had changed sixty times. What he called right in the beginning, he ended up calling wrong.”

Dit hoofdstuk wordt samen met hoofdstuk 33 (天下 Tianxia -Alles onder de Hemel) gezien als een proloog op de Zhuangzi. Hoofdstuk 27 geeft de retorische strategie van de Zhuangzi en hst 33 een korte typering van de verschillende filosofische stromingen.

Vertalingen van de titel

NL - Schuilwoorden (S)
EN - Inputed Words (W) - Metaphorical Language (C) - Words Lodged Elsewhere (Z) - Goblet Words (R)
DE - Gleichnisse
FR - Paroles prêtees ou Fables et fariboles (L) - Dialogues (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 932 Chinese karakters en telt 7 paragrafen

paragraaf I 356-358

In deze paragraaf wordt de retoriek van Zhuangzi besproken.
Het is een 'vervolg' op hoofdstuk 2.
Er zijn schuilwoorden of parabels (Yuan), wichtige woorden of gezegdes (Zhongyin) en leuke woorden (Zhiyan).
De tienduizend dingen en het hemelse evenwicht (het Hemelse Kind).

paragraaf II 358-359

Zhuangzi zegt tegen Huizi: In zestig jaar veranderde Confucius zestig keer".

paragraaf III 359

Zeng Zi werd twee keer met een hoog ambt bekleed en tweemaal veranderde hij.
'Iemand die vrij van banden is beschouwd drie mud of drieduizend ton als mussen of muggen die hij voorbij ziet vliegen'.

paragraaf IV 359-360

Yangcheng Ziyou zei tegen Ziqi van de Zuiderwel.
Gedicht: het eerste jaar was ik wild, het tweede... etc, het zevende jaar werd mijn hemelse natuur vervolmaakt.

paragraaf V 360

We worden geboren om te sterven.

paragraaf VI 360-361

De Watergeest vroeg eens aan de Schaduw.
Yang-kracht
zie ook hst 2 VII

paragraaf VII 361-362

Yang Ziju vraagt aan Lao Zi naar zijn fouten: 'Je kijkt zo verwaand uit je ogen'.

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XV (Meyer 2008 p91-92 / Graham 1960 p51-52). Vergelijkbare paragraaf.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 4 dialogen.

1. Zhuangzi en Huizi over Confucius (hst. 27-II pag. 358-359)
2. Confucius en leerlingen over Zeng Zi (hst. 27-III pag. 359)
3. Ziqi van de Zuiderval en Yangcheng Ziyou (hst. 27-IV pag. 359-360)
4. Yang Zhu en Laoiz (hst. 27-VII pag. 361-362)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 2 van de 2

Møllgaard, Eske J. (2015). Zhuangzi's word, Heideggers word, and the Confucian word. Journal of Chinese Philosophy, 41:3-4 pp 454-469 *

Wang, Youru (2004). The Strategies of 'Goblet Words': Indirect communication in the Zhuangzi. Journal of Chinese Philosophy, Vol 31 Nr 2 p 195-21 *

Boeken 1 tot 2 van de 2


colofon | cookies | afkortingen en iconen