start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 7. 應帝王 Yingdiwang - Koning zijn in overeenkomst met het opperwezen

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham: The government of the empire.
This last of the Inner chapters collects Chuang-tzŭ’s few observations on ideal kingship. For the Syncretist editor this would be the greatest of themes, but it is plain that to find anything remotely relevant in Chuang-tzŭ’s literary remains he had to scrape the bottom of the barrel. The first item is the conclusion of a dialogue already used in chapter 2; he must have chopped it off and added the introduction which resumes the previous exchanges (‘Gaptooth asked questions of Wang Ni, four times asked and four times he did not know’).
The editor found only four items directly concerned with kingship, which we distinguish as the ‘First series’. The ‘Second series’ illustrates aspects of sagehood which he perhaps thought especially relevant to government. Thus his reason for including the penultimate episode might be that it introduces the metaphor of the sage’s heart as a mirror, important in the Syncretist theory of kingship.

Chen: Anarchism
The emperor’s dao lies in coping with nature and complying with the aspirations of the people. In the previous chapter, Dazonghsi reflected on Zhuangzi’s teaching about the “inner sage” (neisheng 内圣). The present chapter illustrates the way of the “outer king” (waiwang 外王). While the teaching of the “inner sage” references the personal cultivation of the individual heart, the “outer king” relates a story about dealing with the social community. (...)
Zhuangzi’s way of the “outer king” is also a critique of the Confucian rule of virtue that proposes an anarchistic concept. Zhuangzi opposes both the idea that man is ruled by man and that moral values are used to oppress and restrict people according to moral values. In other words, he basically opposes any kind of government, since he believes that people should spend their lives free and selfdirected
in nature. The present chapter expresses Zhuangzi’s idea of anarchism, by asserting that a proper government doesn’t need interference, but should follow human nature and regard the will of the common people as their own will.

Wohlfart:
Nach einer Betrachtung über Tugend/Integrität folgt ein Hinweis darauf, wie müßig es ist, nach der rechten Weise des Regierens zu erkundigen. Statt dessen werden wir aufgefordert, Ibn sin der Nichtexistenz zu ergehen. Der Höchste Weg wird durch die Stadien der meditation erläutert, die ein Magus manifestiert. Ein moralisches Verständnis von Menschlichkeit und Rechtschaffenheit wird wiederum belächelt und dagegen die Segnungen betont, die Leerheit und undifferenziertheit mit sich bringen.

Vertalingen van de titel

NL - Koning zijn in overeenkomst met het opperwezen (S)
EN - Responding to the Emperors and Kings (G/C/R) - Fit for Emperors and Kings (W) - Responses for Emperors and Kings (M) - Sovereign Responses for Ruling Powers (Z)
DE - Antworten für Herrscher und Könige (K)
FR - Le laisser-faire des rois et la meurtre de Chaos (L) - Rois et empereurs (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 1.088 Chinese karakters en telt 7 paragrafen

paragraaf I 124

Tandeloos en het Prinsenkind praten over kennis. Vier vragen en vier keer was het antwoord 'ik weet het niet'

paragraaf II 124-125

Jianwu en Jieyu de Gek over de leer van Confucius.

paragraaf III 125-126

Hemelvast en de Mens Zonder Naam over de ordening van de wereld. ' laat je hart zijn geluk vinden in de eenvoud, bundel je levenskrachten in de stilte. Volg de spontane beweging der dingen en keoster geen enkele persoonlijke voorkeur. Dan zal de wereld geordend zijn.

paragraaf IV 127-130

Lao Zi (Oude Langoor) en Yang Ziju over de verlichte koning. 'Zijn goede werk verbreidt zich over de ganse wereld, maar ziet eruit alsof het niet van hem komt..'

Zie ook de notitie yangisten.
paragraaf V 130

Lie Zi, de sjamaan en Meester Kalebas. Hoe meeester Kalebas de sjamaan alle hoeken van de Tao laat zien.

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XIII (Meyer 2008 p86-89 / Graham 1960 p47-49). Vergelijkbare paragraaf.

paragraaf VI 130-130

De allerhoogste mens gebruikt zijn hart als een spiegel: dingen komen en gaan zonder meer, hij weerspiegelt zonder iets vast te houden.

paragraaf VII 130-131

De dood van Kundun [hun-tun]

Zie ook de notitie hundun.

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 5 dialogen.

1. Prinsenkind en Tandeloos, en tandeloos en meester Kazuifel over Shun (hst. 7-I pag. 124)
2. Jianwu en Jieyu (de gek van Chu) (hst. 7-II pag. 124-125)
3. Hemelvast komt Mens Zonder Naam tegen (hst. 7-III pag. 125-126)
4. Laozi en Yang Zhu (hst. 7-IV pag. 127-130)
5. Meester Kalebas, Lie Zi en de sjamaan Jixian (hst. 7-V pag. 130)

Literatuur bij dit hoofdstuk

Carine DEFOORT (2012) geeft een analyse van paragraaf V over Liezi, de sjamaan en Meester Kalabas.

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 3 van de 3

Defoort, Carine (2012). Instruction Dialogues in the Zhuangzi: An “Anthropological” Reading. Dao, Volume 11, Issue 4, *

--- (2008). Meesters en leerlingen in Zhuangzi: Taoïstisch onderricht in 'zorg voor zichzelf'. In Gerd Van Riel, Taoïsme *. Universitaire Pers Leuven

Moeller, Hans-Georg (2016). Liezi’s Retirement: A Parody of a Didactic Tale in the Zhuangzi. Dao, Vol 15 pp 379-392 *

Boeken 1 tot 3 van de 3


colofon | cookies | afkortingen en iconen