start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 32. 列御寇 Lie Yukou - Lie Yukou

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Heterogeen (Graham), volgelingen Zhuangzi (Liu)

Chen, Guying 2016: Het nuttig geachte als onnodig beschouwen.

Lieyukou is een andere naam voor Liezi. Het huidige hoofdstuk neemt de eerste drie karakters als titel. Het bestaat uit twaalf losstaande paragrafen, die niet met elkaar verbonden zijn qua betekenis. Sommige daarvan zijn bijzonder interessant.
De eerste paragraaf verhaalt hoe Liezi zichzelf leegmaakt en met zaken omgaat. De laatste drie paragrafen beschrijven Zhuangzi. Hij slaat o.a. een uitnodiging af om een ambt te aanvaarden en verzet zich tegen een uitgebreide begrafenis.
In het midden van het hoofdstuk vinden we een karakterisering van de moeilijkheid om het denken van een persoon te doorgronden. (Chen 2016 p215, met kleine aanpassing)

Vertalingen van de titel

NL - Lie Yukou (S)
EN - Lie Yukou (W,Z,R)
DE - Li Yukou (K)
FR - Lie Rempart-contre-les-brigands ou Pour vivre heureux vivons cachés (L)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 1.600 Chinese karakters en telt 13 paragrafen

paragraaf I Schipper pag. 406-407

Liezi en de soepverkopers

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XIV (Meyer 2008 p89-90 / Graham 1960 p49-50). Vergelijkbare paragraaf.

paragraaf II Schipper pag. 408-409

De schriftgeleerde Lamzak

paragraaf III Schipper pag. 409

Draken slachten

paragraaf IV Schipper pag. 409

Wapens vermijden

paragraaf V Schipper pag. 409-410
paragraaf VI Schipper pag. 410
paragraaf VII Schipper pag. 410-411

Confucius is geen goed bestuurder

paragraaf VIII Schipper pag. 411
paragraaf IX Schipper pag. 411-412

Confucius over het menselijk hart

paragraaf X Schipper pag. 412-413
paragraaf XI Schipper pag. 413-414
paragraaf XII Schipper pag. 414

Zhuang Zi weigert een ambt te aanvaarden

paragraaf XIII Schipper pag. 414

De dood van Zhuang Zi

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 8 dialogen.

1. Liezi ontmoet Duisterman Afwezig (hst. 32-I pag. 406-407)
2. Lamzak uit Zheng en zijn vader (hst. 32-II pag. 408-409)
3. Cao Shang uit Song ontmoet Zhuangzi (hst. 32-VI pag. 410)
4. Hertog Ai van Lu spreekt met Yan He over Confucius (hst. 32-VII pag. 410-411)
5. Confucius spreekt (hst. 32-IX pag. 411-412)
6. Zhuangzi en iemand die op audientie ging de koning van Song (hst. 32-XI pag. 413-414)
7. Zhuangzi wordt uitgenodigd een ambt te aanvaarden (hst. 32-XII pag. 414)
8. Zhuangzi ligt op sterven en spreekt met zijn volgelingen (hst. 32-XIII pag. 414)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 0 van de 0

Boeken 1 tot 0 van de 0


colofon | cookies | afkortingen en iconen