start > Zhuangzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hieronder een van de beschikbare hoofdstukken selecteren. De korte inhoud en indeling in secties is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook alle paragrafen in één keer bekijken.

Hoofdstuk 5. 德充符 Dechongfu - Het teken van de volkomen deugd

Thema van dit hoofdstuk

Tekstlaag: Zhuangzi zelf (Graham en Liu)

Graham: Evaluating the Power in a man without regard for conventional opinion.

The test that a man lives by the Power in himself, and is wholly independent of everything outside him, is his indifference to the great irreparable disasters, death and bodily deformity, an indifference which makes others too ignore even such an obtrusive sign of mutilation and social condemnation as a foot chopped off for a crime. The theme of death belongs to The teacher who is the ultimate ancestor; stories about mutilated criminals, freaks and cripples are collected in this chapter. They are characteristic of Chuang-tzŭ’s own writing, almost disappearing from the book after the end of the Inner chapters.

Chen: The Aesthetic Mind of the Ideal Person and the Cosmic Spirit.

This chapter shows the full verification of dao and de. Here, the word “de” 德 (“virtue”) means “attaining” (de 得), denoting “attaining the dao,” i.e., “de” reveals the spirit of the great dao. (...) This very spirit of the great dao applies to human relationships and extends as well to the relationship between man and nature; it places the human being into a vast universal natural world in order to reflect the authenticity, wholeness, and the natural law of human life. (...) Zhuangzi describes in this chapter many people with strange appearances: “He was ugly enough to scare the world.” Grotesque in their external appearance, these figures reveal a beautiful brilliance in Zhuangzi’s writing. (...) Zhuangzi attaches more importance to the “soul” than to the “flesh,” to the “heart” than to the “body,” but he is never working toward a life in the beyond or toward spiritualism. The dominant idea in this chapter is rising above the body, whether it be crippled or sound, and elevating the intrinsic values of life.

Wohlfart:
Ein Individuum mag physisch verstümmelt und mißgebildet und doch spirituell ganz anziehend sein. Der am höchsten entwickelte Mensch ist jenseits aller Emotionalität.

Vertalingen van de titel

NL - Het teken van de volkomen deugd (S)
EN - The signs of fullness of Power (G/C) - The Sign of Virtue Complete (W) - Symbols of Integrity Fulfilled (M) - Fragmentations Betokening Full Virtuosity (Z) -Symbols of Perfected Inner Power (R)
DE - Zeichen erfüllender Wirkkraft (K)
FR - Manifestations de la plénitude de la vertu: infirmes et amputés (L) - Puissance (B)

Korte typering paragrafen

Het hoofdstuk heeft 1.860 Chinese karakters en telt 6 paragrafen

paragraaf I 94-96

Wang Tai wiens voet was afgehakt heeft evenveel volgelingen als Confucius. 'Als je dingen beschouwt vanuit hun verschillen, dan liggen je lever en gal net zo ver uit elkaar als de landen van Wu en Yue. Als je ze beschouwt vanuit hun gelijkheid, dan zijn de tienduizend dingen alle één.'. 'De mensen spiegelen zich niet in stromend, maar in stilstaand water. Alleen dat wat stilstaat kan alles wat stil wil zijn stil maken.'

paragraaf II 96-98

Shentu Jia, wiens voet was afgehakt, was met een staatsman uit Heng in de leer bij Duisterman Afwezig. De staatsman doet neerbuigend en maakt Shentu woedend. 'Ik ben al negentien jaar bij hem [Duisterman Afwezig] en nog steeds heeft hij niet opgemerkt dat ik een geamputeerde voet heb. Thans bewegen jij en ik ons binnen in het lichaam maar jij haalt me daaruit naar buiten. Is dat niet verkeerd.'

paragraaf III 98-99

Shushan Zondertenen met afgehakte voet bezoekt Confucius
Zondertenen vertelt aan Lao Dan. De allerhoogste mens beschouwt beroemdheid alleen maar als banden en boeien voor zichzelf.

paragraaf IV 99-103

Hertog Ai van Lu vroeg aan Confucius over de afzichtelijke persoon Aitaito.
Zijn volmaakte levenskracht (quanten) wordt niet in zijn uiterlijk 'belichaamd'.

paragraaf V 103-104

Liploos de Mismaakte met de Bochel gaf raad aan de hertog Ling van Wei.
Over vergeten. Het hemels voedsel. 'Want de heilige mens maakt geen plannen, dus wat heeft hij aan kennis. Hij breekt niets, dus waarom zou hij lijm gebruiken? het ontbreekt hem aan niets, dus waar zou hij deugd voor moeten hebben. Hij heeft niets te koop, dus hieft hij niets te verhandelen. Deze vier omstandigheden worden hem door de hemel verschaft'.

paragraaf VI 104-105

Hui Zi vraagt aan Zhuangzi: Ken een mens werkelijk zonder gevoelens zijn?

Overzicht dialogen

Het hoofdstuk kent 6 dialogen.

1. Confucius en Changji over Wang Tai (hst. 5-I pag. 94-96)
2. Shentu Jia, wiens voet was afgehakt en Zichan van Zheng in de leer bij Duisterman Afwezig (hst. 5-II pag. 96-98)
3. Shushan Zonder tenen zoekt Confucius op en gaat daarna naar Laozi (hst. 5-III pag. 98-99)
4. Confucius en hertog Ai van Lu over Aitaito (hst. 5-IV pag. 99-103)
5. (hst. 5-V pag. 103-104)
6. Zhuangzi en Huizi (hst. 5-VI pag. 104-105)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 4 van de 4

Chapman, Jesse (2017). Unwholesome Bodies: Reading the Sign of the Amputated Foot in Early China. Asia Major, 30 (2), 1-26. *

Galvany, Albert (2020). Legal Mutilation and Moral Exclusion: Disputations on Integrity and Deformity in Early China. T'Oung Pao, 106, 8-55. *

--- (2009). Debates on mutilation: bodily preservation and ideology in early China. Asiatische Studien - Études Asiatiques, 64 (1), 67-91. *

Vávra, Dusan (2016). Cripples and Sages in the Zhuangzi: Contextualizing the Narratives. Studia Orientalia Slovaca (SOS), 15 (2), 91-116 . *
Ook online.

Boeken 1 tot 4 van de 4


colofon | cookies | afkortingen en iconen