Introductie

Landscape by Xiang Shengmo (1597-1658): Reading in the Autumn Forest © The Trustees of the British Museum

Landschap door
Xiang Shengmo
(1597-1658)
zie ook video

Zhuangzi 莊子 behoort tot de oorspronkelijkste en invloedrijkste werken uit de wereldliteratuur, aldus Kristofer Schipper in zijn Nederlandse vertaling van de Zhuangzi.

Samen met de Daodejing behoort de Zhuangzi tot de oudste taoïstische teksten. Deze teksten zijn ontstaan in de pre-Qin tijd (voor 220 v Chr.).

De Daodejing is een kleine tekst (5.300 karakters) en opgebouwd uit verzen en aforismen. De Zhuangzi daarentegen is een relatief lange tekst (65.250 karakters 1) met allerlei verhalen, parabels, dialogen, gedichten, filosofische beschouwingen, observaties en dergelijke. De stijl heeft vele schakeringen, soms ernstig en plechtig, nu eens ingetogen, dan weer vrolijk, oneerbiedig en zelfs niet zonder provocatie en heiligschennis. (Schipper 2007 p12)

De Zhuangzi bevat verhalen over het gewone volk, over ambachtslieden, maar ook over handelaren en boeren. Ook hierin onderscheidt de Zhuangzi zich van de Daodejing, dat veel meer een vorstenspiegel is.

Op deze site werk ik veel met notities. Die kunnen gaan over een bepaalde paragraaf of over een bepaald thema. Zie verder het menu-item notities.

Deze notities zijn vaak nog in conceptvorm. De website is een werkplaats met aantekeningen over de Zhuangzi. Langzamerhand zal de site uitgroeien tot een bron van informatie over het boek de Zhuangzi.

De volgende conceptnotities zijn beschikbaar

Auteur en tekstgeschiedenis:

Intertekst:

Personages en stromingen:

Thema's:

De woorden en de dingen: