Klassiek Chinese teksten
met de werkplaatsen Zhuangzi en Huainanzi

start > werkplaats Zhuangzi

Welkom bij de werkplaats Zhuangzi

Dit deel van de website is geheel gewijd aan het boek Zhuangzi.
De Zhuangzi bestaat uit een collectie van (filosofische) geschriften uit de vierde tot de tweede eeuw voor christus. Een deel van de teksten wordt toegeschreven aan Zhuang Zhou die leefde van ca. 369-286 v Chr. het boek Zhuangzi is een van de basisteksten van het Daoïsme.

De Zhuangzi

The Cassia Grove Studio ca. 1532, Wen Zhengming (1470–1559)

Introductie

Zhuang Zhou

Het boek

Over de indeling van het boek en een inventarisatie van personages en dialogen

Playing the zither for a crane 16th century Unidentified artist

Auteur- en tekstgeschiedenis

Een korte biografie van de vermeende auteur van de tekst

Biografie Zhuang Zhou 莊周

De Zhuangzi is een tekst die meerdere tekstlagen bevat die ruim een eeuw omspannen

Tekstlagen en -historie Zhuangzi

Een kort overzicht van de totstandkoming van de overgeleverde tekst

compilatie van het boek

Overzicht van de (vroege) commentaren

commentaren

Landscape with Sailboats, Shen Zhou (1427–1509)

De verdieping

De Zhuangzi leent zicht voor vele uitstapjes. Op de pagina's verdieping ga ik verder in op bepaalde thema's.

Zie verder de pagina verdieping

Landscapes, Tang Yin (1470 – 1524)