start > Zhuangzi > dialogen

work in progress

Ruim tweederde van alle paragrafen in de Zhuangzi bevatten dialogen (of monologen). Hieronder treft u een overzicht van deze dialogen.

Dialogen


1. Yao en Xu You (hst. 1-II pag. 48-49)
2. Jianwu en Lianshu (hst. 1-III pag. 49-51)
3. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VI pag. 51-52)
4. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VII pag. 52-53)

5. Ziqi van de Zuiderwal en Yancheng Ziyou (hst. 2-I pag. 54-55)
6. Prinsenkind en Tandeloos (hst. 2-V pag. 66-67)
7. Meester Lange Plataan en Meester Schuwe Ekster (hst. 2-VI pag. 67-70)
8. De Watergeest en de Schaduw (hst. 2-VII pag. 70-71)
9. Zhuang Zhou droomt dat hij een vlinder is. (hst. 2-VIII pag. 71)

10. Vorst Wenhui en Kok Ding (hst. 3-II pag. 27-74)
11. Gongwen Xian en de Aanvoerder van Rechts (hst. 3-III pag. 74)
12. Discipel van Laozi en heremiet uit Qin (hst. 3-IV pag. 75)

13. Confucius en Yan Hui (hst. 4-I pag. 77-84)
14. Confucius en Zigong (hst. 4-II pag. 84-87)
15. Qu Boyu en Yan He (hst. 4-III pag. 87-88)
16. Timmerman Shi en leerling (hst. 4-IV pag. 88-90)
17. Ziqi van de Zuiderwal (monoloog) (hst. 4-V pag. 90-91)
18. De gek van Chu (Jieyu) zong een lied tegen Confucius (hst. 4-VII pag. 92-93)

19. Confucius en Changji over Wang Tai (hst. 5-I pag. 94-96)
20. Shentu Jia, wiens voet was afgehakt en Zichan van Zheng in de leer bij Duisterman Afwezig (hst. 5-II pag. 96-98)
21. Shushan Zonder tenen zoekt Confucius op en gaat daarna naar Laozi (hst. 5-III pag. 98-99)
22. Confucius en hertog Ai van Lu over Aitaito (hst. 5-IV pag. 99-103)
23. (hst. 5-V pag. 103-104)
24. Zhuangzi en Huizi (hst. 5-VI pag. 104-105)

25. vrouw Yu en Ziqi van de Zuiderwal (hst. 6-VI pag. 113-114)
26. Meester Si, Meester Yu, Meester Li en Meester Lai zaten met z’n vieren te praten (hst. 6-VII pag. 115-116)
27. Meester Sanghu, Meester Fan van Meng en Zhang de luitspeler. En dialoog Confucius en Zigong (hst. 6-VIII pag. 116-119)
28. Confucius en Yan Hui over Mengsun Cai (hst. 6-IX pag. 119-120)
29. Xu You en Meester Leergraag (hst. 6-X pag. 120-121)
30. Confucius en Yan Hui (hst. 6-XI pag. 121-122)
31. Ziyu en Zisang (hst. 6-XII pag. 122-123)

32. Prinsenkind en Tandeloos, en tandeloos en meester Kazuifel over Shun (hst. 7-I pag. 124)
33. Jianwu en Jieyu (de gek van Chu) (hst. 7-II pag. 124-125)
34. Hemelvast komt Mens Zonder Naam tegen (hst. 7-III pag. 125-126)
35. Laozi en Yang Zhu (hst. 7-IV pag. 127-130)
36. Meester Kalebas, Lie Zi en de sjamaan Jixian (hst. 7-V pag. 130)

37. Laozi en Cui Qu (hst. 11-II pag. 156-158)
38. Meester van de Wijde Volkomenheid en de Gele Keizer (hst. 11-III pag. 158-161)
39. Wijde Weetniet en de Wolkenaanvoerder (hst. 11-IV pag. 161-164)

40. Monoloog van de Meester (Confucius) (hst. 12-II pag. 167-168)
41. Monoloog van de Meester (Confucius) (hst. 12-III pag. 168-169)
42. Xu You en Yao (hst. 12-V pag. 170-171)
43. Yao en de grenswachter van Hua (hst. 12-VI pag. 171-172)
44. Yu en Bocheng Zigao (hst. 12-VII pag. 172-173)
45. Confucius en Laozi (hst. 12-IX pag. 174-175)
46. Jianglü Mian op bezoek bij Je Che (hst. 12-X pag. 175-176)
47. Zigong en de tuinman en verslag aan Confucius (hst. 12-XI pag. 176-179)
48. Simpele mist komt Wervelwind tegen (hst. 12-XII pag. 179-180)
49. Men Wugui en Chizhang Manji (hst. 12-XIII pag. 180-181)

50. Shun en Yao (hst. 13-III pag. 188)
51. Confucius, Laozi en Zilu (hst. 13-IV pag. 188-190)
52. Laozi en Scholaster Belletrie (hst. 13-V pag. 190-191)
53. Confucius spreekt (monoloog) (hst. 13-VI pag. 191-192)
54. Graaf Huan en wagenmaker Bian (hst. 13-VII pag. 192-193)

55. Tang ondervraagt Zhuangzi (hst. 14-II pag. 195-197)
56. Cheng van de Noorderpoort bevraagt de Gele Keizer (hst. 14-III pag. 197-201)
57. Yan Yuan en Jin de onderwijzer (hst. 14-IV pag. 201-204)
58. Confucius bezoekt Laozi (hst. 14-V pag. 204-206)
59. Confucius bezoekt Laozi en daarna gaat Zigong naar Laozi (hst. 14-VI pag. 206-209)
60. Confucius sprak met Laozi (hst. 14-VII pag. 209-211)

61. Hebo, de riviergraaf ontmoet Ruo, de god van de Noordelijke wereldzee (hst. 17-I pag. 220-228)
62. Confucius en Zilu (hst. 17-III pag. 230-31)
63. Gongsun Long legt probleem voor aan prins Mou van Wei over Zhuangzi (hst. 17-IV pag. 231-233)
64. Zhuangzi en de raadslieden uit Chu (hst. 17-V pag. 234)
65. Zhuangzi bezoekt Huizi (hst. 17-VI pag. 234-235)
66. Zhuangzi en Huizi wandelen over de brug van de Hauo-rivier (hst. 17-VII pag. 235)

67. Huizi komt Zhuangzi condoleren (hst. 18-II pag. 238)
68. Meneer Gedrocht en Meneer de Malle (hst. 18-III pag. 239)
69. Zhuangzi en de lege schedel (hst. 18-IV pag. 239-240)
70. Confucius en Zigong (hst. 18-V pag. 240-242)
71. Liezi ziet een honderd jaar oude schedel (hst. 18-VI pag. 242)

72. Liezi en Yin de Wachter van de Bergpas (hst. 19-II pag. 245-246)
73. Confucius kwam een man met bochel tegen (de krekelvanger) (hst. 19-III pag. 246-247)
74. Confucius en Yan Yuan [Hui] (hst. 19-IV pag. 247-248)
75. Tian Kaizhi op audiëntie bij Hertog Wei van Zhou over Zhu Xian (hst. 19-V pag. 248-249)
76. De voorbidder van de tempel richt zich tot het zwijn dat geofferd zou worden (hst. 19-VI pag. 249-250)
77. Hertog Yuan, die een geestverschijning zag, en Guan Zhong die zijn wagen mende. (hst. 19-VII pag. 30-251)
78. Ji Xingzi die een vechthaan traint voor de koning (hst. 19-VIII pag. 251-252)
79. Confucius spreekt met een kerel die aan het zwemmen was (hst. 19-IX pag. 252)
80. Meesterhoutsnijde Qing en de hertog van Lu (hst. 19-X pag. 252-253)
81. Yan He en hertog Zhuang over Ji van het Oosterveld (hst. 19-XI pag. 253-254)

82. Zhuangzi en zijn discipelen overnac hten bij een oude vriend (hst. 20-I pag. 255-256)
83. Yiliao van Nanshi kwam op audiëntie bij de hertog van Lu (hst. 20-II pag. 257-259)
84. She van het Noordpaleis en Prins Qingji (hst. 20-III pag. 259-260)
85. Confucius en de oude heer van Ren (hst. 20-IV pag. 260-261)
86. Confucius wendt zich tot Meester Sanghu die een anekdote vertelt over Lin Hui (hst. 20-V pag. 262-263)
87. Zhuangzi ging de koning van Wei (hst. 20-VI pag. 263-264)
88. Confucius, die gevangen zit tussen Chen en Wai, en Yan Hui (hst. 20-VII pag. 264-265)
89. Zhuang Zhou in het park Haviksheuvel (Diaoling Park) en zijn volgeling Lin Ju (hst. 20-VIII pag. 266-267)
90. Yang Zhu overnacht in een herberg en het zoontje van de waard (hst. 20-IX pag. 267)

91. Tian Zifang op bezoek bij de hertog van Wei spreken over Qi Gong en Meester Xun van de Oosterwal. (hst. 21-I pag. 268-269)
92. Meester Wenbo Xue krijgt een persoon uit Lu op bezoek en ontvangt daarna Confucius die dit tegen Zilu vertelt. (hst. 21-II pag. 269-270)
93. Confucius en Yan Hui (hst. 21-III pag. 270-271)
94. Confucius op bezoek bij Laozi (hst. 21-IV pag. 272-274)
95. Zhuangzi bezoekt de hertog Ai van Lu (hst. 21-V pag. 274-275)
96. Koning Wen ontwaarde een oude man die aan het vissen was. Yan Hui stelt een vraag aan Confucius (hst. 21-VIII pag. 276-277)
97. Lie Zi en Duisterman Afwezig over boogschieten (hst. 21-IX pag. 277-278)
98. Jianwu spreekt Sunshu Ao en Confucius hoort hiervan. (hst. 21-X pag. 278-279)
99. Heer van Fan zat bij de koning van Chu (hst. 21-XI pag. 279)

100. Kennis ontmoet Doeniet de Zwijger en bespeurt daarna Dolle Warhoofd en spreekt vervolgens de Gele Keizer (hst. 22-I pag. 280-282)
101. Tandeloos ging naar Meester Kazuifel (hst. 22-III pag. 283-284)
102. Shun stelt vragen aan zijn minister (hst. 22-IV pag. 284-285)
103. Confucius gaat op bezoek bij Laozi (hst. 22-V pag. 285-288)
104. Ziqi van de Zuiderwal stelt vraag aan Zhuangzi (hst. 22-VI pag. 288-289)
105. Ahegan en Shennong in de leer bij de oude draak Ji. Yangang die komt condoleren. (hst. 22-VII pag. 289-290)
106. Hoogste Zuiverheid stelt vraag aan Eindeloos en daarna aan Doeniet. Vervolgens vertelt hij dit aan Geen Begin. (hst. 22-VIII pag. 290-291)
107. Helder Licht stelt vraag aan Niemendal (hst. 22-IX pag. 292)
108. De smid en de grootmaarschalk (hst. 22-X pag. 292)
109. Confucius en Ran Qiu (hst. 22-XI pag. 293-294)

110. Gengsang Chu spreekt met zijn discipelen waaronder Nanrong Zhu. Nanrong Zhu gaat daarna op bezoek bij Laozi. (hst. 23-I pag. 297-303)

111. Xu Wugui kwam op audiëntie bij hertog Wu van Wei (hst. 24-I pag. 311-313)
112. Xu Wugui kwam op audiëntie bij hertog Wu van Wei (hst. 24-II pag. 313-314)
113. De Gele Keizer ging op reis naar de berggod met zeven wijzen en spreekt een knaap aan, die paarden aan het hoeden was. (hst. 24-III pag. 314-316)
114. Zhuangzi en Huizi. Lu Ju en diens leerling. (hst. 24-V pag. 317-319)
115. Zhuangzi liep in een begrafenisstoet en zag het graf van Huizi (hst. 24-VI pag. 319-320)
116. Hertog Huan komt bij Guan Zhong op bezoek (hst. 24-VII pag. 320-321)
117. Koning van Wu en zijn vriend Yan Buyi --> Yan Buyi zoekt lering bij Dong Wu (hst. 24-VIII pag. 321)
118. Ziqi van de Zuiderwal en Yan-cheng Zi (hst. 24-IX pag. 321-322)
119. Confucius op een feest met Sunshu Ao en Yilao van de Zuidermarkt (hst. 24-X pag. 322-324)
120. Ziqi van de Zuiderwal riep Jiufan Yin bij zich die een voorspelling doet over zijn zoon Kun. (hst. 24-XI pag. 324-325)
121. Tandeloos kwam Xu You tegen (hst. 24-XII pag. 325-326)

122. Ziyang praat met Wang Guo over Gong Yuexiu (hst. 25-I pag. 331-332)
123. Ying van Wei en generaal Gongsun Yan -> Ji Zi --> Hua Zi--> Hui Zi en Dai Jinren (hst. 25-IV pag. 334-336)
124. Confucius en Zilu op weg naar Chu (hst. 25-V pag. 336-337)
125. Opzichter van de altaren in de Grote Plataan sprak met Zilao -> Zhuangzi hoorde hiervan en sprak (hst. 25-VI pag. 337-338)
126. Laozi en Bo Ju, die gaat zwerven (hst. 25-VII pag. 338-339)
127. Confucius ondervroeg drie grootannalisten Datao, Bo Chang-qian en Xiwei over Graaf Ling van Wei. (hst. 25-IX pag. 340-341)
128. Weetbeetje en Grote Overeenstemmer over 'gemeenschapswoorden' (hst. 25-X pag. 341-345)

129. Zhuangzi ging naar de Watergraaf en daarna naar de golvengraaf van de Oostzee (snoek) (hst. 26-II pag. 347)
130. discipel van Laolai Zi kwam Confucius tegen die vervolgens bij Laolai Zi op bezoek ging. (hst. 26-V pag. 349-350)
131. Yan, de vorst van Song en de visser Yu Ju --> Confucius geeft commentaar (hst. 26-VI pag. 350-351)
132. Zhuangzi en Huizi over nutteloos (hst. 26-VII pag. 351-352)

133. Zhuangzi en Huizi over Confucius (hst. 27-II pag. 358-359)
134. Confucius en leerlingen over Zeng Zi (hst. 27-III pag. 359)
135. Ziqi van de Zuiderval en Yangcheng Ziyou (hst. 27-IV pag. 359-360)
136. Yang Zhu en Laoiz (hst. 27-VII pag. 361-362)

137. Yao en vadertje Zhi van Zizhou --> Shun en Zhi van Zizhou --> Shun en Shanjuan --> Shun en een boer uit Shihu (hst. 28-I pag. 363-364)
138. koning Dan en Di-volk (hst. 28-II pag. 364-365)
139. Prins Sou en mensen van Yue (hst. 28-III pag. 365-366)
140. Meester Zihua op bezoeke bij markies Zhaoxi van Han (hst. 28-IV pag. 366)
141. heer van Lu stuurt afgezant naar Yan He (hst. 28-V pag. 366-367)
142. Ziyang van Zheng over Liezi --> Liezi en zijn vrouw (hst. 28-VI pag. 367-368)
143. koning Zhao van Chu en de schapenslager Yue (hst. 28-VII pag. 368-369)
144. Zigong bezoekt Yuan Xian (hst. 28-VIII pag. 369-370)
145. Confucius sprak met Yan Hui over het ambtenaarschap (hst. 28-X pag. 371)
146. Mou, prins van Zhongshan wendt zich tot Meester Zhan over het leven (hst. 28-XI pag. 372)
147. Confucius zit vast tussen Chen en Cai. Yan Hui spreekt met Zilu en Zigong en daarna met Confucius. (hst. 28-XII pag. 372-374)
148. Shun en Wuzi (hst. 28-XIII pag. 374)
149. Tang gaat ten rade bij Bian Sui (hst. 28-XIV pag. 374-375)
150. Shu Dan, de jongere broer van Koning Wu wil een verdrag sluiten met de heren Bo Yi en Shu Qi (hst. 28-XV pag. 376)

151. Confucius spreekt met Liuxia Ji over Rover Voetpad --> Confucius en Rover Voetpad (hst. 29-I pag. 378-385)
152. Zishang stelt vraag aan Hebbesman (hst. 29-II pag. 386-389)
153. Nooitgenoeg spreekt met Harmoniebesef (hst. 29-III pag. 389-392)

154. Zhuangzi en Kui de kroonprins over het zwaardvechten van koning Web van Zhao --> Zhuangzi en koning Wen van Zhao (hst. 30-I pag. 393-397)

155. Zigong en Zilu spreken met de oude visser --> Confucius en de oude visser --> Zilu en Confucius (hst. 31-I pag. 398-405)

156. Liezi ontmoet Duisterman Afwezig (hst. 32-I pag. 406-407)
157. Lamzak uit Zheng en zijn vader (hst. 32-II pag. 408-409)
158. Cao Shang uit Song ontmoet Zhuangzi (hst. 32-VI pag. 410)
159. Hertog Ai van Lu spreekt met Yan He over Confucius (hst. 32-VII pag. 410-411)
160. Confucius spreekt (hst. 32-IX pag. 411-412)
161. Zhuangzi en iemand die op audientie ging de koning van Song (hst. 32-XI pag. 413-414)
162. Zhuangzi wordt uitgenodigd een ambt te aanvaarden (hst. 32-XII pag. 414)
163. Zhuangzi ligt op sterven en spreekt met zijn volgelingen (hst. 32-XIII pag. 414)

Kleine statistiek

Aantal paragrafen en dialogen (incl. monologen) per sectie. Als secties worden onderscheiden: de innerlijke, uiterlijke en gemengde geschriften. Per paragraaf wordt 1 dialoog geteld, ook als er meerder dialogen in een paragraaf voorkomen (komt overigens weinig voor).

Innerlijke geschriften:
paragrafen: 55
dialogen: 36
percentage: 65%

Uiterlijke geschriften:
paragrafen: 98
dialogen: 73
percentage: 74%

Gemengde geschriften:
paragrafen: 93
dialogen: 54
percentage: 58%

Totaal paragrafen: 246
Totaal dialogen: 163
Totaal percentage: 66%

Bij deze dialogen zijn 201 personages betrokken.


colofon | cookies | afkortingen en iconen