老子甲、乙、丙 Guodian Laozi

老子甲、乙、丙 Guodian Laozi


Engelse titel: Bamboo Laozi

Ook Zhujian Laozi - Bamboo Laozi [Bamboe Laozi]

De Guodian 郭店 manuscripten werden ontdekt in 1993 door Chinese archeologen. De vondst dateert uit ongeveer 300 v.Chr. en bestaat uit ruim 800 bamboestroken, waarvan en 730 zijn beschreven. Ze zijn afkomstig uit het graf van een oude aristocraat, geleerde en leraar van een koninklijke prins, mogelijk de kroonprins Heng 橫 die later koning Qingxiang 頃襄 van Chu werd (regeringsperiode 298-263 v.Chr.). Zie verder de pagina Guodian bamboestroken

Op zo’n 70 bamboestroken verdeeld over drie bundels vinden we uitspraken die overeenkomen met de overgeleverde Laozi. Hiermee hebben we het tot nu oudste manuscript in handen, ouder dan die van Mawangdui.

De manuscripten hebben geen titel, maar ze worden vaak aangeduid als de 'Bamboe Laozi' vanwege hun materiaalsamenstelling. De Guodian manuscripten zijn geschreven in het Chu-schrift, dat wil zeggen, de schrijfstijl die geassocieerd wordt met de staat Chu vóór de standaardisatie van het Chinese schrift onder de Qin-dynastie.

Wat er in Guodian is gevonden, is geen volledige kopie van de tekst. De vondst bevat ongeveer een derde van de overgeleverde tekst 1. Dat roept de mogelijkheid op dat de "complete tekst" zoals we die vandaag kennen, op dat moment nog niet bestond. Bovendien zijn slechts zestien van de eenendertig hoofdstukken "compleet"; wat de rest betreft, ontbreken in sommige gevallen enkele regels (in vergelijk met latere edities), en in andere gevallen vinden we alleen het begin of het midden van een hoofdstuk, waaraan, zo lijkt het, op een later tijdstip andere uitspraken zijn toegevoegd. Wat nu hoofdstuk 64 in de tekst is, wordt hier duidelijk gezien als twee afzonderlijke "hoofdstukken", waarbij de eerste twaalf regels één "hoofdstuk" vormen en de tweede negen tot tien regels een ander 2.

Misschien wel het belangrijkste van alles is dat de eenenzeventig slips waarop we uitspraken van Laozi vinden oorspronkelijk drie verschillende "bundels" vormden. Deze worden onderscheiden door de grootte en stijl van de slips en hebben de titels 甲 Jiǎ, 乙 yǐ, en 丙, bǐng (A, B, C) meegekregen. Op basis van fysiek bewijs en stilistische analyse lijkt het erop dat de drie Guodian bundels door verschillende individuen zijn geschreven.

Het feit dat de uitspraken in drie verschillende bundels zijn gegroepeerd, zou kunnen suggereren dat ze in de gedachten van degenen die de kopieën maakten, eigenlijk drie verschillende "boeken" waren. We hebben echter geen manier om te weten of een van deze bundels, of alle drie samen, door de bewoner van het graf en zijn tijdgenoten werden begrepen als een boek dat zij kenden als de Laozi. Ten slotte bevat bundel C, naast de stroken met uitspraken uit de Laozi, veertien stroken die een kosmologisch essay vormen. Dit essay kreeg op basis van de openingsregels als titel: Taiyi shengshui - The Great Unity Gives Birth to Water.

Het blijft onduidelijk of de Guodian bamboe manuscripten zijn gekopieerd uit één bron en bedoeld waren om als één tekst in drie delen te worden gelezen, of dat ze "selecties" waren en een "samenvatting" van een langere oorspronkelijke tekst, of dat het drie verschillende teksten waren gekopieerd uit verschillende bronnen op verschillende tijdstippen. Er is echter een belangrijke aanwijzing: de A- en C-stroken geven twee verschillende versies van wat nu deel uitmaakt van hoofdstuk vierentwintig van de Laozi, wat suggereert dat ze afkomstig waren uit verschillende bronnen. Komjathy beschouwt de Guodian manuscripten als een vroeg stadium in de vorming van een tekst die uiteindelijk de titel de Laozi kreeg. In deze fase werden eerdere mondeling overgedragen leerstellingen verzameld op schrift, maar ze werden nog niet gerangschikt tot een meer "coherente" tekst. Komjathy waarschuwt tegen het idee dat de opgegraven manuscripten zoiets zouden zijn als een oertekst. Zie hiervoor ook de pagina Laozi."

Wat betreft de inhoud.
Er zijn behoorlijk wat hoofdstukken in het Guodian-corpus die ofwel woord voor woord identiek zijn aan latere edities, of af en toe een variant bevatten, maar varianten die ons begrip van de boodschap van dat hoofdstuk niet ingrijpend veranderen.
Er zijn ook uitzonderingen, die het onderwerp zijn van onderzoek en discussie.
Henricks werkt er drie uit. Ik beperk me tot hoofdstuk 19. In dit hoofdstuk ontbreekt wat je een anti-Confuciaanse passage zou kunnen noemen.

De Guodian vertaling gaat als volgt (met toegevoegde regelnummers):

1. 匿智弃变 Nì zhì qì biàn - Eliminate knowledge, get rid of distinctions,
2. And the people will benefit one hundredfold.
3. Eliminate craftiness, get rid of profit,
4. And there will be no robbers and thieves.
5. 氐愚弃慮 Dī yú qì lǜ - Eliminate hypocrisy, get rid of deceit,
6. And the people will return to filial piety and compassion.

7. But these three sayings, regarded as a distinction, are not complete.
8. And perhaps we should add to them the following things.

9. Manifest simplicity, embrace the genuine,
10. Lessen self-interest, and make few your desires.

De standaard tekst luidt in de vertaling van Henricks:

1. 絕聖棄智 Jué shèng qì zhì - Eliminate sageliness, get rid of knowledge,
2. And the people will benefit a hundredfold.
5. 絕仁棄義 Jué rén qì yì - Eliminate humanity, get rid of righteousness,
6. And the people will return to filial piety and compassion..
3. Eliminate craftiness, get rid of profit,
4. And there will be no robbers and thieves.

7. These three sayings, regarded as a text are not yet complete.
8. Thus we must add to them the following things:

9. Manifest simplicity and embrace the genuine.
10. Lessen self-interest and make few your desires.

In de standaardversie zijn de regels 3-4 en 5-6 omgedraaid. Maat wat belangrijker is: de inhoud is in regel 1 en regel 5 in de standaard versie volledig veranderd. Er zijn drie confuciaanse begrippen toegevoegd.
聖 (sheng) - Sageliness [Heiligheid of Wijsheid]
仁 (Ren) - Benevolence [Welwillendheid of Menselijkheid]
義 (Yi) - Righteousness [Rechtvaardigheid]

"Sageliness" en "humanity and righteousness" zijn kernwoorden van de Confucianen: Voor Confucius zelf was "benevolencet" (ren) de koningin van de deugden. Zo lijkt de Guodian-versie - waarin deze woorden niet voorkomen - op het eerste gezicht veel minder "anti-Confuciaans" dan hoofdstuk 19 in alle latere edities van de Laozi.

Wat betekent dit? Vraagt Henricks zich af. Hoe moeten we deze veranderingen interpreteren? Stel het zo: Is het Guodian-hoofdstuk de oorspronkelijke vorm van het hoofdstuk, dat op een bepaald moment is veranderd om het hoofdstuk explicieter anti-Confuciaans te maken? Of is de bewoording in latere edities de oorspronkelijke bewoording, wat betekent dat het Guodian-hoofdstuk is aangepast door iemand die de anti-Confuciaanse toon van het boek wilde afzwakken? Bedenk dat de andere teksten die in dit graf werden gevonden, voornamelijk Confuciaans waren.

(bronnen: Komjathy 2023 p17-20, Henricks 2000 p1-22)

Noten

De Guodian stroken bevatten de volgende (delen van ) hoofdstukken van de overgeleverde Laozi
Laozi A
Unit 1 (stroken 1-20) 19, 66, 46, 30, 64 (part 2), 37, 63, 2, en 32.
Unit 2 (stroken 21—23) 25, 5.
Unit 3 (slip 24) 16.
Unit 4 (stroken 25—32) 64, 56, 57.
Unit 5 (stroken 33-39) 55, 44, 40, 9.

Laozi B
Unit 1 (stroken 1-8) 59, 48, 20, 13.
Unit 2 (stroken 9—12) 41.
Unit 3 (stroken 13—18) 52, 45, 54.

Laozi C
Unit 1 (stroken 1—3) 17, 18.
Unit 2 (stroken 4-5) 35.
Unit 3 (stroken 6-10) 31.
Unit 4 (stroken 11—14) 64.
(Henricks 2000 p6-8)

Noot Henricks onderscheidt vijf mogelijke verschillen in de hoofdstukken indeling:
- Hoofdstukken die al compleet zijn.
- Hoofdstukken die iets langer zijn in latere edities.
- Passages waar veel aan is toegevoegd om het hoofdstuk te vormen zoals we het vinden in latere edities.
- Twee hoofdstukken die in latere edities één zijn.
- Eén hoofdstuk dat in latere edities twee is
(Henricks 2000 p10-11)

Online informatie:

TeemuQi (Guodian Laozi and the textual history of the Daode jing)


Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 8 van de 8

Allan, Sarah (2000). The Guodian Laozi: Proceedings of the International Conference Darthmout College, May 1998. Society for the Study of Early China. *
ISBN13: 978-1557290694

Boltz, William G. (2013). Why So Many Laozi-s?. In Imre Galambos, Studies in Chinese Manuscripts: From the Warring States to the 20th Century Hst 1 p 1-32 *. Institute of East Asian Studies

--- (1999). The Fourth-Century B. C. Guodiann Manuscripts from Chuu and the Composition of the Laotzyy. Journal of the American Oriental Society, 199-4, 590-608. *

Cook, Scott (2012). The Bamboo Texts of Guodian: A Study & Complete Translation. Volume I. Cornell University. *
Cornell East Asia Series #164, gebonden uitgave ISBN I978-1-933947-84-6
ISBN13: 978-1933947648

Meer informatie...

Henricks, Robert G. (2000). Lao Tzu's Tao te Ching: A translation of the Startling New Documents Found at Guodian. Columbia University Press. *
ISBN13: 978-0231118170

Murphy, Daniel Anthony (0). A comparison of the Guodian and Mawangdui Laozi texts. *
Ook online.

Wagner, Rudolf G. (1999). The Impact of Conceptions of Rhetoric and Style upon the Formation of Early Laozi Editions: Evidence from Guodian, Mawangdui and the Wang Bi Laozi. *

Wang, Zhongjiang (2015). Daoism Excavated: Cosmos and Humanity in Early Manuscripts. Three Pine Press. *
Vertaling Livia Kohn. Wang analyseert de volgende manuscripten:Hengxian, Taiyi shengshui, Fanwu liuxing, Huangdi sijing
ISBN13: 978-1931483629

Meer informatie...

Boeken 1 tot 8 van de 8