start > Zhuangzi > verdieping > notitie

Liezi - het boek

werk in ontwikkeling

Deze notitie gaat over het boek Liezi.
Aan de figuur Liezi -in de Zhuangzi- zal een afzonderlijke notitie gewijd worden.

Notitie

In de Liezi (het boek) vinden we talloze anekdotes die voorkomen in de Huainanzi, de Lüshi chunqiu en in de Zhuangzi. In niet minder dan zeven van de acht hoofdstukken van de huidige Liezi vinden we parallellen met Zhuangzi. In totaal is ongeveer tien percent van Liezi in min of meer vergelijkbare vorm ook in Zhuangzi te vinden; de meerderheid van de parallelle passages is geconcentreerd in Liezi’s tweede hoofdstuk. (bron: Jan de Meyer 2008).
Jan de Meyer stelt vast dat de samensteller van Liezi gebruik heeft gemaakt van de oudere Zhuangzi in tweeënvijftig hoofdstukken. Parallelle passages zijn vaak niet alleen langer of vollediger in Liezi, maar ook minder corrupt, minder verminkt dan hun tegenhangers in de huidige, door Guo Xiang geredigeerde tekst.

Een flink deel van hoofdstuk 2 - met de titel De Gele Keizer- van de Liezi vinden we ook terug in de Zhuangzi. De paragrafen uit dit hoofdstuk die we niet terugvinden zouden volgens Ronnie Littlejohn wel eens afkomstig kunnen zijn uit de verloren gegane Zhuangzi in 52 hoofdstukken. De Liezi is daarmee ook een vindplaats voor verloren gegane tekstfragmenten (ziet notitie de verloren gegane Zhuangzi).
Kristofer Schipper stelt dat de Liezi veel overeenkomsten vertoont met de Zhuangzi en misschien zelfs is samengesteld uit fragmenten van dezelfde oorsprong (Schipper 2007 p 47 noot8).

Hieronder geven we een overzicht van de paragrafen in de Liezi die ook voorkomen in de Zhuangzi. Tussen haakjes de paginanummers van de Liezi vertalingen van Meyer (2008) en Graham (1960) en de Zhuangzi vertaling van Schipper (2007).

- Liezi hst. 1-IV 1e alinea --> Zhuangzi hst. 18-VI
(Meyer p57 / Graham p20-21 ; Schipper p242)
Liezi en de oude schedel langs de kant van de weg
vergelijkbare alinea (is bij Zhuangzi hele paragraaf)

- Liezi hst. 1-XIV --> Zhuangzi hst. 22-IV
(Meyer p67 / Graham p29-30; Schipper p284-285)
Shun vraagt of het mogelijk is de Tao te behouden
vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst. 2-1 2e alinea --> Zhuangzi hst. 11-III 3 alinea
(Meyer p70-71; Schipper p158-159)
De gele keizer trekt zich terug en gaat mediteren
vergelijkbare alinea

- Liezi hst. 2-IV --> Zhuangzi hst. 19-II
(Meyer p75-76 / Graham p37-38; Schipper p245-246)
Yin de wachter van de bergpas en de dronkelap
vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst. 2-V --> Zhuangzi hst 21-IX
(Meyer p76-77 / Graham p 38-39; Schipper p277-278)
Liezi de boogschutter
vergelijkbare paragraaf
- Liezi hst. 2-VI -- verloren gegane Zhuangzi ? (Littlejohn)
(Meyer p77-80 / Graham p39-41)

- Liezi hst. 2-VII --> 4-III 3e alinea
(Meyer p80-81 / Graham 42-43; Schipper p88)
De tijgertemmer
De zhuangzi geeft een korte 'samenvatting' van het verhaal van de tijgertemmer. De hele paragraaf kan deel hebben uitgemaakt van de verloren gegane Zhuangzi (Littlejohn)

- Liezi hst. 2-VIII --> Zhuangzi hst. 19-IV
(Meyer p81-82 / Graham p43-44; Schipper p247-248)
De veerman
Vergelijkbare pargraaf. De versie in de Liezi is iets uitgebreider

- Liezi hst. 2-IX --> Zhuangzi hst. 19-IX
Meyer p82-83 / Graham p44; Schipper p252)
De zwemmer
Anekdote in Zhuangzi is iets korter, maar verder vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst. 2-X --> Zhuangzi hst. 19-III
(Meyer p83-84 / Graham p44-45; Schipper p246-247)
De krekelvanger
Vergelijkbare paragraaf. De versie in de Liezi is iets uitgebreider

- Liezi hst. 2-XI --> verloren gegane Zhuangzi (Littlejohn)
man aan zee met zeemeeuwen
(Meyer p84)

- Liezi hst. 2-XII --> verloren gegane Zhuangzi (Littlejohn)
man die uit rotswand opdook en door vuur loopt
(Meyer p85-86)

- Liezi hst. 2-XIII --> Zhuangzi hst. 7-V
(Meyer p86-89 / Graham 47-49; Schipper p127-130)
Liezi, meester Kalebas en de sjamaan
Vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst. 2-XIV --> Zhuangzi hst. 32-I
(Meyer p89-90 / Graham p49-50; Schipper p406-407)
Liezi en de soepverkopers
vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst. 2-XV --> Zhuangzi 27-VII
(Meyer p91-92 /Graham p51-52; Schipper p361-362)
Liezi en Yan Ziju met zijn verwaande blik
vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst 2-XVI --> Zhuangzi hst. 20-IX
Meyer p92 / Graham p52; Schipper p267
De herbergier met zijn twee concubines
vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst. 2-XVII --> verloren gegane Zhuangzi ? (Littlejohn)
(Meyer p92-94 / Graham p52-53)
Een Weg die altijd overwint en een Weg die nooit overwint

- Liezi hst. 2-XVIII --> verloren gegane Zhuangzi ? (Littlejohn)
(Meyer p94-96 / Graham p53-55)

- Liezi hst. 2-XIX --> Zhuangzi hst. 2-IV 3e alinea
(Meyer p97 / Graham p55; Schipper p61)
De apenfokker
Het verhaal in de Liezi is uitgebreider en geeft een andere conclusie. Zie ook de notitie apenfokker

- Liezi hst. 2-XX --> Zhuangzi 19-VIII
(Meyer p97-98 / Graham p57; Schipper p251)
De vechthaan
vergelijkbare paragraaf

- Liezi hst 2-XXI --> verloren gegane Zhuangzi ? (Littlejohn)
(Meyer p98-99 / Graham 56-57)
Hui Ang op audiëntie bij Koning Kang van Song

- Liezi hst 4-VII --> Zhuangzi hst 7-V
Liezi en Meester Kalebas (Meester Kalebassenheuvel)
Billeter stelt dat deze paragraaf uit de Liezi tot de Zhuangzi hoort en ziet verwantschap tussen beide dialogen.(Billeter 2015 Das werken in den Dingen p96)

- Liezi hst. 5-I --> verloren gegane Zhuangzi ? (Henderson)
(Meyer p135-139 / Graham p94-99) lost zhuangzi ?
passages ook in hst 17 Zhuangzi (noot Graham)

Zie ook het overzicht van de paragrafen waarin het boek Liezi voorkomt

zie ook:
Klassiek Chinese Teksten.nl :Liezi

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 4 van de 4

Graham, Angus Charles (1961). The date and composition of the Lieh-tzu. Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature, , 216-282. *

--- (1960). The Book of Lieh-tzu: A Classic of the Tao. Columbia University Press. *
Herdruk 1990 ISBN 978-0231072373
Ook online.

Meer informatie...

Littlejohn, Ronnie, redactie (2011). Riding the wind with Liezi: new perspectives on the Daoist Classic. SUNY Press. *
ISBN13: 978-1438434551

Meer informatie...

Meyer, Jan de (2008). De geschriften van Liezi: De taoïstische kunst van het relativeren. Augustus. *
ISBN13: 978-9045701684

Meer informatie...

Boeken 1 tot 4 van de 4