Korte beschrijvingen van de paragrafen van Zhuangzi

De Zhuangzi kent 33 hoofdstukken met in totaal 245 paragrafen 1. Hieronder geef ik een overzicht. Dit maakt het mogelijk om wat sneller in de Zhuangzi te zoeken. Nog niet alle hoofdstukken zijn voorzien van een beschrijving (gereed zijn hst 1-7, hst 17-22, hst 26-27). Waar een beschrijving ontbreekt maak ik voorlopig gebruik van de zoeklijst van de Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

U kunt ook een selectie maken op basis van personen die in de paragrafen voorkomen (nog onvolledig en beperkt uitgewerkt).

of

U heeft een selectie gemaakt op: Liezi

Onderstaand overzicht telt 7 paragrafen.

1. 逍遙遊 Xiaoyaoyou - Zwerven, vrij en blij

Hst 1 paragraaf I 45-48
Afhankelijkheid (you dai) van de dingen.
Relativiteit van grootte, afstand, zwaarte, kracht, kennis en levensduur.

A. De vis Kun die transformeert (hua 化) in de Vogel Peng die vliegt naar het Zuiden.
B. Het krekeltje en de duif lachen om Peng (met 3e versie van het verhaal van Peng).
C. Kleine kennis en grote kennis (da zhi 大知 en xiao zhi 小知 ).
D. De ambtenaar, Song Rongzi en Liezi rijdt op de wolken.
Subsectie D kent een opbouw van steeds grotere 'onafhankelijkheid', culminerend in E.
E. De allerhoogste mens heeft geen 'ik' .
[Schipper: En daarom heet het: de allerhoogste mens heeft geen 'ik' [no fixed self, Z], de goddelijke mens heeft geen verdienste; de heilige mens heeft geen naam.]
[Wu: And­ so they say: "In the ultimately-arrived (ren) man there-is no need for self-asserting. In the spirit-filled man (shen) there-is-no need for merit-striving; In the holy-hearkening man (sheng ren) there-is-no need for name-labeling."].

Wu deelt deze sectie in 4 delen:
1. The Big (A),
2. The Small (B),
3. The Big and the small (B en C),
4. The Commen Men and the true Men (D en E).

7. 應帝王 Yingdiwang - Koning zijn in overeenkomst met het opperwezen

Hst 7 paragraaf V 130
Lie Zi, de sjamaan en Meester Kalebas. Hoe meeester Kalebas de sjamaan alle hoeken van de Tao laat zien.

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XIII (Meyer 2008 p86-89 / Graham 1960 p47-49). Vergelijkbare paragraaf.

18. 至乐 Zhile - Het volmaakte geluk

Hst 18 paragraaf VI 242
Lie Zi was op reis en zag een honderd jaar oude schedel.

Zie ook Liezi hoofdstuk 1 paragraaf IV 1e alinea (Meyer 2008 p57 / Graham 1960 p20-21). Deze paragraaf is in de Liezi een alinea. De gehele paragraaf is in de Liezi veel uitgebreider.

19. 達生 Dasheng - Het leven doorgronden

Hst 19 paragraaf II 245-246
Dialoog tussen Meester Lie Zi en Guanyin over het vermijden van ongeluk.
'De allerhoogste mens kan onder het water blijven zonder te verstikken etc.'
Iemand die dronken van de kar afvalt.

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf IV (Meyer 2008 p75-76 / Graham 1960 p37-38)

20. 山木 Shanmu - De boom in de bergen

Hst 20 paragraaf IX 267
De twee bijzitten van de herbergier.
Yang Zi zegt tegen zijn discipelen: 'Zolang jullie deugdzaam handelen maar je ontdoet van de gedachte dat jullie deugdzaam zijn, zullen jullie waar dan ook steeds geliefd zijn!'

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XVI (Meyer 2008 p92 / Graham 1960 p52). Vergelijkbare paragraaf.
Zie ook Han Feizi Boek 7, hst XXII Collected persuasions, the upper series. Nagenoeg identieke paragraaf

28. 讓王 Rang Wang - Afstand doen van het koningschap

Hst 28 paragraaf VI 367-368
Lie Zi, die leeft in armoede, krijgt graan aangeboden van de minister van de koning van Zheng. Liezi weigert tot verdriet van zijn vrouw het aanbod: ‘Die vorst kent me niet!’ zei Lie Zi lachend. ‘Hij stuurde me graan vanwege wat de mensen hem over mij vertelden. Zodoende zou hij ook, opnieuw afgaande op wat de mensen hem vertellen, mij ook eens kunnen veroordelen. Dat is de reden waarom ik het graan geweigerd heb.’ Ten slotte kwam het volk inderdaad tegen Ziyang in opstand en bracht hem ter dood.

32. 列御寇 Lie Yukou - Lie Yukou

Hst 32 paragraaf I 406-407
Liezi en de soepverkopers

Zie ook Liezi hoofdstuk 2 paragraaf XIV (Meyer 2008 p89-90 / Graham 1960 p49-50). Vergelijkbare paragraaf.

Noten

1. Volgens indeling Kristofer Schipper. Die wijkt op onderdelen af van die van ctext.org. Zie de conversietabel voor een vergelijking per hoofdstuk.

colofon | cookies | afkortingen en iconen