北大西漢竹書 Beida Xi-Han Zhushu

北大西漢竹書 Beida Xi-Han Zhushu

Běidà xīhàn zhú shū
Engelse titel: Peking University Han Bamboo Slips

De bamboemanuscripten zijn van onbekende herkomst ('geborgen en teruggestuurd uit het buitenland'). Ze kwamen goed geconserveerd aan in zeven plastic containers, die elk ook in plastic waren verpakt. Ze moesten ter conservering worden behandeld met chemische reagentia.

De collectie bestaat uit 3.346 genummerde bamboe-items. Het sorteer- en transcriptiewerk begon in maart 2009, tot nu toe zijn ruim 1.600 strookjes volledig uitgezocht en er is nog meer werk te doen, waardoor dat aantal oploopt tot ongeveer 2.300 strookjes.

Gebaseerd op de inscriptie 'xiao jing eerste jaar' gevonden op één strookje, gaat men ervan uit dat de manuscripten zijn geschreven in de middenfase van de westerse of voormalige Han-dynastie (202 v.Chr. - 9 n.Chr.), waarschijnlijk tijdens het bewind van Han Wudi (reg. 140-87 v.Chr. (bron Rodo Pfister). Een ander indicatie is de kalligrafische vorm van het schrift namelijk een relatief volwassen vorm van het ‘klerikale’ schrift dat tijdens de Han-periode tot stand kwam. (Bron Alan Chan, Stanford Encyclopedia of Philosophy 2018 online

Indeling tekst

Verkregen manuscripten
老子上下經 Lao Zi shang xia jing - 220 stroken met 5.300 karakters (zie verder Beida Laozi)
蒼頡篇 Cang Jie pian - The Cang Jie Bamboo Rolls. 1230 karakters
趙正(政)書 Zhao Zheng shu - Book on Zhao Zheng [i.e. the August First Emperor of the Qin] -50 stroken met 1500 karakters
周馴(訓) Zhou Xun - The instructions of Zhou -200 stroken met 4800 karakters
妄稽 wang ji - Ridiculous Arguments [in the Inner Quarters] - 100 stroken met 3000 karakters
a rhyme prose (fu)
a medical treatise 700 stroken
日書 ri shu - Day Book
雨書 yu shu -Rain book
Diverse teksten over divinatie, yin-yang, de vijf fasen etc.


Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 4 van de 4

Cui, Xiaojiao (2014). The Textual Transmission and Development of the Laozi in the Western Han Dynasty: In Light of the Peking University Bamboo Slip Manuscripts Laozi. *
Ook online.

Fech, Andrej (2023). A Translation and Analysis of the Newly Excavated Zhouxun. Three Pine Press.
ISBN13: 978-1931483728

Meer informatie...

Foster, Christopher J. (2017). Introduction to the Peking University Han bamboo strips: On the authentication and study of purchased manuscripts. Early China, 40, 167-239. *

Meer informatie...

Pfister, Rodo (2009). Peking University Western Han Dynasty Bamboo Books: Beida Xi-Han Zhushu. *

Boeken 1 tot 4 van de 4