道德真經注 Daode zhenjing zhu

道德真經注 Daode zhenjing zhu


Engelse titel: Commentary to the Laozi

auteur / toegeschreven aan: Wang Bi

Isabelle Robinet geeft de volgende toelichting:
Rudolph Wagner's uitgebreide studie uit 2000 (The Craft of a Chinese Commentator) toont aan dat Wang Bi's nadruk op de epistemologische waarde van de taal van de Laozi een van de belangrijkste originele kenmerken van het huidige werk is.

De originele tekst benadrukt de onuitsprekelijkheid van de Tao en het onvermogen van de taal om ultieme waarheden uit te drukken. Volgens Wang Bi was de structuur van de tekstuele compositie (wen), in het bijzonder de complexe patronen van parallellisme, een sleutel tot het vaststellen van de ondubbelzinnige betekenis ervan. Wagener noemt deze vorm van parallelisme 'interlocking parallel style' [in elkaar grijpende parallelle stijl].
Wang Bi nam deze retorische stijltechniek zelf over voor zijn eigen analytische en argumentatieve doeleinden. Ingewikkeld parallel proza ​​werd een kenmerk van het Dark Learning (xuanxue) discours, waarvan Wang Bi een leidende exponent was.

Wang Bi beschouwde de Laozi als het samenhangende werk van één enkele auteur, de historische wijze Laozi. Al enkele eeuwen woedde er een discussie over de status van Laozi en Confucius als wijzen waarbij dan weer de voorkeur werd gegeven aan de leer van Confucius en dan weer aan de nieuwe cultus van Heer Lao. Wang Bi en zijn intellectuele kring beschouwden Confucius als de allerhoogste wijze, rechtstreeks gevolgd door Lao Zi.

In dit schema vormden de Laozi samen met de Gesprekken van Confucius en het Boek der Veranderingen een reeks van fundamentele klassiekers die de metafysische leer van de Ouden samenvatten. Die overigens het meest perfect werd belichaamd door Confucius.

Bronnen: Isabelle Robinet in Schipper 2004 p. 77-78

Zie ook de pagina's:
- Laozi
- Wang Bi
- Laozi: inhoud Laozi pagina's

Online informatie:

Chinese Text project (Chinese tekst)

Internet Encyclopedie of Philosophy: Wang BI (tekst Ronnie Littlejohn)


Literatuur en vertalingen

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 11 van de 11

Chan, Alan K.L. (1991). Two Visions of the Way: A Study of the Wang Pi and the Ho-shang Kung Commentaries on the Lao Tzu. SUNY Press. *
ISBN10: 0791404552

D'Ambrosio, Paul J. (2022). Wang Bi’s 'Confucian' Laozi: Commensurable Ethical Understandings in 'Daoist' and 'Confucian' Thinking. Religions, *
Ook online.

Meer informatie...

Lin, Paul (1977). A Translation of Lao-tzu’s Tao Te Ching and Wang Pi’s Commentary.
ISBN13: 978-0892640300

Meer informatie...

Lynn, Richard John (2000). Reading Daoist Texts as Political Theory: Wang Bi on Laozi and Guo Xiang on Zhuangzi: International Congress of Asian and North African Studies. *

--- (1999). Tao-te ching, The Classic of the Way and Virtue: a new translation of the Tao te Ching of Laozi as Interpreted by Wang Bi. Columbia University Press. *
ISBN13: 978-0231105811

Meer informatie...

Rump, Ariane (1979). Commentary on the Lao Tzu by Wang Pi. University of Hawaii Press. *
Volume 6 in the series Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy
ISBN10: 0824806778

Wagner, Rudolf G. (2003). A Chinese Reading of the Daodejing: Wang Bi's Commentary on the Laozi with Critical Text and Translation. SUNY Press. *
Paperback editie ISBN 978-0-7914-5182-3
ISBN13: 978-0791451816

Meer informatie...

--- (2000). The Craft of a Chinese Commentator: Wang Bi on the Laozi. SUNY Press. *
ISBN13: 978-0791443965

Meer informatie...

--- (2000). Language, Ontology, and Political Philosophy in China: Wang Bi's Scholarly Exploration of the Dark (Xuanxue). SUNY Press. *
ISBN10: 0791443957

Meer informatie...

--- (1986). Wang Bi: 'The Structure of the Laozi's Pointers' ('Laozi weizhi lilüe'): A Philological Study and Translation. T'Oung Pao, 72-1/3, 92-129. *

Ziporyn, Brook (2010). Li in Wang Bi and Guo Xiang: Coherence in the dark. Philosophy and Religion in Early Medieval China, Hst 4 *

Boeken 1 tot 11 van de 11