start > Zhuangzi > Personages > Personage

work in progress

Informatie over 副墨 fù mò - Kind van de Kalligrafie

Vertalingen:
Engels (Ziporyn, Mair): the son of Aided-by-Ink
Duits (Kalinke): die Schriftkundigen
Frans (Levi): fils d'Encre-auxiliaire.

Biografische informatie:

Dit personage maakt deel uit van onderstaande reeks allegorische namen.

hst 6-VI p 114
‘Waar heb je dit [de Tao] dan precies geleerd?’ vroeg Ziqi van de Zuiderwal [aan vrouw Yu].
‘Ik leerde het van het Kind van Kalligrafie,
Die het op zijn beurt gehoord had van de nazaat van Herhaalde Recitatie;
Deze laatste had het van Doorbraak van Verlichting;
Doorbraak van Verlichting kreeg het van Gefluisterde Aanwijzingen;
Die had het ontvangen van Zware Leerjaren,
Zware Leerjaren van Volkslied,
Volkslied van Duisternis,
Duisternis van Binnen in de Leegte,
En die had het gehoord van “Was er een Begin?”‘

Toelichting Schipper:
Dit is een alleraardigste persiflage, met allegorische personen, van de wordingsgeschiedenis van het taoïsme, zoals de taoïsten zich dat voorstellen. De oorsprong ligt bij de Tao als kosmisch principe, hier aangeduid als ‘was er een begin?’. Een stapje hoger komen dan de leegte en de duisternis van de oerchaos. De eerste stap naar de uiting in woorden van de Tao is het lied dat kinderen spontaan zingen, en dat in de Chinese cultuur een profetische waarde heeft. Daarna komen de zware leerjaren van ascese onder leiding van een meester, die op het goede moment de geheime aanwijzingen geeft die tot de verlichting leiden. Hierna volgt het leren van de traditie, door herhaalde recitatie, en ten slotte het geschreven boek, het kind van de kalligrafie. (Schipper p 114)

Het personage Kind van de Kalligrafie komen we 1 keer tegen waarvan 0 keer in dialogen (of monologen) en 1 keer in anekdotes of overige vermeldingen. Hieronder ziet u een overzicht:

Overige vindplaatsen

Er is 1 paragraaf met een of meerdere vermeldingen van Kind van de Kalligrafie:
1. hst. 6-VI, pag. 113-114