start > Zhuangzi > Personages > Personage

work in progress

Informatie over 神人 shén rén - de goddelijke mens

Vertalingen:
Engels (Ziporyn, Mair): the Spiritlike Person
Duits (Kalinke): der geistige Mensch
Frans (Levi): l'homme inspiré.

Het personage de goddelijke mens komen we 5 keer tegen waarvan 0 keer in dialogen (of monologen) en 5 keer in anekdotes of overige vermeldingen. Hieronder ziet u een overzicht:

Overige vindplaatsen

Er zijn 5 paragrafen met vermeldingen van de goddelijke mens:
1. hst. 1-I, pag. 45-48
2. hst. 1-III, pag. 49-51
3. hst. 4-V, pag. 90-91
4. hst. 24-XIII, pag. 326-327
5. hst. 26-X, pag. 353-355