start > Zhuangzi > Personages > Personage

work in progress

Informatie over 知和 zhī hé - Harmoniebesef

Vertalingen:
Engels (Ziporyn, Mair): Harmony Savant
Duits (Kalinke): Zhihe (Harmoniesinn)
Frans (Levi): Temperance (Tcheu-ho) .

Het personage Harmoniebesef komen we 1 keer tegen waarvan 1 keer in dialogen (of monologen) en 0 keer in anekdotes of overige vermeldingen. Hieronder ziet u een overzicht:

Overzicht dialogen

1. hst. 29-III, pag. 389-392: Nooitgenoeg spreekt met Harmoniebesef