Status nascendi

Introductie

Hier komt de deelwebsite Huainanzi. De site maakt deel uit van de website klassiek chinese teksten.nl.

Het boek Huainanzi is een boek uit de vroege Han periode. De auteurs van het boeken menen dat alle voor een keizer relevante kennis en inzichten in dit boek worden verwoord.

De site is vooralsnog alleen een werkplaats met aantekeningen over de Huainanzi. Het is de bedoeling dat de site langzamerhand zal uitgroeien tot een bron van informatie over het boek de Huainanzi en haar plaats in de vroege Han.

 

 

 

 

 


colofon | cookies | afkortingen en iconen