start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 9. 主術 Zhǔshù - The Ruler's Techniques

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010: The Ruler's Techniques
Komjathy 2022: Techniques for Ruling
Le Blanc 2003: De l'art du maïtre
Ames 1994: The art of rulerschip
Larre 1993: L'Art du souverain

Onderwerp van dit hoofdstuk

Shu (術) - Technieken. De onderscheidende technieken van de wijze heerser.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“The Ruler’s Techniques” [addresses] the affairs of the ruler of humankind. It provides the means by which to adapt tasks [to individuals] and scrutinize responsibilities so as to ensure that each of the numerous officials exerts his abilities exhaustively. [It] illuminates how to wield authority and manage the handles of governance and thereby regulate the multitudes below; how to match official titles with actual performance and investigate them [with the techniques of] threes and fives.
It is what enables the ruler of men to grasp techniques and sustain essentials and not act recklessly based on happiness or anger. Its techniques straighten the bent and correct the crooked, set aside self-interest and establish the public good, enabling the one hundred officials to communicate in an orderly fashion and gather around the ruler like the spokes of a wheel, each exerting his utmost in his respective task, while the people succeed in their accomplishments. Such is the brilliance of the ruler’s techniques.

Inleiding hoofdstuk

Uit inleiding Major 2010: Het hoofdstuk Zhǔshù begint met de verklaring: "De technieken van de heerser [bestaan uit] het vestigen van niet-actief management en het uitvoeren van woordloze instructies." Hiermee wordt aangegeven dat het hoofdstuk geen handleiding is met tips en trucs voor een energieke bureaucraat, maar een alomvattend plan om het soort effectieve zelfcultivatie, charismatische aantrekkingskracht en stralende morele kracht te bereiken dat nodig is voor iemand om een echte universele heerser te zijn, een "Zoon van de Hemel."

De niet-actieve oriëntatie van de heerser wordt mogelijk gemaakt door beproefde technieken die effectief zijn gebleken bij het creëren van een harmonieuze en rechtvaardige samenleving waarin het gewone volk gedijt en ambtenaren hun heerser ondersteunen als spaken naar de naaf. Zijn vermogen om instructies te geven en toch stil te blijven terwijl hij dat doet, ligt in de wonderbaarlijke kracht van vitale energie (qi), die hij door zelfcultivatie in 'quintessential' vorm bezit. Met behulp van deze Quintessential qi, die in zijn meest verfijnde staat in dit hoofdstuk onderling verwisselbaar wordt aangeduid als het Utmost Essence (zhijing) of 'spirit' (shen), kan de heerser zich beroepen op de Dao van de Hemel boven en het volk hieronder transformeren. Op deze manier bereikt de heerser een soort diepgaande en alomtegenwoordige resonantie met zijn onderdanen. Door hun harten te roeren zoals een fijne melodie dat zou doen, zijn dergelijke "woordloze instructies" oneindig overtuigender, verder reikend en invloedrijk dan enige gesproken opdracht of opzettelijke daad zou kunnen zijn. (Major p289)

Literatuur bij dit hoofdstuk

Vertaling van dit hoofdstuk in Ames 1994


colofon | cookies | afkortingen en iconen