start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 8. 本經 Běnjīng - The Basic Warp

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010, Komjathy 2022: The Basic Warp
Le Blanc 2003: De la chaïne originelle
Larre 1993: la Norme fondamentale

Onderwerp van dit hoofdstuk

Renyi (仁義) - Moraliteit. De onderscheidende principes van wijze deugd, de autoriteit van de oude Vijf Keizers en Drie Koningen.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“The Basic Warp” provides the means by which to illuminate the Potency of the great sages and penetrate the Way of the Unique Inception.
Delineating and summarizing the devolution of decadent eras from past to present, it thereby praises the flourishing prosperity of earlier ages and criticizes the corrupt governments of later ages. It is what enables you to dispense with the acuity and keenness of hearing and sight, still the responses and movements of the essence and spirit, restrain effusive and ephemeral viewpoints, temper the harmony of nourishing your nature, distinguish the conduct of [the Five] Thearchs and [Three] Kings, and set out the differences between small and great.

Inleiding hoofdstuk

Uit de inleiding Major 2010: Het hoofdstuk Běnjīng gebruikt verschillende beschrijvingen van een denkbeeldig historisch verleden om vragen te stellen over de aard van een bestuur door wijzen ('sagerulership') en om kritiek te uiten op de regering in het huidige tijdperk.

In al deze scenario's wordt een archaïsche tijd van agrarisch primitivisme geïdealiseerd als een tijd waarin wijzen, de dào (道) en dé (德) belichamend, bijna onzichtbaar konden regeren door middel van niet-handelen (wúwéi 無為). Zowel de menselijke als de natuurlijke wereld resoneren met de superieure kwaliteiten van de wijzen. Kwaliteiten zoals Menselijkheid en Muziek waren intrinsiek aan de wijze en waren niet (zoals later het geval was) slechts middeltjes om de bevolking te controleren in tijden die steeds verder afweken van de dào. Maar onvermijdelijk begon de wereld af te wijken van het archaïsche ideaal. Mensen ervoeren tekortkomingen in hun leven en probeerden steeds meer hun verlangens te bevredigen. Hoe meer ze dat deden, hoe meer de situatie degradeerde vanuit primitieve eenvoud en eenheid. Zo bevinden we ons in een tijdperk van onenigheid en onrust. Wat moet er gedaan worden?

Het antwoord is misschien verrassend: hoewel calamiteiten in latere dagen hebben geleid tot lijden en onrust, creëren ze ook een kans voor een hedendaagse heerser - wijs genoeg om de valkuilen van buitensporigheid, overdaad, wreedheid en hebzucht te vermijden - om een nieuw tijdperk van 'sagely rule' in te stellen. In rustige tijden is er geen behoefte aan opmerkelijke mannen of buitengewone maatregelen. Maar in tijden van gevaar en moeilijkheden heeft een heerser een gouden kans om te regeren als een wijze als hij weet hoe hij de onmiddellijke eenheid van het Grote Ene kan belichamen; weet hoe hij zich kan afstemmen op de dào en dé; en weet hoe hij zijn acties kan afstemmen op de ritmes van de kosmos en doordrongen kan worden van spirituele verlichting. (Major p261)


colofon | cookies | afkortingen en iconen