start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 3. 天文 Tiān wén - Celestial Patterns

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010, Komjathy 2022: Celestial Patterns
Le Blanc 2003: Des signes célestial
Larre 1993: Écrit au Ciel
Kalinovsky 2022: Figures célestes

Onderwerp van dit hoofdstuk

Tian (天) - Hemel. Principes van hemelse patronen. Beginselen van astronomie, astrologie en mathematische harmonie.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

"Celestial Patterns” provides the means by which to harmonize the qi of yin and yang, order the radiances of the sun and moon, regulate the seasons of opening [spring/summer] and closing [fall/winter], tabulate the movements of the stars and planets,know the permutations of [their] retrograde and proper motion, avoid the misfortunes associated with prohibitions and taboos, follow the responses of the seasonal cycles, and imitate the constancy of the Five Gods. It enables you to possess the means to gaze upward to Heaven and uphold what to follow and thereby avoid disordering Heaven’s regularities.

Inleiding hoofdstuk

Uit inleiding Major (2010): Het hoofdstuk Tiān wén introduceert lezers in de astronomie en gerelateerde onderwerpen, waaronder kosmologie, positionele astronomie, kalenders, mathematische harmonie, en astrologie. Sommige passages zijjn voor moderne lezers wellicht obscuur en zeer technisch liVanuit het gezichtspunt intellectuele geschiedenis van de Han blijft het vrij algemeen en worden de technische details die het domein zijn van specialisten weggelaten.

De belangrijkste boodschap van het hoofdstuk is dat alles in het heelal met elkaar is verbonden, dat menselijke plannen en intenties onderhevig zijn aan de invloed van verschillende kosmische cycli en correlaties, en dat dergelijke cycli en correlaties begrepen en in overweging genomen kunnen worden bij het formuleren van (het keizerlijk) beleid. (p109)

Literatuur bij dit hoofdstuk

partiele vertalingen: Major 1993

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 3 van de 3

Kalinowski, Marc (2022). Maître de Huainan: Traité des figures célestes. Les belles lettres.
ISBN13: 978-2251453729

Meer informatie...

Major, John S. (1993). Heaven and Earth in Early Han Thought: Chapters Three, Four and Five of the Huainanzi. SUNY Press. *
ISBN10: 0791415864

Pankenier, David W. (2014). The Huainanzi's ‘Heavenly Patterns’ and the Shiji's ‘Treatise on the Celestial Offices’: What's the Difference?. In Sarah A. Queen, The Huainanzi and Textual Production in Early China Hst 6 *. Brill

Boeken 1 tot 3 van de 3


colofon | cookies | afkortingen en iconen