start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 20. 泰族 Tàizú - The Exalted Lineage

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010, Komjathy 2022: The Exalted Lineage
Le Blanc 2003: De la synthèse ultime
Larre 1993: Le tout premier ancêtre

Onderwerp van dit hoofdstuk

Zōng (宗) - "Genealogie" - Aanwijzingen over hoe de huidige heerser de illustere 'stamboom' van de Vijf Keizers en Drie Koningen kan voortzetten en eer en voorspoed aan de Liu-clan kan brengen.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“The Exalted Lineage” traverses the eight end points, extends to the highest heights, illuminates the three luminaries above, and harmonizes water and earth below. It aligns the Way of past and present, orders the hierarchy of human relationships and patterns, summarizes the tenets of the myriad regions, and returns them home to a single root, thereby knotting the net of the Way of Governance
and weaving the web of the affairs of the True King. [It then] traces to the source the techniques of the mind, sets in order instinct and nature, and thereby provides a lodging place for the numen of Clarity and Equanimity. It clarifies and purifies the quintessence of spirit illumination, thereby enfolding and cleaving to the harmony of Heaven.
It provides the means to observe how the Five Thearchs and the Three Kings embraced the heavenly qi, cherished the Heavenly Heart, and grasped centrality and savored harmony.
Their Moral Potency having taken shape within [them], it then cohered Heaven and Earth,
issued forth and aroused yin and yang, ordered the four seasons, rectified the changeable directions, calmed things with its tranquillity, and extended them with its efficaciousness. [Their Moral Potency] then thereby fired and smelted the myriad things buoyed up and transformed the innumerable life forms, singing forth, they harmonized, moving about, they followed along, so that all things within the Four Seas with a single mind unanimously offered their allegiance.
Thus, lucky stars appeared, auspicious winds arrived, the Yellow Dragon descended, phoenix nests lined the trees, and the qilin tarried in the open fields. Had Moral Potency not taken shape within [them], yet their laws and tributes were implemented, and their regulations and measures were employed exclusively, then the spirits and divinities would not have responded to them; good fortune and blessings would not have returned home to them; all things within the Four Seas would not have submitted to them; and subjects would not have been transformed by them.
Thus, Moral Potency that takes shape within is the great foundation of governance. This is [the message of] “The Exalted Lineage” of the Profoundly Illustrious.

Inleiding hoofdstuk

Uit de inleiding Major 2010: Met negentien hoofdstukken achter de rug en zijn koninklijke curriculum bijna voltooid, wordt de jonge monarch die de ideale lezer van de Huainanzi is, nu uitgenodigd om "het net van de dao van het bestuur te knopen en het web van de Ware Koning te weven", waarmee zijn opleiding wordt afgerond.

Dit hoofdstuk, "De Verheven Afstamming", herinnert de monarch, die is opgeleid om te streven naar wijs bestuur, eraan dat de "innerlijke kracht (de)" die zich van binnen vormt, het grote fundament van bestuur is. Bovendien maakt dit hoofdstuk duidelijk dat dergelijke intern gegenereerde innerlijke kracht verreikende kosmopolitische implicaties heeft die zowel de Hemel boven als het volk beneden beïnvloeden.

Terwijl dit hoofdstuk terugkeert naar het thema van wijs bestuur, doet het dat met het oog op het herhalen van die essentiële attributen voor de verwezenlijking ervan. Het identificeert voor de lezer een aantal voorbeeldige heersers uit het recente en verre verleden die deze idealen belichaamden en daardoor orde en harmonie in de bredere wereld brachten. Niet verrassend herhalen een aantal van de thema's en concepten die in dit hoofdstuk worden geïntroduceerd, de beweringen die in eerdere hoofdstukken van de Huainanzi zijn gedaan, waarmee dit grote didactische werk wordt afgesloten.


colofon | cookies | afkortingen en iconen