start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 2. 俶真 Chùzhēn - Activating the Genuine

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010: Activating the Genuine
Komjathy 2022: Activating the Genuine
Le Blanc 2003: Du commencement du réel
Larre 1993: la Réalité authentique

Onderwerp van dit hoofdstuk

De (德) - Innerlijke kracht. Kosmogonische principes van non-differentiatie naar differentiatie, verdeling, transformatie en verandering.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“Activating the Genuine” exhaustively traces the transformation [of things] from their ends to their beginnings; infuses and fills the essence of Something and Nothing; distinguishes and differentiates the alterations of the myriad things; unifies and equates the forms of death and life.

It enables you to know to disregard things and return to the self; investigate the distinctions between Humaneness and Rightness; comprehend the patterns of identity and difference; observe the guiding thread of Utmost Potency; and know the binding cords of alterations and transformations. Its explanations tally with the core of the Profound Mystery and comprehend the mother of creation and transformation.

Inleiding hoofdstuk

Uit inleiding Major (2010): Chùzhēn is het tweede van de acht "wortel" of fundamentele hoofdstukken van de tekst en dient als pendant van hoofdstuk 1. Waar hoofdstuk 1 zeer schatplichtig is aan de Laozi, is in hoofdstuk 2 de Zhuangzi nadrukkelijk aanwezig. Dit geldt vooral voor de drie volgende tekstlagen: teksten toe te schrijven aan Meester Zhuang , teksten van de zogenoemde Primitivist en teksten van de Syncretisten (zie verder de Zhuangzi

Alle belangrijke thema's van hoofdstuk 2 zijn te vinden in de Zhuangzi, hoewel ze in sommige gevallen niet bedoeld zijn om op dezelfde manier te worden begrepen als in de brontekst. Deze thema's omvatten kosmogonie, de kwetsbaarheid van het leven, het bestaan van archaïsche utopieën geregeerd door spiritueel volmaakte wijze heersers. Ze bevatten de evolutie van de geschiedenis en de degradatie van spiritueel besef die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden. Het gaat over de aard van volmaakte menselijke wezens, de Dao als de bron van het hele universum, de spirituele volmaaktheid van wijzen die door apofatische innerlijke cultivering terugkeren naar de bronnen van de geest die diep binnen in de menselijke natuur liggen. Het handelt over het belang van het vinden van de juiste balans tussen natuur en lot enerzijds en het bereiken van 'sage-rulership' en spirituele vervulling anderzijds (p77-78).

Hoofdstuk 2 staat echter misschien het meest bekend om zijn uitgebreide analyse van expliciete stadia van kosmogonie.

Literatuur bij dit hoofdstuk

partiele vertalingen: Eva Kraft 1957 (Duits)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 3 van de 3

Kraft, Eva (1957). Zum Huain-nan-tzu. Einführung, Übersetzung (Kapitel I und II) und Interpretation. Monumenta Serica, 16 (1-2) en 17, 191-286 en 128-207. *

Meer informatie...

Murray, Judson B. (2007). The consummate Dao: The Way (Dao) and Human Affairs (Shi) in the Huainanzi. *

Wong, Peter Tsung Kei (2022). The Soundscape of the Huainanzi: Poetry, performance, Philosophy, and Praxis in Early China. Early China, 45, 515-539. *
Ook online.

Meer informatie...

Boeken 1 tot 3 van de 3


colofon | cookies | afkortingen en iconen