start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 19. 脩孩 Xiūwù - Cultivating Effort

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010, Komjathy 2022: Cultivating Effort
Le Blanc 2003: Du devoir de se cultiver

Onderwerp van dit hoofdstuk

Nan (難) - Weerleggingen. Illustraties waarom een heerser zich moet inzetten voor zijn taak en hoe men een specifiek voorstel kan bevestigen of weerleggen in het verloop van mondeling debat of discussie.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“Cultivating Effort” provides the means by which those whose entry into the Way is not profound and whose appreciation of argumentation is not deep
can, by observing these literary expressions, turn themselves around to take clarity and purity as constants and mildness and serenity as roots. [But those who] idly and lazily set aside their studies, give free rein to their desires and indulge their feelings. and wish to misappropriate what they lack, will be obstructed from the Great Way.
Now, madmen have no anxiety, and sages, too, have no anxiety. Sages have no anxiety
because they harmonize by means of Potency, whereas madmen have no anxiety
because they do not know [the difference between] bad and good fortune.
Thus the non-action of those who fully comprehend [the Way] and the non-action of those who are obstructed from [the Way] are alike with regard to their non-action but differ with regard to the means by which they are non- active.
Thus, on their behalf, what can be heeded has been brought to the surface, declared, circulated, and explained, thereby inspiring scholars to diligently appropriate [these principles] for themselves.

Inleiding hoofdstuk

Uit de inleiding Major 2010: De samenvatting in hoofdstuk 21 zegt dat Xiūwù is geschreven voor degenen "wiens toetreding tot de Dao nog niet diepgaand is en wiens honger naar debat nog niet diep is." Inhoudelijk biedt hoofdstuk 19 argumenten die kunnen worden gebruikt om een aantal politieke en filosofische opvattingen aan te vechten die destijds in zwang leken te zijn toen de Huainanzi werd gemaakt.

Samen ondersteunen deze argumenten het algemene thema van het hoofdstuk, namelijk dat 'cultivating effort' noodzakelijk is in een breed scala van contexten en bij een breed scala van mensen. Van de wijze die het goede probeert te brengen tot de gewone man die probeert zichzelf moreel te verheffen door middel van onderwijs en training.

Retorisch geeft het hoofdstuk de lezer instructies in technieken van bewering en weerlegging die kunnen worden gebruikt in mondeling debat. Elk van de zeven secties van het hoofdstuk legt een volgehouden argument neer dat begint met het beweren of weerleggen van een bepaalde stelling. In elk geval wordt persoonlijke inspanning gezien als onmisbaar, zelfs als het betrekking heeft op het sleutelconcept van "niet-handelen" (wuwei), zoals bepleit in de hele Huainanzi als een techniek van wijs bestuur. Hier wordt "niet-handelen" opnieuw gedefinieerd om de nadruk te leggen op het belang van menselijk handelen en menselijke inspanning.

Literatuur bij dit hoofdstuk

partiele vertalingen: Larre, Claude, 1993


colofon | cookies | afkortingen en iconen