start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 16. 說山 Shuōshān - A Mountain of Persuasions

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010, Komjathy 2023: A Mountain of Persuasions
Le Blanc 2003: Montagne de propos

Onderwerp van dit hoofdstuk

Shui (說) - "Overredingen" is een verzameling van methoden om overtuigende argumenten op te bouwen door het gebruik van kernpunten (talking points).

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“A Mountain of Persuasions” and “A Forest of Persuasions” demonstrate how to skillfully and elegantly penetrate and bore open the blockages and obstructions of the many affairs and thoroughly and comprehensively penetrate and pierce the barriers and hindrances of the myriad things, proposing analogies and selecting similes, distinguishing categories and differentiating forms, leads and orders your awareness, loosens and unties what is knotted up, and unravels and unwinds what is wound up,so as to illuminate the boundaries of affairs.

Inleiding hoofdstuk

Uit de inleiding Major 2010: Zoals hun vergelijkbare titels suggereren, zijn hoofdstuk 16, 'Een Berg van Overtuigingen', en hoofdstuk 17, 'Een Woud van Overtuigingen', verzamelingen van korte, overtuigende uitspraken die dezelfde literaire vorm en didactische functie delen in de tekst. Hoofdstuk 21 dat een samenvatting van alle hoofdstukken geeft, vat deze hoofdstukken samen als zijnde een hoofdstuk (het hoofdstuk is waarschijnlijk gesplitst om tot 20 hoofdstukken te komen).

Het (gezamenlijke) hoofdstuk is een soort opslagplaats van aforismen die kunnen worden gebruikt in verschillende situaties waar de performatieve aspecten van taal cruciaal waren, zoals bij mondelinge beraadslaging, instructie en debat.


colofon | cookies | afkortingen en iconen