start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 10. 繆稱 Miùchēng - Profound Precepts

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010, Komjathy 2022: Profound Precepts
Le Blanc 2003: Des évaluations fallacieuses
Larre 1993: La Prolifération de l'erreur

Onderwerp van dit hoofdstuk

Cheng (稱) - 'Precepts'. Voorbeelden van juist gedrag jegens het volk door middel van 'Quintessential Sincerity'

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“Profound Precepts” parses and analyzes [various] assessments of the Way and its Potency, ranks and puts in sequence [diverse] differentiations of Humaneness and Rightness, summarizes and juxtaposes the affairs of the human realm, generally bringing them into conformity with the Potency of spirit illumination.
It proposes similes and selects appositions to match them with analogies and illustrations;
it divides into segments and forms sections to respond to brief aphorisms. It is what makes it possible to find fault with persuasions and attack arguments, responding to provocations without error.

Inleiding hoofdstuk

Uit de inleiding Major 2010: Het hoofdstuk "Miùchēng" stelt een vraag: Hoe kan de ideale heerser orde en harmonie in de samenleving brengen? Het antwoord van het hoofdstuk is dat de heerser de aansporingen van zijn innerlijke hart moet volgen en zijn diepste gevoelens moet eren als basis van zijn heerschappij, in plaats van te vertrouwen op wetten, rituelen, instellingen of het advies van wijzen. "Miùchēng" toont dus een diepe toewijding aan concepten van morele autonomie en morele agentia die echoën met het radicale optimisme van Mencius, die eeuwen eerder hartstochtelijk pleitte voor het potentieel en de kracht van menselijke emoties om de wereld te verheffen. Zo zoekt de ideale heerser het goede in zichzelf en brengt zo goedheid in de wereld. Hij kan dit doen omdat de morele neigingen van zijn menselijk hart, uitgedrukt in intrinsieke gevoelens als Menselijkheid en Rechtschapenheid, gedeeld worden door de hele mensheid. Zo geleid door zijn eigen inherente gevoelens, kan hij op een diepgaande manier verbinding maken met zijn volk, hen leidend door middel van een soort empathische resonantie die krachtiger is dan enige bevelen die hij zou kunnen uiten.

Door waakzame introspectie vestigt de heerser een nauwe gemeenschap met de roerselen van zijn innerlijke hart, vertrouwend op zijn persoonlijke Menselijkheid en Rechtschapenheid. Zo vestigt hij een bestuur dat het volk ten goede komt en wordt geliefd, zoals een vader zijn zoon liefheeft. Er is een perfecte resonantie tussen heerser en onderdaan; zo brengt de heerser, door zijn inherente gevoelens te cultiveren, de wereld in orde.

Literatuur bij dit hoofdstuk

partiele vertaling Harper 1978

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 1 van de 1

Harper, Donald (1978). Huai Nan Tzu Chapter 10: Translation and Prolegomena.

Boeken 1 tot 1 van de 1


colofon | cookies | afkortingen en iconen