start > Huainanzi > hoofdstukken > hoofdstuk

Korte toelichting per hoofdstuk

De beschrijvingen van de hoofdstukken zijn nog in ontwikkeling (work in progres). U kunt hiernaast een van de beschikbare hoofdstukken selecteren.

Hoofdstuk 1. 原道 Yuándào - Originating in the Way

Titels van dit hoofdstuk

Major 2010: Originating in the Way
Komjathy 2022: Source-Dao
Le Blanc 2003: Du 'Dao' originel
Larre 1993: Tao originel
Lau & Ames 1998: Tracing Dao to its Source

Onderwerp van dit hoofdstuk

Dao (道) - De Weg. Het principe van universaliteit: Dao als de oorsprong van alle dingen en de bron van alle begrip.

De samenvatting uit de Huainanzi zelf (Yaolüe - hst21)

De samenvatting uit hoofdstuk 21 (Yaolüe) van de Huainanzi luidt als volgt:

“Originating in the Way” [begins with] the six coordinates contracted and compressed and the myriad things chaotic and confused. [It then] diagrams the features of the Grand One and fathoms the depths of the Dark Unseen, thereby soaring beyond the frame of Empty Nothingness. By relying on the small, it embraces the great; by guarding the contracted, it orders the expansive.

It enables you to understand the bad or good fortune of taking the lead or following behind and the benefit or harm of taking action or remaining still.

If you sincerely comprehend its import, floodlike, you can achieve a grand vision. If you desire a single expression to awaken to it: “Revere the heavenly and preserve your genuineness.” If you desire a second expression to comprehend it: “Devalue things and honor your person.” If you desire a third expression to fathom it: “Externalize desires and return to your genuine dispositions.” If you grasp its main tenets, inwardly you will harmonize the Five Orbs and enrich the flesh and skin. If you adhere to its models and standards and partake of them to the end of your days, they will provide the means to respond and attend to the myriad aspects of the world and observe and accompany its manifold alterations, as if rolling a ball in the palm of your hand. Surely it will suffice to make you joyous! (Major 2010, p 850)

Inleiding hoofdstuk

Uit inleiding Major (2010): Yuan dao 原道 is het eerste van de acht fundamentele of "wortel" hoofdstukken van de tekst en biedt de kosmologische basis biedt voor de hele Huainanzi. Het opent met een prachtige poëtische lofzang op de kosmologie van de Dào (道) en zijn innerlijke kracht (dé 德) in de traditie van de Laozi. De Laozi is zeker een van de canonieke bronnen voor dit specifieke essay en voor het boek als geheel.
We zien in een gedetailleerde beschrijving hoe deze kosmische fundamenten zich manifesteren in de wereld. Tevens krijgn we een diepgaande beschrijving hoe wijzen hun unieke doordringende visie op deze fundamenten kunnen gebruiken om vrede en harmonie naar het rijk te brengen. Een visie die ze verwerven door zelf-cultivatie. (Major 2010 p41)

Literatuur bij dit hoofdstuk

partiële vertalingen: Lau & Ames 1998, Larre 1993 (Frans), Eva kraft 1957 (Duits)

Literatuur

Hieronder kunt u een selectie maken van de verschillende publicatievormen en de taal. Ik beperk me tot vier taalgebieden (Nederlands, Engels, Frans en Duits). De meeste literatuur is overigens engelstalig. U kunt bij teksttype ook apart de vertalingen selecteren en U kunt desgewenst ook een specifieke auteur zoeken.

Boeken 1 tot 6 van de 6

Ess, Hans, van (2005). Argument and Persuasion in the First Chapter of Huainanzi and its Use of Particles. Oriens Extremus (OE), Vol 45 *
Ook online.

Kraft, Eva (1957). Zum Huain-nan-tzu. Einführung, Übersetzung (Kapitel I und II) und Interpretation. Monumenta Serica, 16 (1-2) en 17, 191-286 en 128-207. *

Meer informatie...

Larre, Claude (1993). Les Grands Traités de Huainan zi. Cerf. *
Auteurs Claude Larre, Elisabeth Rochat de la Vallée, Isabelle Robinet
ISBN13: 978-2204046527

Meer informatie...

Lau, D.C. (1998). Yuan Dao: Tracing Dao to Its Source. Ballantine Books. *
Vertaling hoofdstuk 1 Huainanzi - Yuandao. Met introductie van Roger T. Ames
ISBN13: 978-0345425683

Murray, Judson B. (2007). The consummate Dao: The Way (Dao) and Human Affairs (Shi) in the Huainanzi. *

Wong, Peter Tsung Kei (2022). The Soundscape of the Huainanzi: Poetry, performance, Philosophy, and Praxis in Early China. Early China, 45, 515-539. *
Ook online.

Meer informatie...

Boeken 1 tot 6 van de 6


colofon | cookies | afkortingen en iconen